23 oktober 2018

​VN: Hezbollah schendt geen VN-resolutie – UN: Hezbollah does not violate UN-resolution

Libanese mannen, waarvan de IDF zegt dat ze lid zijn van de terroristische groep Hezbollah, turen naar Israël vanuit een observatiepost bij de grens, zoals te zien is in de beelden die het leger op 22 oktober 2018 heeft vrijgegeven (Foto: Israel Defense Forces) - Lebanese men, whom the IDF says are members of the Hezbollah terrorist group, peer into Israel from an observation post near the border, as seen in images released by the military on October 22, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Vredesmacht zegt dat het geen gewapende strijders in Zuid-Libanon heeft gezien, en blijft patrouilleren

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 22 oktober 2018


De vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon verwierp maandag de beweringen van de Israëlische militairen, dat de terroristische groep Hezbollah een resolutie van de VN-veiligheidsraad schond door stiekem observatieposten langs de grens met Israël op te zetten.

Eerder op de dag beschuldigden de Israëlische strijdkrachten Hezbollah ervan, de niet-gouvernementele organisatie "Green Without Borders" als vermomming te gebruiken voor haar militaire activiteiten. Het leger zei, dat de door Iran gesteunde Hezbollah observatieposten langs de grens werden gebruikt om inlichtingen te verzamelen over Israëlische militaire en civiele doelen, terwijl ze zich voordeden als leden van een milieuorganisatie.

De woordvoerder van de Interim Force van de Verenigde Naties in Libanon, Andrea Tenenti, zei dat de vredesmacht op de hoogte was van de beweringen van de IDF en de door de IDF aangewezen gebieden had geïnspecteerd.

"UNIFIL volgt in samenwerking met de Libanese strijdkrachten nauwlettend alle activiteiten in de buurt van de Blue Line, inclusief locaties van de NGO", meldde Tenenti aan The Times of Israel, in een bericht.

"UNIFIL heeft geen onbevoegde gewapende personen op de locaties waargenomen of enige basis gevonden om een overtreding van resolutie 1701 te melden, maar blijft de activiteiten nauwlettend volgen", zei hij, verwijzend naar de resolutie die de Tweede Libanonoorlog 2006 beëindigde.

UNIFIL heeft tot taak de VN-resolutie te handhaven. Israël heeft lang kritiek geuit op, wat het beschouwt als, het falen van de vredeshandhavingsmacht om Hezbollah te ontwapenen of terecht te confronteren. Hezbollah wordt door de IDF beschouwd als één van de belangrijkste bedreigingen in de regio.

_____________

ENGLISH    

Peacekeeping force says it has not observed armed fighters in southern Lebanon, will continue to patrol area

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, October 22, 2018


The United Nations peacekeeping force in Lebanon on Monday rejected claims made by the Israeli military that the Hezbollah terrorist group was violating a UN Security Council resolution by surreptitiously setting up observation posts along the border with Israel.

Earlier in the day, the Israel Defense Forces accused Hezbollah of using the environmental “Green Without Borders” non-governmental organization as a front for its military activities. The army said the Iran-backed Hezbollah was using observation posts along the border to gather intelligence on Israeli military and civilian targets, while posing as members of the environmental group.

The spokesperson for the United Nations Interim Force in Lebanon, Andrea Tenenti, said the peacekeeping force was aware of the IDF’s claims and had inspected the areas indicated by the IDF.

“UNIFIL in cooperation with the Lebanese Armed Forces closely monitors all activities close to the Blue Line, including sites of the NGO", Tenenti told The Times of Israel in a message.

“UNIFIL has not observed any unauthorized armed persons at the locations or found any basis to report a violation of resolution 1701 but continues to monitor activities closely", he said, referring to the resolution that ended the 2006 Second Lebanon War.

UNIFIL is tasked with enforcing the UN resolution. Israel has long criticized what it considers to be the peacekeeping force’s failure to disarm or meaningfully challenge Hezbollah, which the IDF sees as one of its primary threats in the region.