23 oktober 2018

Meerdere Palestijnen gewond bij botsingen met IDF; branden door terreurballonnen - Several Palestinians wounded in clashes with IDF; fires by incendiary balloons

Brand in Gvaram Forest (Foto: Roee Idan) - Fire in Gvaram Forest (Photo: Roee Idan)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldt, dat een aantal Palestijnen gewond zijn geraakt door Israëlisch geschut, in confrontaties waarbij ongeveer 200 Palestijnen explosieven gooien en autobanden verbranden ten Oosten van Deir al-Balah; daarnaast is er een enorme brand uitgebroken in Gvaram Forest door terreurballonnen, gelanceerd vanuit de strook

Bron: YnetNews, Matan Tzuri, Elior Levy, 23 oktober 2018


Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag dat verschillende Palestijnen gewond zijn geraakt door IDF geschut, toen ongeveer 200 demonstranten botsten met de Israëlische veiligheidstroepen ten Oosten van Deir al-Balah in de zuidelijke Gazastrook.

Volgens de IDF staken de Palestijnen autobanden in brand en gooiden ze explosieven en stenen naar Israëlische soldaten, die de maatregelen bij oproerbeheersing toepasten, en er werden sluipschutters ingezet om de belangrijkste relschoppers terug te dringen.

Daarnaast brak er een enorme brand uit nabij het Gvaram-bos in de Hof Ashkelon Regional Council, als gevolg van terreurballonnen die vanuit de strook naar Israël werden gelanceerd. De brand vernietigde tientallen hectaren natuurlijk bos en het kostte de brandweer enkele uren om de vlammen onder controle te krijgen. Twee blusvliegtuigen van The Elad Firefighting Squadron werden naar de locatie gestuurd om te voorkomen, dat de brand zich verder in het bos, wat tijdens het rode anemoonseizoen een groot aantal toeristen trekt, zou uitbreiden.

In de Eshkol Regional Council brak een kleinere brand uit, waarvan ook is verondersteld, dat het door terreurballonnen was veroorzaakt.

Eerder verbreedde Israël de visserijzone van de Gazastrook tot zes zeemijl. De zone werd anderhalve week geleden, na gewelddadige grensrellen, terug geschaald. Op zondag werden de grensovergangen van Kerem Shalom en Erez in de strook heropend, na de sluiting door een raketaanval op de zuidelijke stad Be'er Sheva, vorige week.

_____________

ENGLISH    

Gaza's health ministry reports that a few protesters had been wounded by Israeli fire as some 200 Palestinians throw explosives and burn tires east of Deir al-Balah; In addition, a massive fire breaks out in Gvaram Forest due to incendiary balloons flown from the strip

By: YnetNews, Matan Tzuri, Elior Levy, October 23, 2018


Palestinian health ministry reported Tuesday that several Palestinians were wounded by IDF fire as some 200 protesters clashed with Israeli security forces east of Deir al-Balah in the southern Gaza Strip.

According to the IDF, the Palestinians set alight tires and threw explosive devices and stones at Israeli troops, who responded with riot control measures, as well as sniper fire, which intended to neutralize the main instigators.

In addition, a massive fire broke out near the Gvaram Forest in the Hof Ashkelon Regional Council as a result of incendiary balloons flown from the strip into Israel. The fire destroyed dozens of acres of natural woodland, and it took the firefighting crews several hours to gain control of the flames. Two aircrafts from the The Elad Firefighting Squadron were called to the scene to prevent the fire from spreading deeper into the forest, which during the red anemone season, attracts a large number of tourists.

A smaller fire, which also believed to have been started by incendiary balloons, broke out near the Eshkol Regional Council.

Earlier, Israel widened the Gaza Strip's fishing zone to six nautical miles. The zone had been scaled down to three miles a week and a half ago after violent border riots. While on Sunday, the Kerem Shalom and Erez border crossings in the strip were reopened following their temporary closure in light of a rocket attack on the southern city of Be’er Sheva last week.