28 oktober 2018

Hamas eist $15 miljoen per maand in ruil voor rust - Hamas demands $15 million per month in exchange for calm

Yehiyeh Sinwar, de Hamas leider in de Gazastrook (AP Photo/Adel Hana, bestand) - Yehiyeh Sinwar, the leader of Hamas in the Gaza Strip (AP Photo/Adel Hana, File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israëlische veiligheidskabinet zal zondag bijeenkomen voor een briefing over de situatie in Gaza, na een weekend gekenmerkt door salvo's van raketten en reacties van IAF

Bron: TOI STAFF, 27 oktober 2018


Hamas eiste op zaterdag, dat Israël aan de uit Gaza afkomstige terreurgroep, maandelijks $15 miljoen vanuit Qatar overmaakt om verdere escalatie in de kustenclave te voorkomen.

In een document overhandigd aan Egypte voegde de Gaza-leider Yahya Sinwar van de terreurgroep eraan toe, dat de organisatie verwacht dat Israël het geld tegen volgende week donderdag zal overmaken, meldde Hadashot TV.

Volgens het nieuwsstation is de vraag naar een rechtstreekse overboeking van het geld bedoeld om het Israëlische coördinatie- en supervisiemechanisme te omzeilen, dat de transparante wijze van betalingen toont van de salarissen aan werknemers in Gaza, door de Palestijnse Autoriteit.

Israël heeft nog niet gereageerd op de vraag van Hamas.

Het Israëlische veiligheidskabinet zal zondag bijeenkomen voor een briefing over de situatie in Gaza, evenals over de inspanningen waarbij Egypte heeft geprobeerd om een wapenstilstand tussen de Joodse staat en Hamas tot stand te brengen.

____________

ENGLISH    

Israeli security cabinet set to convene Sunday for a briefing on the situation in Gaza after weekend marked by salvos of rockets and IAF responses

By: TOI STAFF, October 27, 2018


Hamas on Saturday demanded that Israel transfer the Gaza-based terror group $15 million in cash from Qatar every month in order to prevent further escalation in the Palestinian enclave.

In a document handed to Egypt, the terror group’s Gaza leader Yahya Sinwar added that the organization expects Israel to transfer the money by next Thursday, Hadashot TV reported.

According to the news station, the demand for cash is intended to circumvent the Israeli coordination and supervision mechanism that was in place until now, according to which the Palestinian Authority would pay Gaza worker salaries transparently.

Israel has not yet responded to the Hamas demand.

The Israeli security cabinet is set to convene Sunday for a briefing on the situation in Gaza, as well as on the efforts being made by Egypt to broker a ceasefire between the Jewish state and Hamas.