28 oktober 2018

Gaza geweld laait weer op na staakt-het-vuren gesprekken – Gaza violence renews after truce talks

Illustratief: een explosie veroorzaakt door een Israëlische luchtaanval in Gaza, op 27 oktober 2018. (Mahmud Hams/AFP) - Illustrative: An explosion caused by an Israeli airstrike in Gaza City, on October 27, 2018 (Mahmud Hams/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het geweld brak na 34 uren van rust uit, na een gewelddadig weekend waarin terroristen vanuit Gaza 37 raketten op Israël afvuurden en de IDF, 95 terreur doelen in de door Hamas geregeerde enclave trof

Bron: JPOST, TOVAH LAZAROFF, 28 oktober 2018


Een IDF gevechtsvliegtuig trof vanavond een terreur cel bestaande uit drie personen, die probeerde de zuidgrens te infiltreren, slechts één dag nadat de islamitische Jihad verklaarde, dat een wapenstilstand was bereikt met Israël.

De mannen hadden een explosief geplaatst bij het grenshek, meldde de IDF. Palestijnse media meldden, dat drie personen tijdens de aanval waren omgekomen, en dat ze waarschijnlijk minderjarig waren.

Het geweld brak uit na 34 uur van rust, na een gewelddadig weekend waarin terroristen in Gaza 37 raketten op Israël afvuurden en de IDF, 95 terreur doelen in de door de Hamas geregeerde enclave trof.

Op zaterdag verklaarde de islamitische Jihad woordvoerder Daoud Shehab: "Na contacten tussen de leiders van de islamitische Jihad en de broeders in Egypte, werd overeengekomen dat onmiddellijk een alomvattend staakt-het-vuren zal ingaan”. Hij voegde eraan toe: "De islamitische Jihad zal zich houden aan het staakt-het-vuren als de bezetter (Israël) hetzelfde doet”.

Ondanks die verklaring meldde Channel 2, dat Hamas Israël had gezegd, dat Israël het geweld in Gaza alleen kan tegenhouden door een maandelijkse betaling van $15 miljoen. Vandaag  verwierp premier Benjamin Netanyahu die eis.

____________

ENGLISH    

The violence broke 34 hours of calm, after a violent weekend in which terrorists in Gaza fired 37 rockets at Israel and the IDF hit 95 military targets in the Hamas ruled enclave

By: JPOST, TOVAH LAZAROFF, October 28, 2018


An IDF aircraft struck a terror cell of three that attempted to infiltrate the southern border on Sunday night, just one day after the Islamic Jihad declared that a truce had been reached with Israel.

The men had placed an explosive device by the barrier, the IDF said. Palestinian media reported that three people had been killed in the strike, with initial reports that they could have been minors.

The violence broke 34 hours of calm, after a violent weekend in which Palestinians in Gaza fired 37 rockets at Israel and the IDF hit 95 terror targets in the Hamas ruled enclave.

On Saturday the Islamic Jihad spokesman Daoud Shehab stated: "After contacts between the Islamic Jihad leadership and the brothers in Egypt it was agreed that a comprehensive ceasefire will begin immediately". He added, ”The Islamic Jihad will abide by the ceasefire if the occupation (Israel) does the same".

In spite of that statement, Channel 2 reported that Hamas had told Israel it would halt the Gaza violence only in exchange for a monthly payment of $15 million. On Sunday, Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected that demand.