29 oktober 2018

Israëlische demonstranten blokkeren Gaza grensovergang - Israeli protesters shut down Gaza crossing

Vrachtwagens wachten bij grensovergang Kerem Shalom (Foto: Im Tirtzu) - Trucks waiting outside of Kerem Shalom crossing (Photo: Im Tirtzu)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Video: Israëlische demonstranten blokkeren de grensovergang Kerem Shalom naar Gaza, om te protesteren tegen de golf van raketaanvallen

Bron: Arutz Sheva Staff, 29 oktober 2018


Israëlische demonstranten blokkeerden de Kerem Shalom grensovergang met Gaza op maandagochtend, waarbij vrachtwagens de door de Hamas geregeerde kustenclave niet konden bereiken, als protest tegen de recente golf van raketaanvallen op Israël. Terroristen die opereerden vanuit de Gazastrook vuurden op vrijdag ongeveer 40 raketten af op Israëlische steden, waardoor zes Israëliërs gewond raakten.

Ondanks de aanval heeft Israël de grensovergang Kerem Shalom naar Gaza open gehouden, waardoor de levering van goederen aan de door Hamas geregeerde strook mogelijk bleef.

Inwoners van Israëlische steden in de buurt van de Gazastrook werden maandagochtend vergezeld door activisten van de pro-zionistische Im Tirtzu-organisatie in een bijeenkomst buiten de grensovergang, om te protesteren tegen de aanhoudende aanvallen vanuit Gaza en om een krachtig antwoord van de Israëlische regering te eisen om een einde te maken aan de raketaanvallen.

"Genoeg is genoeg, we zijn hier doodmoe van", zei Liana Peretz, één van de organisatoren van het protest, die in het nabijgelegen Kibbutz Kerem Shalom woont. "Het is onaanvaardbaar dat mijn kinderen midden in de nacht wakker moeten worden gemaakt en naar de schuilkelders moeten rennen, of bang moeten zijn voor ballonnen en vliegers. De tijd is rijp voor de regering om wakker te worden en iets te doen”.

De demonstranten blokkeerden tientallen vrachtwagens die bij de grensovergang stonden opgesteld om de Gazastrook binnen te gaan.

Alon Schvartzer, Directeur Beleidszaken van Im Tirtzu, zei dat ze aanwezig waren om solidariteit te tonen met de bevolking van het Zuiden. "We kunnen een situatie waarin inwoners van ons land onderhevig zijn aan niet-aflatende terreurdaden niet tolereren”, zei Schvartzer. "De regering moet de IDF toestaan om een definitieve slag toe te dienen en de rust in het Zuiden te herstellen, dit geldt niet alleen voor de bewoners van het Zuiden, maar voor alle inwoners van Israël”, voegde Schvartzer eraan toe.


(Video: Arutz Sheva)

____________

ENGLISH    

Video: Israeli protesters group block Kerem Shalom crossing to Gaza, barring delivery of supplies to protest wave of rocket attacks

By: Arutz Sheva Staff, October 29, 2018


Israeli protesters blocked the Kerem Shalom crossing to Gaza Monday morning, barring trucks from entering the Hamas-ruled coastal enclave in protest of the recent wave of rocket attacks on Israel.

Terrorists operating out of the Gaza Strip fired some 40 rockets at Israeli towns on Friday, leaving six Israelis injured.

Despite the attack, Israel has kept the Kerem Shalom crossing to Gaza open, permitting the transfer of supplies to the Hamas-ruled Strip.

Residents of Israeli towns near the Gaza Strip were joined by activists from the pro-Zionist Im Tirtzu organization in a gathering outside of the crossing Monday morning to protest the ongoing attacks from Gaza, and demand a firm response from the Israeli government to put an end to the rocket fire.

"Enough is enough, we are sick and tired of this”, said Liana Peretz, one of the protest's organizers who lives in the nearby Kibbutz Kerem Shalom. "It is inconceivable that my kids need to wake up in the middle of the night and run to bomb shelters, or need to be afraid of balloons and kites. The time has come for the government to wake up and do something”.

The protesters blocked dozens of trucks lined up by the crossing from entering the Gaza Strip.

Alon Schvartzer, Director of Policy for Im Tirtzu, said that they arrived to show solidarity with the people of the south. "We cannot tolerate a situation in which residents in our country are subject to unrelenting acts of terrorism”, said Schvartzer. "Decision makers must allow the IDF to achieve a decisive victory and restore quiet to the south. This is not only a struggle of the residents of the south, but a struggle of all the residents of Israel”, added Schvartzer.


(Video: Arutz Sheva)