30 oktober 2018

Israëlische diplomaat: krachtige Europese reactie nodig op Iran na verijdelde aanslag in Denemarken - Israeli diplomat: strong European response needed to Iran after thwarted Denmark attack

Benny Dagan, Israëlische ambassadeur in Denemarken (Foto: Kristet Center Örebro) - Benny Dagan, Israeli Ambassador to Denmark  (Photo: Kristet Center Örebro)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Israëlische diplomaat riep vandaag op tot een "sterk, verenigd Europees antwoord" op het Teheran-regime, nadat Denemarken onthulde vermoedens te hebben, dat een Iraanse inlichtingendienst had geprobeerd een plan uit te vaardigen om een Iraans-Arabische oppositieleider op Deens grondgebied te elimineren

Bron: Algemeiner Staff, 30 oktober 2018


"Nu is het officieel", tweette de Israëlische ambassadeur in Denemarken, Benny Dagan. "Iran's doodseskaders opereren al geruime tijd op Europese bodem".

“Een Noorse burger met Iraanse achtergrond werd in verband met het complot op 21 oktober in Zweden gearresteerd en uitgeleverd aan Denemarken”, zei de Zweedse veiligheidspolitie. De Noor heeft de beschuldigingen ontkend en Teheran heeft de beschuldigingen gisteren ook van de hand gewezen.

“De aanslag was gericht op de leider van de Deense tak van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van Ahvaz (ASMLA)”, zei de Deense inlichtingencommandant Finn Borch Andersen. ASMLA wil een aparte staat voor etnische Arabieren in Iran's olieproducerende, zuidwestelijke provincie Khuzestan. "We hebben te maken met een Iraanse inlichtingendienst die een aanslag op Deense bodem plande", vertelde Andersen op een persconferentie. "Het is duidelijk dat we dat niet kunnen en willen accepteren".

Woordvoerder Bahram Qasemi van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. "Dit is een vervolg op de plannen van onze vijanden, om de Iraanse betrekkingen met Europa te schaden op dit kritieke moment", zo citeerde het persbureau van Tasnim hem. Europese landen proberen de nucleaire deal van 2015 tussen het Teheran-regime en de wereldmachten te redden, nadat president Donald Trump de Verenigde Staten uit het pact heeft teruggetrokken en herinvoering van sancties tegen Iran heeft aangekondigd.

Andersen zei dat de gearresteerde Noorse burger de aanklacht voor de rechtbank had ontkend, om een buitenlandse inlichtingendienst te helpen bij het beramen van een moordaanslag in Denemarken. Arabieren zijn een minderheid in Iran en sommigen beschouwen Iran als een Perzische bezetting en willen onafhankelijkheid of autonomie.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen zei op Twitter, dat de beraamde moordaanslag "volledig onaanvaardbaar" was. "De regering zal reageren richting Iran en zal met Europese partners praten over verdere maatregelen”, zei Samuelsen.

Op 28 september werden 2 grote bruggen door de Deense politie afgesloten voor het verkeer en werden de veerdiensten van Denemarken naar Zweden en Duitsland stilgelegd, naar aanleiding van een nationale politieoperatie om een mogelijke aanslag te voorkomen. Een paar dagen eerder was de Noorse verdachte gezien op het moment dat hij het Deense huis van de ASMLA-leider in de gaten hield en het fotografeerde, aldus de politie.

In november 2017 werd Ahmad Mola Nissi, een Iraanse balling die ASMLA oprichtte, in Nederland doodgeschoten. De Deense veiligheidsdienst versterkte vervolgens de politiebescherming van de ASMLA-leider en twee van zijn medewerkers in Denemarken.

Vorige maand ontbood Iran de gezanten van Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië, i.v.m. een schietpartij op 22 september tijdens een militaire parade in Khuzestan, waarbij 25 mensen werden gedood. Iran beschuldigde de drie landen van het herbergen van Iraanse oppositiegroepen. Een andere Arabische oppositiegroep, het nationale verzet van Ahwaz en de militante groep van de Islamitische Staat, hebben allebei de verantwoordelijkheid opgeëist voor de schietpartij tijdens de parade, hoewel geen van beiden volledig bewijs hebben geleverd voor hun bewering.

Vorige week zeiden diplomatieke en veiligheidsbronnen, dat Frankrijk een Iraanse diplomaat had uitgewezen vanwege een mislukte samenzwering voor het plegen van een bomaanslag tijdens een rally van een verbannen Iraanse oppositiegroep in het gebied rond Parijs.

____________

ENGLISH    

An Israeli diplomat called on Tuesday for a “strong, united European response” to the Tehran regime after Denmark revealed it suspected an Iranian intelligence service had tried to carry out a plot to assassinate an Iranian Arab opposition figure on its soil

By: Algemeiner Staff, October 30, 2018


“Now it’s official”, Israeli Ambassador to Denmark Benny Dagan tweeted. “Iran’s death squads have been operating on European soil for quite some time”.

"A Norwegian citizen of Iranian background was arrested in Sweden on October 21, in connection with the plot and extradited to Denmark", Swedish security police said. The Norwegian has denied the charges and Tehran also rejected the allegations on Tuesday.

The attack was meant to target the leader of the Danish branch of the Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), Danish intelligence chief Finn Borch Andersen said. ASMLA seeks a separate state for ethnic Arabs in Iran’s oil-producing southwestern province of Khuzestan. “We are dealing with an Iranian intelligence agency planning an attack on Danish soil”, Andersen told a news conference. “Obviously, we can’t and won’t accept that”.

Iranian Foreign Ministry spokesman Bahram Qasemi dismissed the accusations. “This is a continuation of enemies’ plots to damage Iranian relations with Europe at this critical time”, Tasnim news agency quoted him as saying. European countries are trying to save a 2015 nuclear deal between the Tehran regime and world powers after President Donald Trump withdrew the United States from the pact and announced the reimposition of sanctions on Iran.

Andersen said the arrested Norwegian citizen had denied charges in court of helping a foreign intelligence service plot an assassination in Denmark. Arabs are a minority in Iran, and some see themselves as under Persian occupation and want independence or autonomy.

Danish Foreign Minister Anders Samuelsen said on Twitter that the reported attack plot was “completely unacceptable”. “The government will respond to Iran and is speaking with European partners on further measures", Samuelsen said.

On September 28, Danish police shut two major bridges to traffic and halted ferry services from Denmark to Sweden and Germany in a nationwide police operation to prevent a possible attack. A few days earlier, the Norwegian suspect had been observed photographing and watching the Danish home of the ASMLA leader, police said.

In November 2017, Ahmad Mola Nissi, an Iranian exile who established ASMLA, was shot dead in the Netherlands. The Danish security service then bolstered police protection of the ASMLA leader in Denmark and two associates.

Last month, Iran summoned the envoys of the Netherlands, Denmark and Britain over a September 22 shooting attack on a military parade in Khuzestan in which 25 people were killed. Iran accused the three countries of harboring Iranian opposition groups. Another Arab opposition group, the Ahwaz National Resistance, and the Islamic State militant group both claimed responsibility for the parade attack, though neither has provided conclusive evidence to back up their claim.

Last week, diplomatic and security sources said France had expelled an Iranian diplomat over a failed plot to carry out a bomb attack on a rally in the Paris area by an exiled Iranian opposition group.