30 oktober 2018

​Computerspel spot met het sturen van Joden naar gaskamers - Computer game mocks sending Jews to gas chambers

The Cost of Freedom (Foto: Русский трейлер (Reload), YouTube) - The Cost of freedom (Photo: Русский трейлер (Reload), YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nieuw computerspel gemaakt in Oekraïne: deelnemers spelen een SS-officier die gevangenen selecteert om naar de gaskamers in Auschwitz te sturen

Bron: Arutz Sheva, Mordechai Sones, 30 oktober 2018


De videogame "The Cost of Freedom", gecreëerd door het Oekraïense Alien Games, is een aangrijpende controverse in Polen, omdat de deelnemers een Nazi SS-officier spelen in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, die Joodse gevangenen uitkiest om te sterven in gaskamers.

De preview van de game, die nog niet is vrijgegeven, laat spelers zien die bepalen welke gedetineerden naar de gaskamers in Auschwitz worden gestuurd, om daar hun dood tegemoet te gaan. Het spel zelf toont harde grafische afbeeldingen van gevangenen in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Makers van het spel presenteren het als een "spel over de Poolse vernietigingskampen", wat verboden is door de nieuwe Poolse wet. De makers van het spel laten spelers ook kiezen of ze opstandige gevangenen willen spelen, die proberen te rebelleren tegen de nazi's in het Duitse vernietigingskamp op Poolse bodem.

Lukasz Lapczyński, woordvoerder van de aanklager in Warschau, bevestigde dat er een onderzoek was ingesteld tegen de makers van het spel en momenteel verzamelen Poolse officieren van Justitie bewijs tegen de makers van het spel aangaande "het schaden van de reputatie van Polen en het bevorderen van een fascistisch regime".

Een Poolse journalist met de naam Wojciech Wybranowski beweert, dat het spel waarschijnlijk is ontwikkeld door Russische programmeurs die het gekoppeld hebben aan de Oekraïne, om de betrekkingen tussen Polen en Oekraïne te schaden. Volgens Wybranowski werkte één van de ontwikkelaars van het spel, Dmitry Davin, vele jaren voor de Russische televisie.

De uitgave van het computerspel staat gepland in december.


WAARSCHUWING: onderstaande video bevat schokkende beelden

(Video: Arutz Sheva)

_____________

ENGLISH

New computer game made in Ukraine: Participants play SS officer who selects prisoners to be sent to gas chambers in Auschwitz

By: Arutz Sheva, Mordechai Sones, October 30, 2018


The video game "The Cost of Freedom" created by Ukrainian company Alien Games is stirring controversy in Poland, as participants play a Nazi SS officer in the Auschwitz-Birkenau extermination camp who is required to select Jewish prisoners to die in gas chambers.

The preview of the game that has not yet been released shows players determining which prisoners will be sent for "delousing" in the gas chambers in Auschwitz and meet their death there. The game itself displays hard graphic images of prisoners in the Auschwitz-Birkenau death camp. Creators of the game present it as a "game about the Polish death camps”, which is forbidden by the new Polish law. The creators of the game also allow players to choose whether they want to play rebel prisoners trying to rebel against the Nazis in the German extermination camp on Polish soil.

Lukasz Lapczyński, spokesman for the prosecution in Warsaw, confirmed that an investigation had been launched against the creators of the game and now Polish prosecutors are collecting evidence against the creators of the game for "harming the reputation of Poland and promoting a fascist regime”.

A Polish journalist by the name of Wojciech Wybranowski claims the game was probably developed by Russian programmers who linked it to Ukraine to damage relations between Poland and Ukraine. According to Wybranowski, one of the developers of the game, Dmitry Davin, worked for many years on Russian television.

The game is scheduled to be released this December.


WARNING: video contains shocking images

(Video: Arutz Sheva)