01 november 2018

Netanyahu bezoekt Bulgarije "om de hypocriete houding van de EU tegenover Israël te veranderen” - Netanyahu in Bulgaria “to change the EU’s hypocritical attitude to Israel”

PM Benjamin Netanyahu arriveert in Bulgarije, 1 november 2018 (Foto: YouTube) - PM Benjamin Netanyahu arrives in Bulgaria, November 1, 2018 (Photo: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Netanyahu: "Ik zal me inspannen om de hypocriete en vijandige houding van de Europese Unie tegenover Israël te veranderen”

Bron: JERUSALEM POST STAFF, 1 november 2018


Premier Benjamin Netanyahu zei, dat hij tijdens zijn bezoek aan de Varna-top in Bulgarije zich zal inspannen om "de hypocriete en vijandige houding van de Europese Unie jegens Israël te veranderen".

"Dit is een proces dat tijd gaat kosten", zei Netanyahu, “maar het is van belang voor de Staat Israël, waarvan de status in de wereld toeneemt".

Netanyahu zal een ontmoeting hebben met de premiers van Bulgarije, Griekenland, Roemenië en de president van Servië.

____________

ENGLISH    

Netanyahu: “I will make efforts "to change the hypocritical and hostile attitude of the European Union towards Israel”

By: JERUSALEM POST STAFF, November 1, 2018


Prime Minister Benjamin Netanyahu said, that during his visit to the Varna summit in Bulgaria, he will make efforts "to change the hypocritical and hostile attitude of the European Union towards Israel”.

"This is a process that will take time”, said Netanyahu, but "this is important for the State of Israel, whose status is rising in the world”.

Netanyahu is set to meet with the prime ministers of Bulgaria, Greece, Romania and the president of Serbia.