01 november 2018

Tekort aan autobanden in Gaza treft automobilisten, geen relschoppers - In Gaza, tire shortage hits motorists, not the rioters

Op deze foto van 30 oktober 2018 verwijdert een man beschadigde banden in een werkplaats in Gaza-stad (Foto: AP/Adel Hana) - In this October 30, 2018 photo, a man removes damaged tires at a workshop in Gaza City (Photo: AP/Adel Hana)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ondanks het Israëlisch-Egyptische importverbod van autobanden, vertrouwen relschoppers op een blijkbaar eindeloze aanvoer van oude, afgedankte banden - terwijl automobilisten hun toevlucht moeten nemen tot creatieve alternatieven

Bron: Nieuwsagentschappen en TOI STAFF, 1 november 2018


Palestijnen in Gaza hebben in meer dan een decennium van grenssluitingen te maken gehad met tekorten aan veel producten - van chocolade tot medicijnen tot brandstof tot bouwmaterialen. Nu hebben zes maanden rellen, een onverwacht item aan die lijst toegevoegd: autobanden.

Autobanden zijn een favoriet item bij relschoppers tijdens de wekelijkse rellen: ze worden in brand gestoken en vervolgens naar Israëlische soldaten over de grens gesmeten. Als reactie daarop heeft Israël de bandenlevering aan de Gazastrook een halt toegeroepen, waardoor de prijzen omhoog schieten en Gaza-automobilisten gedwongen worden, creatieve oplossingen te vinden om hun voertuigen op de weg te houden.

Taxichauffeur Khaled Hamad heeft geen reservewiel in zijn kofferbak. Al zijn banden zijn versleten, maar hij kon zich alleen veroorloven, om er twee te vervangen door tweedehands banden, die niet eens de standaardafmetingen hebben die door de fabrikant worden aanbevolen. "Zelfs toen ze goedkoper waren, was het vernieuwen van mijn banden duur”, zei Hamad terwijl hij tegen een kale voorband schopt die nog moet worden vervangen. "Ik maak deze dagen 40 sjekels ($ 11) per dag. Zaken gaan slecht”.

Relschoppers steken bij het grenshek oude autobanden  in brand en gebruiken de dikke zwarte rook om het zicht van Israëlische sluipschutters te verdoezelen terwijl ze stenen, explosieven en granaten naar IDF soldaten aan de andere kant van het grenshek gooien. Ironisch genoeg heeft het autobandenverbod geen effect gehad op de relschoppers, die vertrouwen op een blijkbaar eindeloze voorraad oude exemplaren die worden weggegooid in garages, velden en bermen.

Rushdi al-Khour, hoofd van de Vereniging van onderdelenhandelaren in Gaza, die de import vanuit Israël coördineert, zei dat het bandentekort ernstige verliezen heeft veroorzaakt voor zakenmensen. Hij zei, dat de kosten van een paar banden van $120 naar $300 zijn gestegen sinds het invoerverbod in werking trad, een aanzienlijke stijging in de economisch worstelende Gazastrook.

___________

ENGLISH    

Despite Israeli-Egyptian import ban, border rioters rely on seemingly endless supply of old, discarded tires — while drivers have to resort to creative alternatives

By: Agencies and TOI STAFF, November 1, 2018


Palestinians in Gaza have coped with shortages of many products in more than a decade of border closures — from chocolate to medicines to fuel to building supplies. Now, six months of riots have added an unexpected item to that list: car tires.

Tires are a favored item by rioters during the weekly riots — they are set on fire, then thrown toward Israeli troops across the border. In response, Israel has halted tire imports into the Strip, sending prices skyrocketing and forcing Gaza motorists to find creative solutions to keep their vehicles on the road.

Taxi driver Khaled Hamad has no spare tire in his trunk. His tires are worn down, but he could only afford to change two, replacing them with secondhand ones that aren’t even the standard size recommended by the manufacturer. “Even when they were cheaper, upgrading my tires was expensive”, Hamad said as he kicked a bald front tire that still needs to be changed. “I make 40 shekels ($11) a day these days. Business is down”.

Rioters at the border fence burn old tires, using the thick black smoke to obscure the vision of Israeli snipers as they hurl rocks, firebombs and grenades toward IDF soldiers on the other side of the fence. Ironically, the tire ban has had no effect on the rioters, who rely on a seemingly endless supply of old ones that are discarded in garages, fields and roadsides.

Rushdi al-Khour, head of the association of Gaza spare parts merchants, which coordinates imports from Israel, said the tire shortage has caused severe losses for businessmen. He said the cost of a pair of tires has jumped from $120 to $300 since the ban went into effect, a sizable sum in the economically struggling Strip.