02 november 2018

​Rellen aan de grens met Gaza – Riots at Gaza border

Rellen aan de grens met Gaza, 2 november 2018 (Foto: Liat Harel) - Riots at Gaza border, November 2, 2018 (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De officiële Israëlische verwachtingen van verminderd geweld aan de grens met de Gaza na zeven maanden van ongeregeldheden trotserend, waren Palestijnse relschoppers, tezamen met duizenden andere Gazanen, vandaag weer aanwezig op vijf verschillende locaties

Bron: i24NEWS en DEBKAfile, 2 november 2018


Ze verbrandden autobanden, gooiden de gebruikelijke explosieven en handgranaten naar de Israëlische soldaten en stuurden een groot aantal terreurballonnen naar Israël vanuit het zuidelijke deel van de enclave.

Nieuwsagentschap i24NEWS meldde, dat er een kort bezoek is geweest van een Egyptische delegatie aan de grens met Gaza. Of deze delegatie getuige is geweest van de rellen, is niet duidelijk.

Velen aan beide kanten van de grens verliezen de hoop op een akkoord na maanden van grensrellen, sinds de marsen begonnen op 30 maart. Een Israëlische diplomatieke functionaris zei vrijdag, dat alle opties moeten zijn ingezet om een militaire escalatie te voorkomen. Echter, als de pogingen om een stabiele situatie met Hamas te bereiken falen, is Israël klaar is om zware druk uit te oefenen op de heerser in Gaza.

____________

ENGLISH    

Defying official Israeli predictions of reduced violence on the Gaza border after seven months of disturbances, Palestinian rioters, together with thousands of other Gazans, were out again this Friday at five separate points

By: i24NEWS and DEBKAfile, November 2, 2018


They burned tires, lobbed the usual explosive devices and hand grenades at Israel troops, and floated a large number of incendiary balloons into Israel from the southern end of the enclave.

News agency i24NEWS reported that there had been a short visit from an Egyptian delegation at the Gaza border. Whether this delegation has witnessed the riots is not clear.

Many on both sides are losing hope for a deal to be reached after months of border clashes since the marches began on March 30.An Israeli diplomatic official said on Friday that all options must be exhausted in Gaza so as to avoid a military escalation. However, if the efforts to reach a stable situation with Hamas, Israel is ready to apply heavy force on the Gaza ruler.