03 november 2018

​BGU professor manipuleert eiwit om hersenkanker te verstoren en te vernietigen - BGU professor manipulates protein to disrupt and destroy brain cancer

(Afbeelding: JerusalemOnline) - (Image: JerusalemOnline)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De gezondheidsindustrie wordt steeds beter dankzij de ontwikkelingen in de medische technologie. Israël bevindt zich wat deze technologieën betreft in de voorste gelederen, vaak lichtjaren vooruit in het genezen en beheersen van ziektes, dat vroeger als onmogelijk werd geacht

Bron: JerusalemOnline, Aaron S., 26 oktober 2018

 

Een professor aan de Ben-Gurion Universiteit (BGU) in Israël heeft behandelingen ontwikkeld die kankerstamcellen vernietigen of hun chemische eigenschappen omzetten in niet-kankercellen. Een wijd verbreide therapeutische impact van haar werk ligt in het verschiet, met de hoop op enorme klinische voordelen die zullen leiden tot het verslaan van de fatale plaag van kanker.

Professor Varda Shoshan-Barmatz van de Ben-Gurion Universiteit, manipuleert moleculen om glioblastoma, het meest voorkomende en agressieve type hersenkanker, en andere kankersoorten, te behandelen en mogelijk te genezen. De nieuwe gepatenteerde behandelingen vernietigen kankerachtige stamcellen of keren hun chemische eigenschappen om in niet-kankercellen.

Glioblastoma is momenteel voor artsen de moeilijkste hersentumor om snel te laten krimpen en te doden vanwege haar chemische vermogen om resistent te zijn tegen de behandeling. Volgens de American Brain Cancer Association maakt glioblastoma, 14,9% uit van alle voornaamste hersentumoren en zorgt het voor het hoogste aantal gevallen van alle kwaadaardige tumoren, met in 2017 naar schatting alleen al in de Verenigde Staten voorspelde 12.390 nieuwe gevallen.

Professor Shoshan-Barmatz heeft misschien ‘de magische nekslag’ ontdekt om hersentumoren te doden door zich te richten op VDAC1, een belangrijk eiwit dat de sleutel lijkt te zijn tot metabolische adaptatie tijdens de ontwikkeling van kanker. VDAC1, dat zich in het mitochondriale membraan bevindt, komt overdadig voor in kankercellen. Mitochondria spelen een onmisbare rol bij het reguleren van geprogrammeerde celdood, of 'apoptose'.

Door het eiwit te manipuleren, 'kaapte' ze twee belangrijke aspecten van de ontwikkeling en de overleving van kankercellen, door ze letterlijk tegen zichzelf te doen keren. Met een getalenteerd team van het BGU Department of Life Sciences, was Shoshan-Barmatz in staat om verschillende gepatenteerde strategieën voort te brengen en te introduceren om apoptose in kankercellen te bevorderen.

De eerste strategie omvat de screening, identificatie en ontwikkeling van verschillende kleine moleculen die de pro-apoptose activiteiten van het eiwit kunnen activeren.

Een tweede omvat de op VDAC1 gebaseerde peptiden die de groei van kankercellen verminderen en de anti-apoptose zelfverdedigingsmechanismen van kankercellen minimaliseren. Het testen van deze peptiden heeft plaatsgevonden middels schaalmodellen van long-, borst- en levertumoren van dieren, die alle succes aantonen bij het remmen van zowel de groei van tumoren als de verspreiding van kanker.

En inmiddels laat een derde strategie zien, dat het overdadig voorkomen van VDAC1 kan worden aangepakt door gebruik te maken van moleculen die "kleine interfererende ribonucleïnezuren (siRNA's)” worden genoemd. Het testen van deze methode resulteerde in significante remming van de ontwikkeling van glioblastoma.

Deze fascinerende nieuwe ontdekkingen betekenen een potentiële nieuwe horizon in de ontwikkeling van anti-kankerstrategieën die in staat zouden kunnen zijn om zich gelijktijdig te richten op vele kenmerken van het zich ontwikkelen van kanker. Voor de innovatieve anti-kankermiddelen van Shoshan-Barmatz ligt een grote therapeutische impact in het verschiet, met de hoop op gigantische klinische voordelen die zullen leiden tot het verslaan van de dodelijke plaag van kanker.

____________

ENGLISH

The Health Industry is constantly improving due to advances in Medical technologies. Israel is at the forefront in these technologies, often light years ahead of curing and managing diseases previously deemed as impossible

By: JerusalemOnline, Aaron S., October 26, 2018

 

A professor at Israel’s Ben-Gurion University (BGU) has developed treatments that will either destroy cancerous stem cells or reverse their chemical properties into non-cancerous cells. Her work is destined to have a wide-ranging therapeutic impact, with the hope of huge clinical benefits that will lead to defeating the fatal scourge of cancer.

Ben-Gurion University professor Varda Shoshan-Barmatz is manipulating molecules to treat and potentially cure glioblastoma, the most common and aggressive type of brain cancer, as well as other cancers. The new patented treatments will either destroy cancerous stem cells or reverse their chemical properties into non-cancerous cells.

Glioblastoma is currently the most difficult brain tumor for doctors to shrink and kill quickly because of its chemical ability to resist treatment. According to the American Brain Cancer Association, glioblastoma represents 14.9% of all primary brain tumors, and has the highest number of cases of all malignant tumors, with an estimated 12,390 new cases predicted in the United States in 2017 alone.

Shoshan-Barmatz may have found the ‘magic bullet’ to kill brain tumors by focusing on VDAC1, a major protein that appears to hold the key to metabolic adaptations during cancer development. VDAC1, which resides within the mitochondrial membrane, is over-expressed in cancer cells. Mitochondria play a pivotal role in regulating programmed cell death, or “apoptosis".

By manipulating the protein, she “hijacked” two important aspects of cancer cell development and survival by literally turning them against themselves. With a talented team at BGU’s Department of Life Sciences, Shoshan-Barmatz has been able to create and launch several patented strategies to promote apoptosis in cancer cells.

The first strategy involves the screening, identification and development of several small molecules that can activate the pro-apoptotic activities of the protein.

A second involves VDAC1-based peptides that impair cancer cell growth and minimize the anti-apoptosis self-defense mechanisms of cancer cells. Testing of these peptides has been conducted in animal models of lung, breast and liver tumors, all showing success in inhibiting both tumor growth and the spread of cancer.

And yet a third strategy involves the silencing of VDAC1 expression, using molecules called “small interfering ribonucleic acids (siRNAs)”. Testing of this method resulted in significant inhibition of glioblastoma development.

These fascinating new discoveries represent a potential new horizon in the development of anti-cancer strategies that would be capable of simultaneously targeting numerous characteristics of cancer development. Shoshan-Barmatz’s innovative anti-cancer agents are destined to have a wide-ranging therapeutic impact, with the hope of huge clinical benefits that will lead to defeating the fatal scourge of cancer.