03 november 2018

Ontmoeting tussen Abbas en al-Sisi - Abbas and al-Sisi meet

Mahmoud Abbas (Foto: Flash 90) – Mahmoud Abbas (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De twee leiders ontmoetten elkaar vandaag in Egypte en spraken over interne-Palestijnse verzoening en een mogelijke overeenkomst tussen Israël en Hamas

Bron: Haaretz, Jack Khoury, 3 november 2018


De Egyptische president Abdel-Fattah al-Sissi had vandaag een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas om een door Egypte bemiddelde overeenkomst tussen Israël en Hamas te bespreken, en de pogingen om de verzoening tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas te bevorderen. De leiders ontmoetten elkaar in Sharm el Sheikhan.

Na hun vergadering legde Abbas een verklaring af over wat was besproken, met inbegrip van verschillende ontwikkelingen en voortgezette gesprekken tussen de PA en Egypte, en interne Palestijnse kwesties. De verklaring bevatte ook details over de versoepeling van maatregelen in de Gazastrook, in ruil voor een lange-termijn-overeenkomst tussen Israël en Hamas, een ontwikkeling waarover vandaag eerder melding werd gemaakt.

De Libanese krant Al-Akhbar heeft details onthuld van wat het 'een nieuwe overeenkomst tussen Israël en Hamas noemde', gericht op het terugdringen van het geweld aan de grens met Gaza. De krant publiceerde een conceptovereenkomst die, naar verluidt, een overeenkomst tussen Israël en Hamas is, waarin staat dat protestactiviteiten bij de grens zullen worden beperkt en het geweld zal worden teruggedrongen. Volgens clausules in de conceptovereenkomst zal Egypte er bij Israël op aandringen om 70% van de blokkade in Gaza op te heffen en de visserijzone uit te breiden tot 14 zeemijl. Daarnaast mogen 5.000 potentiële arbeiders onder de 40, binnen Israël een baan accepteren en zal Egypte de grensovergang bij Rafah openen.

____________

ENGLISH    

The two leaders met Today in Egypt and spoke about inner-Palestinian reconciliation and a possible Israel-Hamas deal

By: Haaretz, Jack Khoury, November 3, 2018


Egyptian President Abdel-Fattah al-Sissi met with Palestinian President Mahmoud Abbas Saturday to discuss an Egyptian mediated Israel-Hamas deal, and efforts to promote reconciliation between the Palestinian Authority and Hamas. The leaders met in Sharm el Sheikhan.

After their meeting, Abbas issued a statement about what both men discussed, including various developments and continued talks between the PA and Egypt, and internal Palestinian issues. The statement also included details about the easing of measures on the Gaza Strip in exchange for a long-term deal between Israel and Hamas, a development that was reported earlier Saturday.

Lebanese newspaper Al-Akhbar has revealed details from what it called an emerging agreement between Israel and Hamas aimed at easing violence on the Gaza border. The paper published a draft agreement said to be an Israel-Hamas deal that will limit protest activities near the border and restrict violence. According to clauses in the draft agreement, Egypt will pressure Israel to lift 70 percent of the blockade on Gaza and expand the fishing zone to 14 nautical miles; 5,000 Gazan workers under 40 will be allowed to enter Israel for employment; and Egypt will open the Rafah border crossing.