04 november 2018

​Professor Kees van der Pijl: “Israel achter 9/11” - Professor Kees van der Pijl: "Israel behind 9/11"​

Tweet van Kees van der Pijl: "Niet de Saoedi's, maar de Israëliërs bliezen de Twin Towers op met de hulp van Zionisten in de VS regering" (Schermafdruk: Joods.nl) - Kees van der Pijl's tweet: "Not Saudis, Israelis blew up Twin Towers with help from Zionists in US govt" (Screenshot: Joods.nl)


Nederlands en/and Engels

NEDERLANDS

“Mijn haat tegen Israel wordt zo enorm, dat je denkt, hoe zou ik ze nou echt kunnen pakken”, Kees van der Pijl

Bron: Joods.nl, 3 november 2018


Daags na de gruwelijke schietpartij op de synagoge in Pitssburgh verspreidt professor Kees van der Pijl antisemitisch nepnieuws waar linkse en rechtse fascisten hun vingers bij aflikken.

De notoire Israel-hater heeft vandaag in een tweet laten weten dat níet Osama Bin Laden, maar Israel “met hulp van zionisten in de Amerikaanse regering” achter het neerhalen van de Twin Towers in New York zou zitten. De tweet linkt naar een antisemitische website die ‘bewijs’ verzamelt voor deze theorie.

Eerdere uitspraken van de professor liegen er evenmin om. Hieruit blijkt dat Van der Pijl aanhanger is van obscure opvattingen en complottheorieën. Zo is hij van mening dat Israel ‘in de naam van vrede’ moet verdwijnen. Ook doet de Joodse staat “in essentie hetzelfde tegen de Palestijnen in Gaza als de nazi’s deden tegen de Joden”.

De bevolking in de kuststrook is echter een van de snelst groeiende bevolkingsgroepen ter wereld, terwijl de nazi’s 70% van de Joden in Europa hebben vermoord. Deze feitelijk onjuiste beschuldiging van genocide aan het adres van de Joodse staat is niet alleen onnodig kwetsend, maar eveneens je reinste antisemitisme.

In onderstaand filmpje van Café Weltschmerz kunt uw aanschouwen hoe ‘witteboord antisemieten’ Stan van Houcke en professor Kees van der Pijl over Israel praten.

Alleen Nederlandstalig

(Video: Joods.nl)

___________

ENGLISH    

"My hatred against Israel is so enormously that you think, in what why can I really get my hands on them", Kees van der Pijl

By: Joods.nl, November 3, 2018


After the gruesome shootings at the Synagogue in Pitssburgh, Professor Kees van der Pijl daily spreads anti-Semitic fake news that makes left and right fascists lick their fingers at.

The notorious Israel hater Saturday announced in a tweet that not Osama Bin Laden, but Israel "with the help of Zionists in the American government" are behind the collapse of the Twin Towers in New York. The tweet links to an anti-Semitic website that collects 'evidence' for this theory.

Earlier statements by the professor do not lie either. This shows that Van der Pijl is a supporter of obscure views and conspiracy theories. In this way he believes that Israel must 'disappear in the name of peace'. Also, the Jewish state "is basically acting against the Palestinians in Gaza the same way as the Nazis did against the Jews".

However, the population in the coastal strip is one of the fastest growing populations in the world, while the Nazis killed 70% of the Jews in Europe. This factually incorrect accusation of genocide at the address of the Jewish state is not only unnecessarily offensive, but also pure anti-Semitism.

In the video of Café Weltschmerz below you can see how 'white-toothed anti-Semites' Stan van Houcke and professor Kees van der Pijl talk about Israel.

Only Dutch

(Video: Joods.nl)