04 november 2018

Amerikaanse Joden en niet-Joden massaal naar synagogen en 'verschijnen voor Sabbat' - U.S. Jews and non-Jews packing synagogues and ‘showing up for Shabbat’

(Foto: David Highfield / KDKA) - (Photo: David Highfield/KDKA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Elizabeth Warren, senator van Massachusetts, was ook aanwezig en sprak een gebed uit op de zaterdagochtend Sabbat bij Temple Emanuel in Newton, Massachusetts

Bron: JPOST, ZACHARY KEYSER, 3 november 2018


Elizabeth Warren, de junior senator uit Massachusetts en een mogelijke Democratische presidentskandidaat in 2020, verscheen gisteren in een synagoge in Massachusetts, als één van de prominenten die een synagoge bezocht na de schietpartij in de Tree of Life Congregation in Pittsburgh, Pennsylvania.

Warren sprak een gebed uit tijdens de Sabbat-ochtenddienst in Temple Emanuel in Newton, een buitenwijk van Boston met een grote Joodse gemeenschap, als onderdeel van de #ShowUpForShabbat-campagne georganiseerd als reactie op de dodelijke Pittsburgh-schietpartij in de synagoge vorige week zaterdag, die elf levens eiste en vier gewonden.

Een initiatief van de Amerikaanse Joodse Commissie dat werd overgenomen door een groot aantal andere Joodse en niet-Joodse organisaties en individuen, moedigde de Joden en niet-Joden in de Verenigde Staten aan om dit weekend Sabbat-diensten bij te wonen.

Synagogen in het hele land waren tijdens vrijdagavonddiensten gevuld met aanbidders van allerlei soorten religies, die solidariteit met de Joodse gemeenschap wilden tonen. Politici, beroemdheden en burgers in het hele land twitterden hun steun voor Amerikaanse joden en hun aanwezigheid in de synagoge. In veel gemeenschappen deelden geestelijke leiders van christenen en moslims de preekstoel met lokale rabbijnen.

Sommigen schreven op Twitter over een ongelooflijke grote opkomst voor de diensten, overvolle parkeerterreinen bij synagogen en rijen van wachtende mensen buiten de synagogen. Sommige synagogen voerden zelfs twee diensten uit om ervoor te zorgen, dat iedereen die avond de kans kreeg om een viering te volgen.

Volgens The New York Times zeiden sommige leden van de Joodse gemeenschap, waaronder de heer Schor, lid van de Lincoln Square Synagoge in Manhattan: "Niets zal mij beletten naar de synagoge te komen. Onze kracht komt uit de dagelijkse saamhorigheid. We geven elkaar extra kracht in uitdagende tijden”.

Anderen, zoals Jennifer Mendelsohn, vonden troost bij de ongelooflijke grote opkomst voor de Sabbat-diensten en schreven over hun ervaringen op Twitter. Mendelsohn schreef: "Vanavond was overweldigend. HONDERDEN mensen kwamen naar onze synagoge voor #showupforshabbat. Geen parkeerplaatsen meer. Geen zitplaatsen meer. Niet genoeg gebedenboeken. Maar we zongen, we rouwden, we waren samen en we waren niet bang. En dat was precies wat we nodig hadden”.

Daarmee gaf ze haar gevoel weer dat ze niet langer bang was met haar medegemeenschapsleden aan haar zijde, en troost vond in de manier waarop mensen hun steun betuigden in een nacht, waar Joden en niet-Joden samen zongen, samen rouwden en samen opkwamen tegen antisemitisme, als één land.

____________

ENGLISH    

Elizabeth Warren, a senator of Massachusetts, also made an appearance and delivered a prayer at Saturday morning Shabbat at Temple Emanuel in Newton, Massachusetts

By: JPOST, ZACHARY KEYSER, November 3, 2018


Elizabeth Warren, the junior senator from Massachusetts and a likely Democratic presidential candidate in 2020,  made an appearance at a Massachusetts synagogue Saturday, one of a number of prominent public figures visiting synagogues after the shooting attack at the Tree of Life Congregation in Pittsburgh, Pennsylvania.

Warren delivered a prayer at the Shabbat morning services at Temple Emanuel in Newton, a Boston suburb with a large Jewish population, as part of the #ShowUpForShabbat campaign organized in response to the deadly Pittsburgh synagogue shooting last Saturday that claimed eleven lives and left four others wounded.

An initiative of the American Jewish Committee that has been adopted by a host of other Jewish and non-Jewish organizations and individuals, #ShowUpForShabbat encourages Jews and non-Jews across the United States to attend Shabbat services this weekend.

Synagogues across the country were filled to capacity for Friday evening services, with worshipers of all faiths who had come to show solidarity with the Jewish community. Politicians, celebrities and citizens across the country tweeted their support for American Jews and their attendance at synagogue. In many communities, Christian and Muslim spiritual leaders shared the pulpit with local rabbis.

Some on Twitter described unheard of turnout for services, and synagogue parking lots overflowing and lines out the door.  Some synagogues even performed two services to make sure everyone had the chance to attend that night.

Some members of the Jewish community according to The New York Times, including Mr. Schor a member of the Lincoln Square Synagogue in Manhattan said, "Nothing will prevent me from coming to synagogue. Our strength comes from daily unity. We draw additional strength from each other in challenging times”.

Others, such as Jennifer Mendelsohn, found solace in the unprecidented turnout for Shabbat services and wrote about their experiences on twitter. Mendelsohn wrote, "Tonight was astonishing. HUNDREDS of people came to our synagogue to #showupforshabbat. There was nowhere to park. Nowhere to sit. Not enough prayer books. But we sang and we mourned and we were together and we weren’t afraid. And that was exactly what we needed”.

Expressing the sentiment that she no longer feels afraid with her fellow community members by her side, going out of their way to show support on a night where Jews and non-Jews sang together, mourned together and stood up to antisemitism, as a country.