04 november 2018

​Zondagmiddag in Amsterdam: Jodenhaters op de Dam - Sunday afternoon in Amsterdam: Jew haters on the Dam

(Foto: YouTube) - (Photo: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Jodenhaters op de Dam in Amsterdam hebben vanmiddag een nieuw dieptepunt bereikt

Bron: Joods.nl


Tijdens hun wekelijks anti-Israël protest, draaiden ze het nummer 'Free Palestina' van de antisemitische en homofobe rapper Ismo.

In dit nummer worden de zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers verheerlijkt:

"Een paar jaar later spitsuur in Tel Aviv ... Al die wraak gevoelens in haar die komen naar buiten, al die wraak gevoelens in haar die wil ze nu uiten. Dus ze blaast zichzelf op”.

Wanneer maakt de gemeente Amsterdam een einde aan dit Jodenhaat festijn naast het Monument op de Dam?


(video: CIJO)

__________

ENGLISH    

The Jewshaters on Dam Square in Amsterdam have reached a new low this afternoon

By: Joods.nl


During their weekly anti-Israel protest, they played the song 'Free Palestina' by the anti-Semitic and homophobic rapper Ismo.

In this song suicide attacks on Israeli citizens are glorified:

"A few years later rush hour in Tel Aviv ... All those revenge feelings in her that come out, all those revenge feelings in her that she wants to express now, so she blows herself up".

When does the municipality of Amsterdam put an end to this Jew-hatred alongside the Monument on Dam Square?


(video: CIJO)