05 november 2018

De Holocaust "Nooit Meer" ? Lees dit en denk opnieuw na - The Holocaust "Never Again" ? Read this and think again

(Afbeelding: sjp) – (Image: sjp)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Als je denkt dat de Holocaust vandaag de dag nooit zou kunnen gebeuren, lees dit dan en denk opnieuw na ...

Bron: IsraelUnwired, Lea Rosenberg - april 2018


Het lijkt te belachelijk om waar te zijn. Maar dat is het niet. Het is gruwelijk wat de aanhangers van de SJP zeggen en doen. Het is iets meer dan 70 jaar geleden sinds het einde van de Holocaust. Wat is er gebeurd met "Nooit Meer” ?

Wat is SJP?

SJP staat voor Students for Justice in Palestine. Ze doen zich voor als een onschadelijke studentenorganisatie. Alle 189 secties van de SJP in Noord-Amerika zouden moeten worden verboden. Omdat ze actief proberen Israël te boycotten en de democratische staat valselijk beschuldigen. Ze haten Joden. Ze haten Israël. Het enige waar ze voor staan is haat. Kan iemand ze tegenhouden? De stilte is oorverdovend.

SJP en de Holocaust

En wat is de visie van SJP op de Holocaust? Nou, aangezien de oprichter, Hatem Bazian, een terrorist is en alle leden Joden haten, zou hun mening je niet moeten verbazen. Echter, het meest enge gebeuren is de mate waarin ze hun overtuigingen belijden. Ze ontkennen de Holocaust terwijl ze Hitler prijzen.

Hier zijn enkele van hun angstaanjagende Holocaust-gerelateerde opmerkingen op Twitter:

  • Amal Tabel - SJP, U of Houston: "Hitler had de Joden moeten doden toen hij de kans had”.
  • Rawan Qaddoura - SJP, McMaster U: "Telkens wanneer ik over Hitler lees, word ik helemaal opnieuw verliefd”.
  • Heba Asi - SJP, UT Arlington: "Ik voel me eerlijk gezegd niet zo sympathiek met de Holocaust .. # SorryNotSorry"
  • Halima Eid - SJP, staat U in San Diego: "We moeten zionisten in concentratiekampen zetten. Nou, dat zou een levenservaring voor hen zijn”.

Dat zijn geen uitspraken van vreedzame organisaties. Helaas mogen deze studenten op de campus verblijven. Ze willen een nieuwe genocide, en dat is niet iets om lichtvaardig op te vatten.

Waar is de verontwaardiging? Waarom negeren de media dit angstaanjagende probleem dat zo aanwezig is op campussen in Noord-Amerika? Je vraagt het je af. Wie zal opstaan en schreeuwen "Nooit Meer" ?

____________

ENGLISH    

If you think the Holocaust could never happen today, read this and think again …

By: IsraelUnwired, Leah Rosenberg, April, 2018


It seems too ridiculous to be true. But it’s not. It’s horrifying what the supporters of SJP say and do. It has been just over 70 years since the end of the Holocaust. What happened to “Never Again" ?

What is SJP?

SJP stands for Students for Justice in Palestine. They paint themselves as a harmless student organization. All 189 chapters around North America must be banned. Because what they really do is try to boycott Israel and falsely accuse the democratic state. They hate Jews. They hate Israel. All they stand for is hatred. Will anyone stop them? The silence is deafening.

SJP and the Holocaust

And what is SJP’s view on the Holocaust? Well, considering that the founder, Hatem Bazian, is a terrorist and all the members hate Jews, their views should not surprise you. The scary part is the extent to which they profess their beliefs. They deny the Holocaust while praising Hitler.

Here are some of their frightening Holocaust related comments on Twitter:

  • Amal Tabel – SJP, U of Houston: “Hitler should have killed the Jews when he had the chance".
  • Rawan Qaddoura – SJP, McMaster U: “Every time I read about Hitler, I fall in love all over again".
  • Heba Asi – SJP, UT Arlington: “I honestly don’t feel that sympathetic about the Holocaust..#SorryNotSorry”
  • Halima Eid – SJP, San Diego State U: “We need to put Zionists in concentration camps. Now that would be a life experience for them".

Those are not things peaceful organizations say. Sadly, these students are allowed on campus. They want another genocide, and that is not something to take lightly.

Where is the outcry? Why does the media ignore this terrifying problem that is ever so present on campuses around North America? It makes you wonder. Who will stand up and cry “Never Again" ?