05 november 2018

Oktober 2018 beste maand ooit voor de Israëlische toeristenindustrie - October 2018 best ever month for Israel’s tourism industry

(Foto: vakanties-Israël) - (Photo: vakanties-Israel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In totaal verbleven tot nu toe 3,4 miljoen bezoekers  gemiddeld acht dagen in Israël, in 2018

Bron: JPOST, URI BOLLAG, 5 november 2018


De maand oktober is misschien net afgelopen, maar het was zeker een indrukwekkende maand voor de Israëlische toeristenindustrie.

Het ministerie van Toerisme heeft een rapport uitgebracht waarin staat, dat meer toeristen dan ooit tevoren Israël in oktober hebben bezocht, met een totaal van ongeveer 486.000 geregistreerde meldingen in het land. Dit vertegenwoordigt een stijging van 19% van de cijfers van april 2018, dat het vorige record voor het aantal toeristen op naam had staan, en een stijging van 14% ten opzichte van oktober vorig jaar.

Toeristen besteedden in oktober alleen al een indrukwekkende 2,5 miljard sjekel, wat resulteert in een totaal van 18 miljard sjekels die buitenlanders in Israël hebben besteed, sinds het begin van het jaar. In 2018 verbleven tot nu toe 3,4 miljoen bezoekers gemiddeld 8 dagen in Israël.

Minister van Toerisme Yariv Levin toonde zich enthousiast over de statistieken: "De maand oktober brak een historisch record met een ongekend aantal van bijna een half miljoen toeristen, die Israël in slechts één maand bezochten”. We registreren de uitstekende cijfers al twee jaar maand na maand en zien een direct resultaat van de inspanningen die we leveren bij het Ministerie van Toerisme”, zei Levin.

Er kan een directe correlatie worden vastgesteld tussen landen waarbij het toerisme is toegenomen en waar het Ministerie van Toerisme de afgelopen twee jaar het meeste heeft geïnvesteerd in marketing. In een vergelijking van jaar op jaar bezochten 65% meer Hongaren Israël in oktober, 50% meer Italianen, 40% meer Polen, Nederlanders en Roemenen. Het Ministerie van Toerisme besteedde gemiddeld 47% meer aan marketing in deze landen.

___________

ENGLISH    

A total of 3.4 million visitors stayed for an average of eight days in Israel in 2018 so far

By: JPOST, URI BOLLAG, November 5, 2018


The month of October might have just ended, but it was certainly an impressive month for Israel's tourism industry.

The Ministry of Tourism released a report in which it said that more tourists had visited Israel in October than ever before, with a total of about 486,000 registered entries to the country. This represents a 19% increase of April 2018 numbers, which held the previous record for tourist entrances, and a 14% increase from October of last year.

Tourists spent an impressive 2.5 billion shekels in October alone, adding up to a total of 18 billion shekels foreigners spent in Israel since the beginning of the year. A total of 3.4 million visitors stayed for an average of 8 days in Israel in 2018 so far.

Minister of Tourism Yariv Levin showed himself excited about the stats: "The month of October broke a historic record with unprecedented numbers of almost half a million tourists that visited Israel in just one month. We are registering this excellent data month after month for two years already, and they are a direct result of the strenuous efforts we make at the Tourism Ministry", Levin said.

A direct correlation can be identified between countries from which tourism increased and where the Tourism Ministry invested most in marketing over the past two years. In a year on year comparison, 65% more Hungarians visited Israel in October, 50% more Italians, 40% more Poles and Dutch as well as Romanians. The Tourism Ministry spent an average of 47% more on marketing in these countries.


Comments