05 november 2018

​Netanyahu steunt wetsvoorstel die doodstraf toestaat voor veroordeelde terroristen - Netanyahu backs bill allowing death penalty for convicted terrorists

Israëlische premier Benjamin Netanyahu (Foto: Oded Balilty, POOL/AFP) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (Photo: Oded Balilty, POOL/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel, dat het rechtssysteem toestaat om terroristen die veroordeeld zijn voor moord, eenvoudiger de doodstraf op te leggen

Bron: i24NEWS


De Israëlische wet staat de doodstraf in bepaalde gevallen al toe, maar sinds de terechtstelling van Nazi SS-officier Adolf Eichmann in 1962,  is niemand door de Joodse staat terechtgesteld.

Op dit moment bepaalt de wet, dat er een unaniem besluit moet zijn om een executie te laten plaatsvinden. Het betreffende wetsvoorstel, dat in januari na de preliminaire stemming is goedgekeurd, staat de executie toe van terroristen die veroordeeld zijn voor het vermoorden van Israëlische burgers, indien de meerderheid van de rechters die zitting hebben het goedkeurt.

Israëlische media meldden vandaag, dat Netanyahu op een coalitievergadering op zondag op verzoek van de minister van Onderwijs en Hoofd Jewish Home, Naftali Bennett, zijn goedkeuring aan de wet gaf. De EU heeft de progressie van de wet veroordeeld en verklaart, dat het toepassen van de doodstraf "onmenselijk en vernederend" is. Het wetsvoorstel zal naar verwachting zonder problemen de Constitution, Law en Justice Committee passeren, voordat het wordt gepresenteerd in de Knesset.

____________

ENGLISH

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gave his approval for a bill which would allows the court system to more easily sentence terrorists convicted of murder, to death 

By: i24NEWS


Israeli law already permits the death penalty in certain cases, though no one has been executed by the Jewish States since Nazi SS officer Adolf Eichmann in 1962.

As of now, the law stipulates a unanimous decision for an execution to take place. The bill in question, which passed its preliminary vote in January, allows for the execution of terrorists convicted of murdering Israeli civilians if the majority of judges sitting on the court approve.

Israeli media reported on Monday that Netanyahu gave his approval for the bill at a coalition meeting on Sunday at the behest of Education Minister and Jewish Home head Naftali Bennett. The EU has condemned the law’s progression, stating use of the death penalty is “inhuman and degrading". The bill is expected to pass through the Constitution, Law, and Justice Committee before its first reading in the Knesset.