06 november 2018

Shin Bet chief: Ogenschijnlijke rust in Judea en Samaria bedrieglijk - Shin Bet chief: Apparent calm in Judea and Samaria is deceiving

Nadav Argaman (R) (Foto: Hezki Baruch) - Nadav Argaman (R) (Photo: Hezki Baruch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoofd van Shin Bet zegt 480 aanslagen te hebben verijdeld, 500 individuele terroristen gearresteerd in het afgelopen jaar

Bron: Arutz Sheva, Hezki Baruch, 6 november 2018


Het hoofd van de Shin Bet, Nadav Argaman, nam vandaag deel aan een vergadering van Buitenlandse Zaken en het Defensiecomité van de Knesset, onder leiding van MK Avi Dichter (Likud).

"De situatie in de Palestijnse arena is het afgelopen jaar zeer onstabiel geweest", zei Argaman aan het begin van de vergadering tegen de MK's.

"In de Gazastrook staan we tussen een mogelijke militair ingrijpen aan de ene kant en een poging om de humanitaire situatie van de inwoners van Gaza te stabiliseren, aan de andere kant.

De realiteit is heel complex, we kunnen zeggen dat het op het eerste gezicht relatief rustig lijkt te zijn, maar we moeten benadrukken dat dit slechts lijkt te zijn - Hamas probeert ondertussen met man en macht terroristische aanslagen in Judea en Samaria te plegen met begeleiding vanuit de Gazastrook, Turkije en Libanon.

We zijn erin geslaagd 480 terroristische aanslagen het laatste jaar te verijdelen, waarbij we ongeveer 500 individuele terroristen hebben gearresteerd", zei het hoofd van de Shin Bet beveiligingsdienst, eraan toevoegend dat "dit een zeer groot aantal is dat getuigt van wat er werkelijk gaande is. Bovendien zijn we er het afgelopen jaar in geslaagd cyberactiviteit - terreur en spionage - tegen de staat Israël te verijdelen”.

___________

ENGLISH    

Head of Shin Bet says 480 attacks thwarted, 500 individual terrorists arrested in past year

By: Arutz Sheva, Hezki Baruch, November 6, 2018

 

The head of the Shin Bet, Nadav Argaman, took part Today in a meeting of the Knesset's Foreign Affairs and Defense Committee, headed by MK Avi Dichter (Likud).

"The situation in the Palestinian arena has been very unstable in the past year”, Argaman told the MKs at the start of the meeting, adding that "In the Gaza Strip we stand between a possible military campaign on the one hand, and an attempt to stabilize the humanitarian situation of the residents of Gaza on the other.

The reality is very complex. We can say that on the surface we observe relative calm, but we must emphasize that this is on the surface - Hamas is trying with all its might to carry out terrorist attacks from Judea and Samaria with guidance from the Gaza Strip, Turkey and Lebanon.

We have succeeded in thwarting 480 attacks in the last year, from which we have arrested about 500 individual terrorists”, said the head of the Shin Bet security service, adding that "this is a very large amount that can attest to what is happening under the surface. In addition, we succeeded last year in thwarting cyber activity - terror and spying - against the state of Israel”.