06 november 2018

​Het Nederlandse parlement laat zich informeren over PA-regeling die terrorisme beloont - Dutch parliament to hold hearing on PA program rewarding terrorism

Het Nederlandse parlementsgebouw (Foto: Michiel Jelijs / Flickr) - The Dutch parliament building (Photo: Michiel Jelijs/Flickr)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Het is belangrijk om het Nederlandse parlement te informeren dat de Palestijnse Autoriteit alle resoluties heeft genegeerd die eisen, dat ze stoppen met het belonen van terreur", zei directeur van Palestinian Media Watch, Itamar Marcus

Bron: jns, 5 november 2018


Aangespoord door de oproepen van Israël om de Palestijnse Autoriteit te veroordelen voor het belonen van terrorisme, laat het Nederlandse parlement zich later deze week informeren door prominente activisten, die het zogenaamde "pay-to-kill"-initiatief onder de aandacht willen brengen.

Directeur van de Israëlische non-overheidsinstelling Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, en overlevende van een terreuraanslag, Kay Wilson, komen naar Den Haag om Nederlandse politici te woord te staan over het verschaffen van enorme inkomens door de PA aan veroordeelde terroristen en hun families.

Marcus en Wilson zijn uitgenodigd door Joël Voordewind, die de bijeenkomst zal voorzitten. De actie wordt gesteund door partijminister Elazar Stern van de Yesh Atid partij. Stern heeft "het Parlement van Nederland gevraagd om een duidelijke boodschap uit te laten gaan over het feit, dat de PA moet stoppen met het financieel belonen van terroristen”.

Nederland geeft jaarlijks meer dan $14,8 miljoen aan UNRWA, het bureau van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met de Palestijnse vluchtelingenproblematiek. De Verenigde Staten hebben hun financiering in september aan UNRWA gestaakt.

"Het is belangrijk om het Nederlandse parlement te informeren over het feit, dat de PA alle resoluties heeft genegeerd die eisen dat ze stoppen met belonen van terreur”, zei Marcus. "Terwijl de PA jarenlang heeft geprobeerd om de internationale gemeenschap te misleiden en de betalingen te verbergen, laat de PA nu openlijk in haar begroting 2018 zien, dat er 1,2 miljard shekels (285 miljoen euro) is gereserveerd voor betalingen aan terroristische gevangenen en families van 'martelaren'”.

Na Marcus’ bezoek aan Nederland in 2013 aangaande besprekingen met wetgevers over het onderwerp, werden er twee parlementaire moties aangenomen met een overweldigende meerderheid: de eerste motie was een oproep aan de Nederlandse regering om de druk op de PA te verhogen wat betreft het beëindigen van beloningen aan veroordeelde Palestijnse gevangenen; en de tweede riep het parlement op om financieringsgroepen die antisemitisme bevorderen, een halt toe te roepen.

____________

ENGLISH    

“It is important to update the Dutch Parliament that the Palestinian Authority has ignored all resolutions demanding they stop rewarding terror", said director of Palestinian Media Watch Itamar Marcus

By: jns, November 5, 2018


Prompted by Israel calls to condemn the Palestinian Authority for rewarding terrorism, the Dutch Parliament will host an event later this week to hear from prominent activists who are spreading awareness about the so-called “pay-to-slay” initiative.

Director of the Israel-based nongovernmental organization Palestinian Media Watch Itamar Marcus and terror-attack survivor Kay Wilson will travel to the Hague to address Dutch politicians about the P.A. giving convicted terrorists and their families huge salaries.

Marcus and Wilson were invited by Dutch parliament member Joël Voordewind, who invited Marcus and Wilson, and will be chairing the discussion. The move was endorsed by Yesh Atid Party minister Elazar Stern. Stern has called on “the Parliament of the Netherlands to send a clear message that the P.A. must stop financially rewarding the terrorists".

The Netherlands gives more than $14.8 million annually to UNRWA, the United Nations agency that deals with the Palestinian refugee issue. The United States cut its funding to UNRWA in September.

“It is important to update the Dutch Parliament that the P.A. has ignored all resolutions demanding they stop rewarding terror”, said Marcus. “While in some years the P.A. attempted to deceive the international community and conceal the payments, in its 2018 budget, the P.A. openly allocated 1.2 billion shekels (285 million euros) for payments to terrorist prisoners and families of ‘martyrs’”.

Following Marcus’s 2013 visit to Holland to meet with legislators about the issue, two parliamentary motions passed by overwhelming majorities: one calling for the Dutch government to increase pressure on the P.A. to end rewarding convicted Palestinian prisoners; and the second calling on the parliament to cease funding groups that promote antisemitism.