08 november 2018

​3D bioprinted longen beschikbaar voor wereldwijde transplantaties - 3D bioprinted lungs to be available for global transplants

(Afbeelding: Nixx Photography/Shutterstock.com) - (Image: Nixx Photography/Shutterstock.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israëlische bedrijf Collplant heeft een overeenkomst getekend wat betreft licentieverlening en commercialisering, met een groot Amerikaans biotechbedrijf, om menselijke organen te produceren

Bron: israel21c, Abigail Klein Leichman, 4 november 2018


CollPlant, een Israëlisch bedrijf voor regeneratieve geneeskunde dat zich toelegt op 3D-bioprinting van weefsels en organen, tekende een licentie-, ontwikkelings- en commercialisatieovereenkomst met United Therapeutics Corporation of Maryland, wat betreft 3D bioprinted longtransplantaten.

De overeenkomst combineert het gepatenteerde recombinante menselijke collageen (rhCollagen) van CollPlant, dat voortkomt uit gemodificeerde tabaksplanten en de BioInk-technologie, met de regeneratieve geneeskunde en orgaanproductie van United Therapeutics-dochteronderneming, Lung Biotechnology PBC.

Als één van de vele bedrijven die door de Hebreeuwse universiteit pionier van de nanotechnologie, professor Oded Shoseyov, is opgericht, zal CollPlant een paar jaar lang BioInk produceren en leveren om een bijdrage te leveren aan de vraag naar ontwikkelingsprocessen, en zal het United Therapeutics technische ondersteuning bieden omdat zij zorgdragen voor de Amerikaanse faciliteiten voor de productie van CollPlant's rhCollagen en BioInk.

De BioInk-productlijn omvat ook een herstelmatrix voor zacht weefsel voor de behandeling van tendinopathie en een wondreparatiematrix om een snelle optimale genezing van acute en chronische wonden te bevorderen.

Naast de initiële focus op 3D bioprinted longen voor transplantatieoperaties wereldwijd, biedt de overeenkomst United Therapeutics een optie om het gebied van zijn licentie uit te breiden tot maximaal drie extra organen.

___________

ENGLISH    

Israel’s Collplant inks licensing and commercialization deal with major American biotech firm to make human organs

By: israel21c, Abigail Klein Leichman, November 4, 2018


CollPlant, an Israeli regenerative medicine company focused on 3D bioprinting of tissues and organs, signed a license, development and commercialization agreement with United Therapeutics Corporation of Maryland for 3D bioprinted lung transplants.

The agreement combines CollPlant’s proprietary recombinant human collagen (rhCollagen) derived from engineered tobacco plants, and its BioInk technology, with the regenerative medicine and organ manufacturing capabilities of United Therapeutics subsidiary Lung Biotechnology PBC.

One of many companies founded by Hebrew University nanotechnology pioneer Prof. Oded Shoseyov, CollPlant will manufacture and supply BioInk for a few years to meet development process demand, and will provide technical support to United Therapeutics as it establishes a US facility for the manufacture of CollPlant’s rhCollagen and BioInk.

The BioInk product line also includes a soft-tissue repair matrix for treating tendinopathy and a wound repair matrix to promote a rapid optimal healing of acute and chronic wounds.

In addition to the initial focus on 3D bioprinted lungs for transplant surgeries anywhere in the world, the agreement grants United Therapeutics an option to expand the field of its license to add up to three additional organs.