08 november 2018

Denemarken financiert geen groepen die BDS promoten en die twijfelen aan legitimiteit van Israël - Denmark won’t fund groups that promote BDS and those who question Israel’s legitimacy

Anders Samuelsen, tweede van rechts, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, ontmoet vertegenwoordigers van de Israëlische hightech-industrie in Jeruzalem (Foto: Yossi Zwecker) - Anders Samuelsen, second from right, Denmark's Minister for Foreign Affairs, meets with representatives of Israeli high tech industry in Jerusalem (Photo: Yossi Zwecker)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Buitenlandse Zaken Samuelsen kondigt beleid aan na groeiende ontevredenheid over politisering en misbruik van Deense hulpfondsen

Bron: JTA, 29 oktober 2018


Denemarken zal geen organisaties financieren die banden hebben met terroristen, pogingen ondernemen om Israël te boycotten of zijn bestaansrecht in twijfel trekken, zei de regering. Activisten noemden dit besluit een belangrijke stap.

Minister van Buitenlandse Zaken, Anders Samuelsen, heeft aangekondigd dat het nieuwe beleid eerder deze maand in een document is vastgelegd, getiteld "Verklaringen over de voorwaarden van Deense steun aan Israëlische en Palestijnse maatschappelijke organisaties”. Het volgt op een buitenlands ministerieel onderzoek dat vorig jaar werd gestart door de groeiende ontevredenheid over politisering en misbruik van Deens hulpfondsen.

"Het gebruik van Deense fondsen voor politieke doeleinden, inclusief BDS-activiteiten, is onaanvaardbaar", zeggen de richtlijnen, gebruikmakend van het acroniem van de boycot-, afstoting- en sanctiebeweging tegen Israël. De andere vier richtlijnen betreffen: het verplicht stopzetten van financiering aan ontvangers die omgaan met een terroristische beweging, ontvangers die een terroristische beweging financieren, het schenden van de beginselen van mensenrechten en het betwisten van het bestaansrecht van Israël.

Olga Deutsch, de directeur van de Europe Desk bij NGO Monitor, een in Jeruzalem gevestigde organisatie die onderzoek doet naar financiering van organisaties die actief zijn in het Israëlisch-Palestijnse conflict, prees de Deense beweging. "Zwitserland en Noorwegen hebben eerder dit jaar soortgelijke problemen aangepakt en we hopen dat de richtlijnen van Denemarken als voorbeeld voor andere Europese landen zullen dienen”, vertelde ze aan JTA. Een andere medewerker van de NGO Monitor noemde de actie “van groot belang”.

___________

ENGLISH    

Foreign Minister Samuelsen announces policy following growing discontent over politicization and abuse of Danish aid funds

By: JTA, October 29, 2018

 

Denmark won’t fund organizations that have ties to terrorists, engage in attempts to boycott Israel or question its right to exist, the government said in what activists called a significant step.

Foreign Minister Anders Samuelsen announced the new policy earlier this month is a document titled ”Explanations about the conditions for Danish support for Israeli and Palestinian civil society organizations”. It follows a foreign ministry audit launched last year amid growing discontent over politicization and abuse of Danish aid funds.

“The use of Danish funds for political purposes, including BDS activities, is unacceptable”, read the guidelines, using the acronym of the Boycott, Divestment and Sanctions movement against Israel. The other four guidelines mandate: the defunding of any recipient caught associating with a terrorist movement, funding a terrorist movement, violating human rights principles and questioning Israel’s right to exist.

Olga Deutsch, the director of the Europe Desk at NGO Monitor, a Jerusalem-based organization that investigates funding for organizations active on the Israeli-Palestinian conflict, commended the Danish move. “Switzerland and Norway addressed similar issues earlier this year, and we hope that Denmark’s guidelines will serve as an example for other European countries”, she told JTA. Another NGO Monitor official called the move “a big deal”.