08 november 2018

Granaten gevonden in Graftombe van Jozef tijdens bezoek van 1000 Joodse aanbidders - Grenades found in Joseph's Tomb as 1000 Jewish worshippers visit

Soldaten buiten de Graftombe van Jozef (Foto: PR) - Soldiers outside of Joseph's Tomb (Photo: PR)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terroristen bij de Graftombe van Jozef openen het vuur op IDF-soldaten, gooien met explosieven en plaatsen granaten in de Graftombe

Bron: Arutz Sheva, Uzi Baruch, 7 november, 2018


Ongeveer 1.000 Israëlische Joden hadden toestemming om 's nachts de Graftombe van Jozef te bezoeken in de, onder het Palestijnse Autoriteit bewind staande, stad Shechem (Nablus) in Samaria.

Terwijl Israël de Palestijnse Autoriteit autonomie gaf over Sichem tijdens de Oslo-akkoorden, behield Israël speciale privileges betreffende de Graftombe, een historische Joodse heilige plaats. Bezoeken aan de Graftombe door Joodse pelgrims moeten worden gecoördineerd met de IDF, die de nachtelijke bezoeken aan de Tombe van Joseph beschermt.

Tijdens de bedevaart van gisteravond, vonden de Israëlische veiligheidstroepen twee handgranaten in de Graftombe. De explosieven bleken te zijn vervaardigd in een ondergronds wapenlaboratorium en ter plekke te zijn geplaatst door Arabische terroristen, die het gemunt hebben op Israëlische bezoekers.

Volgens een woordvoerder van het leger openden terroristen die in Shechem opereerden, ook het vuur op een jeep van de IDF en een aantal relschoppers gooide brandbommen en stenen naar Israëlische soldaten, die werden ingezet om het konvooi van de bezoekers te beschermen. Eén verdachte die naar verluidt betrokken was bij de schietpartij, werd aangehouden en in hechtenis genomen.

"'s Nachts bieden IDF, de grenspolitie, de Israëlische politie en het Burgerlijk Bestuur bescherming aan een duizendtal gelovigen die de Graftombe van Jozef in Nablus willen bezoeken", zei een woordvoerder van het leger woensdag. "Tijdens de voorafgaande inspectie van de Tombe door soldaten, werden er twee zelfgemaakte granaten gevonden. Deze zijn tot ontploffing gebracht door geniesoldaten. Er is geen melding van gewonden of schade”.

____________

ENGLISH    

Terrorists near Joseph's Tomb open fire on IDF soldiers, hurl firebombs and place grenades in tomb complex

By: Arutz Sheva, Uzi Baruch, November 7, 2018


Roughly 1,000 Israeli Jews were permitted to visit the Tomb of Joseph in the Palestinian Authority-controlled city of Shechem (Nablus) in Samaria overnight.

While Israel gave the Palestinian Authority autonomy over Shechem under the Oslo Accords, Israel retained special privileges at the tomb, a historic Jewish holy site. Visits to the tomb by Jewish pilgrims must be coordinated with the local IDF command, which secures night-time visits to Joseph’s Tomb.

During last night’s pilgrimage, Israeli security forces found two hand grenades inside the tomb complex. The explosive devices appeared to have been manufactured in an underground weapons lab, and placed at the site by Arab terrorists targeting Israeli visitors.

According to an army spokesman, terrorists operating in Shechem also opened fire on an IDF jeep, and a number of rioters hurled firebombs and stones at Israeli soldiers deployed to protect the convoy of visitors. One suspect believed to have been involved in the shooting attack was apprehended and taken into custody.

"Overnight, IDF, Border Police, Israeli Police and Civil Administration secured the entrance of a thousand worshippers to Joseph's Tomb in Nablus", an army spokesperson said Wednesday. "Upon the forces' entrance, two self-manufactured grenades were found in the area of the tomb. They were detonated by sappers. No injuries or damage were reported".