09 november 2018

Varkenskop opgehangen aan poort van Israëlische synagoge in Israël - Pig’s head posted on Israeli Synagogue gate in Israel

Varkenskop bij Ramat Hasharon synagoge (Foto: Police Spokesperson's Office) - Pig's head at Ramat Hasharon synagogue (Photo: Police Spokesperson's Office)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Anonieme vandalen hebben vrijdagnacht een varkenskop opgehangen bij de ingang van de Sukkat Shaul Synagoge in Ramat Hasharon

Bron: Jewish Press, David Israel, 9 november 2018


De politie verklaarde: "Een tijdje geleden ontving de Israëlische politie een bericht over een opgehangen varkenskop bij de ingang van een synagoge in de stad. Israëlische politiemensen zijn ter plekke. De omstandigheden van het incident worden onderzocht".

Burgemeester Avi Gruber kwam met zijn medewerkers ter plaatse en zei over het vandalisme: "Op vrijdag, vlak voor de verkiezingen. De politie zal het schokkende incident bij de synagoge onderzoeken. En ik ben er zeker van dat ze degenen die het hebben gedaan, zullen opsporen en hen aanklagen".

Ramat Hasharon zal een tweede verkiezingsronde houden tussen de zittende burgemeester Avi Gruber en kandidaat Roni Balkin, vanwege vijf stemmen die Gruber nog nodig had, om 40% van de stemmen te behalen en de verkiezingen te winnen.

Gruber, die vaak is beschuldigd van discriminatie tegen de religieuze bevolking van de stad, zei: "Ik zal niet toestaan dat extremistische elementen hier een scheiding en oproer creëren. Daar is geen plaats voor in Ramat Hasharon en in de Israëlische samenleving. Ramat Hasharon was één gemeenschap en zal één gemeenschap blijven - religieus en seculier, mannen en vrouwen, Ashkenazim en Mizrahiyim, hetero en LGBT. Eén gemeenschap, een eenheid van tegenstellingen".

"Ik vraag iedereen om gewoon rustig door te ademen met het oog op de aankomende verkiezing, maar nog veel belangrijker – met het oog op de aankomende dag, dagen en jaren na de verkiezingen", zei de burgemeester.

Plaatsvervangend minister van Defensie Rabbi Eli Ben Dahan (Habayit Hayehudi) twitterde: "80 jaar na het plaatsvinden van de Kristallnacht, steekt het antisemitisme de kop op in het Land van Israël. De voortdurende aansporing tot tegenstand tegen de religieuze gemeenschap in Ramat Hasharon, heeft nu een trede hoger bereikt in de vorm van het ophangen van de kop van een varken bij de ingang van een synagoge. Dit moet onmiddellijk worden gestopt".


(Video: Jewish Press)

___________

ENGLISH    

Anonymous vandals hung a pig’s head at the entrance to the Sukkat Shaul Synagogue in Ramat Hasharon overnight Friday

By: Jewish Press, David Israel, November 9, 2018


Police issued a statement saying: “A short while ago, a report was received by Israel Police about the hanging of a pig’s head at the entrance to a synagogue in the city. Israeli Police officers are at the site. The circumstances of the incident are being examined”.

Mayor Avi Gruber arrived at the scene with his staff and addressed the vandalism, saying, “On Friday, a moment before the runoff elections. The police will investigate the shocking incident at the synagogue. And I am sure that they will know how to reach those who did it and get them indicted”.

Ramat Hasharon will have a second election round between incumbent mayor Avi Gruber and candidate Roni Balkin, because of five votes Gruber needed to reach 40% of the vote and win the elections.

Gruber, who has often been charged with discrimination against the city’s religious population, said, “I will not let extremist elements create here a rift and incitements. These have no place in Ramat Hasharon and in Israeli society altogether. Ramat Hasharon was one community and will remain one community – religious and secular, men and women, Ashkenazim and Mizrahiyim, straight and LGBT. One community, with a unity of opposites”.

“I ask everyone to breathe, to remember that an election is coming, and much more important – the day, days and years after the elections”, the mayor said.

Deputy Defense Minister Rabbi Eli Ben Dahan (Habayit Hayehudi) tweeted: “It’s the 80th anniversary of Kristallnacht and anti-Semitism is raising its head in the Land of Israel. The ongoing incitement against the religious community in Ramat Hasharon has now reached a higher level in the form of the head of a pig placed at the entrance to a synagogue. This must be stopped at once”.


(Video: Jewish Press)