10 november 2018

​Palestijnen in Gaza bekogelen Qatari-gezant met stenen na betaling van $15 miljoen - Palestinians in Gaza attack Qatari envoy with stones after $15M payment

(Foto: CIDI) - (Photo: CIDI)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De salarisbetalingen van Palestijnse ambtenaren, gefinancierd door Qatar, werden afgeleverd bij Hamas in koffers vanuit een zwaar bewaakt voertuig

Bron: JPOST, TAMAR BEERI, 9 november 2018


Gisteren bekogelden Palestijnse demonstranten het konvooi van de ambassadeur van Qatar, Mohammed Al-Emadi, met stenen toen hij arriveerde om de wekelijkse demonstraties langs het grenshek van Gaza met Israël te observeren, volgens de zusterpublicatie van de Jerusalem Post, Maariv.

Gazan-media meldden, dat degenen die het geweld tegen Al-Emadi leidden, afkomstig waren van de Palestijnse factie van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. PFLP-leden hadden eerder al geweigerd om de ambassadeur van Qatari en andere Palestijnse groeperingen te ontmoeten.

Het incident van gisteren vond plaats nadat Qatar, met toestemming van Israël, $15 miljoen in contanten had gebracht naar Hamas in Gaza, bestemd voor de salarissen van Palestijnse ambtenaren in de door Hamas geregeerde kustenclave. Het geld werd overhandigd in drie koffers vanuit een zwaar bewaakt voertuig, terwijl de ambtenaren een overzichtelijke lijst maakten van degenen, die de komende maanden salarissen gaan ontvangen.

De Hamas-leider in Gaza, Yahya Sinwar, zei dat er geen overeenkomst met Israël is, alleen afspraken met tussenpersonen, bemiddeld door Egypte. "Het hek van de belegger begint in te storten en het zal vallen”, zei Sinwar. "Er zijn helemaal geen afspraken of overeenkomsten met de bezetter, we hebben contact met de bemiddelaars om het beleg te breken en we zullen geen politieke prijzen betalen om onze rechten te verkrijgen”.

Eerder op de dag werd een Palestijn door een Israëlische soldaat gedood. De IDF meldde, dat de Palestijn een explosief naar IDF soldaten gooide. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zei dat de aanvaller stierf nadat hij in zijn nek was geschoten. Twee anderen werden gearresteerd voor het knippen van een gat in het grenshek en daarna Israëlisch grondgebied betraden.

___________

ENGLISH    

The paychecks of Palestinian civil servants, which were being paid through financial aid by Qatar, were passed on to Hamas in suitcases in a heavily guarded vehicle

By: JPOST, TAMAR BEERI, November 9, 2018


Palestinian protesters pelted the convoy of Qatar’s ambassador to the Palestinians, Mohammed Al-Emadi, with stones Friday as he came to observe the weekly demonstrations along Gaza’s border fence with Israel, according to The Jerusalem Post’s sister publication Maariv.

Gazan media reported that those leading the attack against Al-Emadi were from the Palestinian faction of the Popular Front for the Liberation of Palestine. PFLP members had earlier refused to take part in the meeting with the Qatari ambassador and other Palestinian groups.

Friday’s incident came after Qatar, with Israeli agreement, had transferred $15 million in cash to Hamas in Gaza, funds that were used for the salaries of Palestinian civil servants in the Hamas-ruled coastal enclave. The money was transferred in three suitcases in a heavily guarded vehicle, while officials made an orderly list of those who would receive salaries in the coming months.

The Hamas leader in Gaza, Yahya Sinwar, said that there is no agreement with Israel but only understandings with intermediaries, headed by Egypt. "The siege fence has begun to collapse and it will fall", Sinwar said. "There are no understandings or agreements with the occupation at all. We are in contact with the mediators to break the siege, and we will not pay political prices in order to obtain our rights".

Earlier in the day one Palestinian was killed by an Israeli soldier after the IDF said that the Palestinian threw an explosive charge at the IDF forces guarding the border fence and into Israel. The Gaza Health Ministry said the assailant suffered a mortal wound after being shot in the neck. Two others were arrested for cutting the fence and entering Israel.