10 november 2018

​Palestijn infiltreert vanuit Gaza, steekt kas in brand in Israëlisch dorp - Palestinian infiltrates from Gaza, sets greenhouse on fire in Israeli community

Een kas die in brand werd gestoken door een infiltrant uit Gaza op 9 november 2018 (Screencapture: TOI) - A greenhouse that was set on fire by an infiltrator from Gaza on November 9, 2018 (Screencapture: TOI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Verdachte, die niet gewapend was, is gearresteerd na een klopjacht; IDF onderzoekt hoe hij zo ver in Israël heeft kunnen komen

Bron: TOI STAFF, 9 november 2018


Een Palestijnse man slaagde erin vrijdag de grensovergang met Gaza te doorbreken en enkele honderden meters Israël te infiltreren, waarbij hij een kas in brand stak in één van de dorpen bij de grens voordat hij werd betrapt, aldus het leger.

De man was niet gewapend en werd meegenomen voor ondervraging door de Shin Bet veiligheidsdienst.

De IDF ging er in eerste instantie vanuit, dat de kas in het gebied van Hof Ashkelon Regional Council getroffen was door een lichtkogel of vuurpijl, afgevuurd door soldaten op zoek naar de man; de man vertelde zijn ondervragers echter, dat hij de brand had aangestoken.

Het leger onderzocht hoe de man IDF-patrouilles kon ontwijken en zo dicht bij een Israëlisch dorp kon komen. Details van het incident werden uitgesloten van publicatie door de IDF-censor, totdat de man was gepakt.

Het incident gebeurde tijdens protesten langs de grens waaraan zo'n 12.000 Gazanen deelnamen. Volgens berichten gooiden Palestijnen verschillende explosieven naar IDF soldaten en probeerden twee mannen de grens te passeren, voordat ze zich terugtrokken. Het leger reageerde met traangas en oproermiddelen. Minstens één Palestijn werd gedood en 37 Palestijnen raakten gewond, zei het door het Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

____________

ENGLISH    

Suspect, who is not armed, nabbed after manhunt; IDF investigating how he managed to get so far

By: TOI STAFF, November 9, 2018

 

A Palestinian man managed to breach the Gaza border fence on Friday and infiltrate several hundred meters into Israel, setting on fire a greenhouse in one of the communities near the border before being caught, the army said.

The man was not armed and was taken for interrogation by the Shin Bet Security service.

The IDF initially believed that the greenhouse, in the Hof Ashkelon Regional Council area, was set on fire by a flare fired by soldiers looking for the man; however, he told his interrogators that he had set the fire.

The army was investigating how the man managed to evade IDF patrols and get so close to an Israeli community. Details of the incident were barred from publication by the IDF censor until he was caught.

The incident came during protests along the border in which some 12,000 Gazans participated. Reports said Palestinians also threw several explosive devices at IDF soldiers and two men tried to breach the border before retreating. The army responded with tear gas and riot dispersal means. At least one Palestinian was killed and 37 Palestinians wounded, the Hamas-run Gaza health ministry said.