11 november 2018

​Qatar aan Hamas: 'Het is tijd voor rust' - Qatar to Hamas: 'It's time for quiet'

Yahya Sinwar (Foto: Reuters) - Yahya Sinwar (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Qatar eist dat Hamas Gaza rustig houdt, nadat het miljoenen betaalt voor werknemers uit Gaza

Bron: Arutz Sheva Staff, 11 november 2018


De uitspraak van de Qatari-afgezant in Gaza werd op camera vastgelegd terwijl hij tegen de plaatsvervanger van Hamas-leider Yahya Sinwar zei, dat Qatar "rust wil" nadat het miljoenen aan salarissen heeft gefinancierd aan werknemers in Gaza. Volgens Kan antwoordde Sinwar’s plaatsvervanger, Khalil Al Hayya, dat dat "geen probleem" was.

Het bericht volgt nadat een langdurig staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas steeds meer werkelijkheid begint te worden. Een centraal onderdeel van de deal was de inspanningen van Qatar om de Gazastrook te rehabiliteren. Qatar, dat miljarden in Gaza heeft geïnvesteerd, is de thuisbasis van voormalige prominente leden van Hamas, waaronder ex-leider Khaled Mashaal.

Afgelopen vrijdag ontvingen, als onderdeel van het op handen zijnde staakt-het-vuren, de ambtenaren van Gaza hun eerste salaris sinds maanden dankzij een uitbetaling die werd gefinancierd door Qatar. Sinwar heeft eerder deze maand aan Egyptische tussenpersonen verteld, dat hij de wekelijkse grensrellen zal doen escaleren als het geld niet wordt overgedragen. Het geld werd via Israëlisch grondgebied vanuit Jordanië aangeleverd, via de Allenby-brug en vervolgens via de Erez Crossing naar Gaza.

De overdracht werd goedgekeurd nadat de Palestijnse Autoriteit (PA) voorzitter Mahmoud Abbas, weigerde de salarissen van PA-werknemers in Gaza te betalen. Israël stemde ermee in om de overdracht te vergemakkelijken op voorwaarde dat het door de VN werd uitgevoerd. Hamas wil dat Qatar maandelijks $15 miljoen schenkt om zijn werknemers in Gaza te betalen.

Israël houdt nauwlettend in de gaten hoe het geld wordt uitgegeven, omdat er in Israël bezorgdheid heerst over het feit, dat het Qatari-geld zal worden besteed aan het onderhoud van de terreur van Hamas.

____________

ENGLISH    

Qatar demands that Hamas keep Gaza quiet after it pays millions in salaries to Gazan employees

By: Arutz Sheva Staff, November 11, 2018


The Qatari envoy to Gaza was caught on camera telling the deputy of Hamas leader Yahya Sinwar that Qatar "wants quiet' after it paid millions in salaries to Gazan employees.

According to Kan, Sinwar's deputy Khalil Al Hayya replied that it was "not a problem".

The report comes as a long-term cease-fire between Israel and Hamas appears to be gaining traction. A central part of the deal has been Qatar's efforts to rehabilitate the Gaza Strip. Qatar, which has poured billions into Gaza, is home to former prominent members of Hamas including ex-leader Khaled Mashaal.

As part of the emerging cease-fire, Gaza's civil servants got their first paycheck in months on Friday in a payout funded by Qatar. Sinwar has told Egyptian intermediaries earlier this month that he will escalate the weekly border riots if the money is not transferred. The cash was delivered into Israeli territory from Jordan, through the Allenby Bridge, and then relayed into Gaza through the Erez Crossing.

The transfer was agreed to after Palestinian Authority (PA) chairman Mahmoud Abbas refused to pay the salaries of PA employees in Gaza. Israel agreed to facilitate the transfer on the condition that it be carried out by the UN. Hamas wants Qatar to give it $15 million on a monthly basis in order to pay its employees in Gaza.

Israel is closely monitoring how the money is spent, as there is concern in Israel that the Qatari money will be spent on the upkeep of Hamas's terror array.