12 november 2018

IDF stuurt meer Iron Dome-batterijen en versterkingen naar het Zuiden, na Gaza incident - IDF sends more Iron Dome batteries and reinforcements to south, after Gaza clash

Israëlische soldaten bewaken Kibbutz Nahal Oz nabij de grens met Gaza, na botsingen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook, op 12 november 2018 (Foto: Hadas Parush/FLASH90) - Israeli soldiers stand guard outside Kibbutz Nahal Oz near the border with Gaza, following clashes between Israel and Hamas in the Strip, on November 12, 2018 (Photo: Hadas Parush/FLASH90)Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terwijl de rust na de nachtelijke oplaaiing van geweld terugkeert, blijft het leger in hoogste staat van paraatheid en zegt dat het gereed is om, indien nodig, krachtig op te treden tegen Hamas

Bron: TOI, JUDAH ARI GROS, 12 november 2018


Het Israëlische leger bracht vandaag meerdere Iron Dome-batterijen in positie en stuurde infanterie versterkingen naar het Zuiden van Israël, na de dodelijke confrontaties met de Hamas-terreurgroep in de Gazastrook de nacht ervoor, waarbij een IDF-officier werd gedood, samen met zeven Palestijnse terroristen.

"De Israel Defense Forces hebben hun troepen versterkt in het Southern Command en zijn bereid om, indien nodig, grootschalig geweld te gebruiken", zei het leger in een verklaring maandag.

Er werden extra Iron Dome-batterijen ingezet in het Zuiden. Het geavanceerde luchtverdedigingssysteem schoot 3 van de 17 projectielen neer, die zondagavond laat werden afgevuurd op Israël vanuit Gaza. De andere raketten en mortiergranaten werden niet onderschept, omdat ze op weg waren naar niet bevolkte gebieden. Daarnaast werden infanteriebataljons van de Givati-brigade als versterking naar de Gazastrook gestuurd, hiermee hun normale trainingsschema onderbrekend.

Hoewel de schermutselingen tussen Israël en Hamas kort na 1 uur s 'ochtends eindigden, blijft het leger alert op represailles van de Gaza-regerende terreurgroep, die zei dat "het bloed van onze rechtvaardige martelaren niet zal worden verspild".

Premier Benjamin Netanyahu, die in Parijs was tijdens een officieel staatsbezoek, brak zijn reis af en keerde maandagmorgen terug naar Israël in een poging om de op handen zijnde wapenstilstandsovereenkomst met Hamas te redden. Bij zijn aankomst nam de premier deel aan een veiligheidsbriefing van hoge defensiefunctionarissen.

Volgens Hamas werd de commandant van de Qassam Brigades, Nour Baraka, samen met zes andere Palestijnse terroristen gedood door een Israëlische speciale eenheid die een "civiel voertuig" bestuurden, 3 kilometer vanaf de grens, in Gaza. Baraka was naar verluidt nauw betrokken bij het tunnelprogramma van Hamas en diende ook als commandant van een regionaal bataljon van Khan Younis. Palestijnse mediakanalen meldden, dat de Israëlische soldaten aanvankelijk geprobeerd hadden Baraka gevangen te nemen – niet te doden - tijdens de operatie, maar dat de commandant van Hamas werd doodgeschoten, nadat de operatie was ontmaskerd. Dit werd niet bevestigd door de IDF.

De meeste details van de operatie van de speciale eenheid in Gaza konden niet, op bevel van de militaire censor, worden gepubliceerd. Volgens Palestijnse bronnen, werden op een bepaald moment tijdens de operatie de soldaten ontdekt door Hamas-leden en brak er een vuurgevecht uit. Het Israëlische team riep luchtsteun in, die dekking bood aan de soldaten terwijl ze zich een weg terug baanden door de kustenclave.

___________

ENGLISH    

As calm sets in following overnight flareup, army remains on high alert and says it’s prepared to deal a forceful blow to Hamas if need be

By: TOI, JUDAH ARI GROS, November 12, 2018


The Israeli military deployed additional Iron Dome air defense batteries, as well as infantry reinforcements, to southern Israel on Monday, following deadly clashes with the Hamas terror group in the Gaza Strip the night before in which an IDF officer was killed, along with seven Palestinian terrorists.

“The Israel Defense Forces reinforced its troops in the Southern Command and is prepared to use large amounts of force if necessary", the army said in a statement Monday.

Additional Iron Dome batteries were deployed in the south. The advanced air defense system shot down three projectiles of the 17 that were fired at Israel from Gaza on Sunday night. The other rockets and mortar shells were likely not intercepted as they were heading for open fields, not populated areas.

In addition, infantry battalions from the Givati Brigade were sent to the Gaza area as reinforcements, taking them out of their regular training schedule. Though clashes between Israel and Hamas ended shortly after 1 a.m. Monday, the military remained on high alert out of concern for reprisals by the Gaza-ruling terror group, which said “the blood of our righteous martyrs will not be wasted".

Prime Minister Benjamin Netanyahu, who had been in Paris on an official state visit, cut his trip short and returned to Israel on Monday morning in an effort to salvage the ceasefire deal with Hamas. Upon his arrival, the prime minister received a security briefing from senior defense officials.

According to Hamas’s military wing, the Qassam Brigades commander Nour Baraka was killed along with six other Palestinian terrorists by Israeli special forces who drove a “civilian vehicle” three kilometers into Gaza from the border. Baraka was reportedly closely involved in Hamas’s tunnel program and also served as the commander of a Khan Younis regional battalion. Palestinian media outlets reported that the Israeli troops had initially tried to capture — not kill — Baraka during the raid, but that the Hamas commander was shot dead after the operation was exposed. This was not confirmed by the IDF.

Most details of the special forces operation in Gaza could not be published by order of the military censor. At some point during the raid, the troops were discovered by Hamas members and a firefight broke out, according to Palestinian accounts. The Israeli team called in aerial support, which provided cover fire to the soldiers as they made their way out of the coastal enclave.