12 november 2018

​Greenblatt: We staan naast Israël aangezien het zichzelf verdedigt - Greenblatt: We stand with Israel as it defends itself

Jason Greenblatt (Foto: Fortune) - Jason Greenblatt (Photo: Fortune)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Jason Greenblatt, speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Staten voor internationale onderhandelingen, zei maandag: "Terroristen in Gaza vallen Israël opnieuw aan met oorlogstuig"

Bron: Arutz Sheva


"Deze raket- en mortieraanvallen op Israëlische steden moeten door allen worden veroordeeld. Israël wordt opnieuw gedwongen tot militaire actie om zijn burgers te verdedigen. We staan naast Israël aangezien het zichzelf verdedigt tegen deze aanvallen”.

Greenblatt voegde er op Twitter aan toe: "Hamas-activiteiten blijven bewijzen dat ze niet echt om de Palestijnen van Gaza geven en hun enige interesse is, om ze voor politieke doeleinden te gebruiken. Zelfs Palestijnse levens lijken er voor Hamas niets toe te doen”.

Hij concludeerde: "De wereld is het Hamas-geweld en het geweld van andere slechte actoren in Gaza beu geworden. Dit geweld staat echte hulp voor de bevolking van Gaza in de weg”.

___________

ENGLISH    

Jason Greenblatt, United States Special Representative for International Negotiations, said, Monday, "Terrorists in Gaza are again attacking Israel with tools of war 

By: Arutz Sheva


"These rocket & mortar attacks on Israeli towns must be condemned by all. Israel is forced once again into military action to defend its citizens. We stand with Israel as it defends itself against these attacks”.

Writing on Twitter, Greenblatt added, "Hamas’ activities continue to prove they don’t really care about the Palestinians of Gaza & their only interest is to use them for political purposes. Even Palestinian lives seem not to matter to Hamas”.

He concluded, "The world has grown tired of Hamas’ violence and the violence of other bad actors in Gaza. This violence prevents any real help for the people of Gaza”.