12 november 2018

​Hamas eist massaal raketvuur op, dreigt dieper in Israël aan te vallen - Hamas claims massive rocket barrage, threatens to strike deeper into Israel

Een man kijkt naar een gebouw dat in vuur en vlam werd gezet nadat het werd geraakt door een raket afgevuurd vanuit de Gazastrook, in het zuidelijke Israëlische stadje Sderot op 12 november 2018 (Foto: Menahem KAHANA / AFP) - A man watches a building that was set ablaze after it was hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in the southern Israeli town of Sderot on November 12, 2018 (Photo: Menahem KAHANA/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terreurgroep zegt dat het de aanslagen zal opschroeven als IDF doorgaat met represaille luchtaanvallen

Bron: TOI, 12 november 2018


De ‘militaire’ vleugel van de Hamas-terreurgroep eiste maandag de verantwoordelijkheid op voor de massale raketaanvallen in het Zuiden en dreigde dieper in het Israëlische grondgebied door te dringen, na bombardementen die verschillende Israëli's hadden verwond en aanleiding waren voor vergeldingsbombardementen in de Gazastrook.

"Het verenigde commando van de Palestijnse facties kondigt het begin aan van bombardementen van de nederzettingen van de vijand met tal van raketten”, zei de ‘militaire’ vleugel van Hamas, de Izz ad-Din al Qassam Brigades, in een verklaring.

Het verenigde commando, dat bestaat uit Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere gewapende terreurgroepen in de Gazastrook, dreigde ook om het bereik van de raketten uit te breiden, nadat sirenes bijna onophoudelijk in de bevolkingscentra in het Zuiden van Israël loeiden en honderdduizenden mensen naar de schuilkelders stuurden.

"Het gezamenlijke commandocentrum van de verzetsgroepen waarschuwt de zionistische vijand dat, als het zijn agressie voortzet als reactie op het bombardement van het verzet op de Gaza-envelop, dat een reactie was op zijn (Israëls) bedrieglijke misdaad, het verzet de afstand, diepte en intensiteit van zijn bombardementen van zijn (Israëls) posities en ingenomen gebieden, zal opschroeven", aldus een update gepost op de website van de ‘militaire’ vleugel van Hamas.

____________

ENGLISH    

Terror group says it will step up fire if IDF continues reprisal airstrikes

By: TOI, November 12, 2018


The Hamas terror group’s ‘military’ wing claimed responsibility on Monday for a massive barrage of rocket fire on the south and threatened to strike deeper into Israeli territory, after the bombardment injured several Israelis and prompted retaliatory airstrikes in the Gaza Strip.

“The joint command of Palestinian factions announces the beginning of bombardments of the enemy’s settlements with scores of rockets”, the Hamas ‘military’ wing, the Izz ad-Din al Qassam Brigades, said in a statement.

The joint command, which consists of Hamas, Palestinian Islamic Jihad and other armed groups in the Gaza Strip, also threatened to expand the range of the rockets, after near-ceaseless sirens wailed across population centers in the south of Israel, sending hundreds of thousands to shelters.

“The resistance factions’ joint command center warns the Zionist enemy that if it continues its aggression in response to the resistance’s bombardment of the Gaza envelope, which is in response to its (Israels) deceitful crime, the resistance will increase the distance, depth and intensity of its bombardment of its (Israels) positions and usurped lands", said an update posted on the website of Hamas’s ‘military’ wing.