13 november 2018

​Gaza raket fusillade op zuidelijk Israël hervat na korte nacht stilte - Gaza rocket fusillade on southern Israel resumes after brief overnight lull

Palestijnse raketten worden op 12 november 2018 vanuit Gaza naar Israël afgeschoten (AP/Hatem Moussa) - Palestinian rockets are shot toward Israel from Gaza on November 12, 2018 (AP/Hatem Moussa)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IDF zegt 370 raketten zijn afgevuurd sinds maandag, waarvan 70 na middernacht; ongeveer 100 onderschept door Iron Dome; meer dan 150 locaties geraakt in Gaza; beide kanten waarschuwen voor komende zwaardere gevechten

Bron: JUDAH ARI GROSS, TOI STAFF en AP, 13 november 2018


Raketsirenes klonken over het Zuiden van Israël toen dinsdag de dageraad aanbrak en een korte nacht van stilte werd beëindigd. Daarmee lijken de intense gevechten tussen Israël en Gaza de tweede dag te zijn ingegaan.

Er zijn inmiddels raketten gerapporteerd in Ashkelon en steden dichter bij de grens met Gaza, waaronder Sderot.

Het frisse spervuur kwam na enkele uren van relatieve rust in Israël na een ongekend en dodelijk bombardement op Israëlische steden in de buurt van de grens met Gaza, die de meeste Israëli's in de regio dwong om de nacht door te brengen in schuilkelders en de beide kanten terug naar de rand van de oorlog bracht.

De Israel Defense Forces zei voor het nieuwe spervuur dinsdag, dat er sinds maandag ongeveer 370 raketten en mortieren op Israël zijn afgeschoten, inclusief 70 raketten op Israëlische steden sinds middernacht, in wat het grootste spervuur ooit op Zuid-Israël wordt genoemd. De IDF zei dat vannacht tientallen daarvan door het Iron Dome anti-raketsysteem zijn neergehaald en dat “ongeveer 100” zijn onderschept sinds de raket-salvo's maandagmiddag begonnen.

Terwijl de meeste raketten die in Israël neerkwamen en niet door Iron Dome werden onderschept, in open gebieden landden, raakten een aantal meerdere huizen en andere gebouwen.

Het raketvuur leek rond 01.30 uur (lokale tijd) op te houden. Net na 04.00 uur (lokale tijd) klonken verschillende raketsirenes in gemeenschappen nabij de grens van Gaza, maar er waren geen meldingen van inkomende raketten.

Vanuit Gaza waren er berichten over voortdurende nachtelijke Israëlische luchtaanvallen, na een dag van tientallen aanvallen in de Strook, inclusief in bevolkte gebieden. De IDF zei dinsdag, dat het 150 doelen in Gaza had geraakt sinds de dag ervoor, inclusief locaties die toebehoorden aan Hamas en de Islamitische Jihad.

Het leger zei dat het wapenpakhuizen heeft gebombardeerd, een marineschip dat door Hamas werd gebruikt en een gebouw dat ’s nachts werd gebruikt door de interne veiligheidsdienst van Hamas. In een verklaring zei het leger dat, de veiligheidsdienst 'de constante pogingen leidt van terreuraanslagen in Israël'.

Het gezondheidsministerie van Hamas zei dat vier mensen waren gedood, van wie er drie werden geïdentificeerd als leden van terreurgroepen.

In de kustplaats Ashkelon, die maandag en begin dinsdag verschillende raketinslagen kreeg te verduren, werd één persoon gedood toen een appartementengebouw rond middernacht werd geraakt. Acht anderen raakten gewond tijdens de aanval, waarvan twee vrouwen levensgevaarlijk, volgens hulpdiensten.

Niet-bevestigde berichten in de Hebreeuwse media identificeerden de enige dode in Israël als een Palestijn uit Judea of Samaria, die zonder documenten in Israël woonde.

In totaal werden meer dan 50 Israëli's sinds maandag behandeld voor verwondingen, waarvan de meesten licht waren of stres gerelateerd trauma hadden, zeiden de autoriteiten.

Woordvoerders van de gewapende vleugel van Hamas, de terreurgroep die de Gazatrook runt, dreigden raketten dieper het Israëlische territorium in te schieten als de gevechten doorgingen en de aanslagen op Ashkelon een "waarschuwing" noemden. "Ongeveer een miljoen zionisten zullen binnen het bereik van onze raketten zijn, als de zionistische vijand besluit om zijn agressie voort te zetten”, zei een woordvoerder. Een andere woordvoerder zei dinsdagochtend dat, als Israël doorgaat met het bombarderen in Gaza, Ashdod en Beersheba de volgende zijn”.

Israël heeft Hamas gewaarschuwd, en gaf aan dat ze zich niet terug zal trekken.

_____________

ENGLISH    

IDF says 370 missiles fired since Monday, including 70 after midnight; some 100 intercepted by Iron Dome; over 150 sites targeted in Gaza; sides warn of heavier fighting to come

By: JUDAH ARI GROSS, TOI STAFF and AP, November 13, 2018


Rocket alarms rang out across southern Israel as dawn broke Tuesday, ending a brief overnight lull, as intense fighting between Israel and Gaza appeared to enter its second day.

Rocket launches were reported in Ashkelon and towns closer to the Gaza border, including Sderot.

The fresh barrage came after several hours of relative quiet in Israel following an unprecedented and deadly bombardment on Israeli towns near the Gaza border that forced most Israelis in the region to spend the night in bomb shelters and brought the sides back to the brink of war.

The Israel Defense Forces said before the fresh barrage Tuesday that about 370 rockets and mortar rounds had been shot at Israel since Monday, including 70 rockets fired at Israeli towns since midnight, in what was being called the largest-ever barrage on southern Israel.

The IDF said dozens of those had been knocked down by the Iron Dome anti-missile system overnight, and “about 100” had been intercepted since the rocket volleys began Monday afternoon.

While most of the rockets shot at Israel that were not intercepted by Iron Dome landed in open areas, several scored hits on homes and other buildings.

The rocket fire appeared to taper off at around 1:30 a.m. Several rocket alert sirens sounded in communities near the Gaza border just after 4 a.m., but there were no reports of impacts.

In Gaza, there were reports of continuing Israeli airstrikes overnight, after a day that saw dozens of attacks across the Strip, including in populated areas. The IDF said Tuesday that it had hit 150 targets across Gaza since the day before, including sites belonging to Hamas and Islamic Jihad.

The military said it struck weapons warehouses, a naval vessel used by Hamas and a building used as the administration of Hamas’s internal security service overnight. In a statement, the army said the security service “leads continuous attempts to carry out terror attacks in Israel.”

The Hamas-run health ministry said four people were killed, three of whom were identified as members of terror groups.

In the coastal city of Ashkelon, which took on several barrages late Monday and early Tuesday, one person was killed when an apartment building was hit around midnight. Eight others were wounded in the strike, including two women with life-threatening injuries, according to emergency services.

Unconfirmed reports in Hebrew media identified the sole fatality in Israel as a West Bank Palestinian living in Israel without documentation.

In all, more than 50 Israelis were treated for injuries since Monday, most of them light wounds or stress-related trauma, authorities said.

Spokespeople for the armed wing of Hamas, the terror group that runs the Strip, threatened to start shooting rockets deeper into Israeli territory if fighting continued, calling the barrages on Ashkelon a “warning”. “Approximately one million Zionists will be within the range of our missiles if the Zionist enemy’s decision is to continue its aggression,” a spokesman said. Another spokesman said Tuesday morning that if Israel will continue its bombardments of Gaza, “Ashdod and Beersheba are next in line”.

Israel issued warnings of its own and indicated it would not back down.