13 november 2018

​Kun je een deal sluiten met de ‘duivel’ ?? – Can you make a deal with the ‘devil’ ??

(Afbeelding: Joe Truzman) - (Image: Joe Truzman)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

".... Jullie kunnen niet God dienen en de mammon", - Lucas 16:13

Bron: YnetNews, Itamar Eichner, Yoav Zitun, Elior Levy, 13 november 2018


Israëlische functionarissen verwerpen de ‘medewerking’ van Hamas aan staakt-het-vuren.

Een hoge functionaris van Hamas' Izzat al-Rishq beweert, dat de terreurgroep 'urgente besprekingen' voert met verschillende Arabische staten en internationale organisaties om een einde te maken aan de 'zionistische agressie'; Israël zegt echter dat het niet betrokken is bij een staakt-het-vuren

Een hoge politieke bron zei dinsdag, dat Israël momenteel niet betrokken is bij onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza, nadat de officiële Izzat al-Rishq van Hamas volhield zich bezig te houden met inspanningen van diverse Arabische staten en internationale organisaties om een einde te maken aan de laatste ronde van vijandelijkheden aan de zuidelijke grens, waar meer dan 400 raketten op Israëlisch grondgebied terechtkwamen.

"Er worden urgente gesprekken gevoerd met een groot aantal Arabische en westerse landen, evenals met internationale organisaties, om de zionistische escalatie te veroordelen en om een einde te maken aan de voortdurende agressie tegen onze mensen in de Gazastrook, waarbij onschuldige burgers pijn ondergaan”, zei al-Rishq.

Ondertussen vergaderde het Beveiligingskabinet op dinsdagochtend bijna vier uur lang om de toekomstige strategie betreffende Gaza te bespreken.

___________

ENGLISH

".... You can not serve God and the mammon", - Luke 16:13

By: YnetNews, Itamar Eichner, Yoav Zitun, Elior Levy, November 13, 2018


Israeli officials reject Hamas’ claims of ceasefire talks.

A senior Hamas Izzat al-Rishq claims the terror group are holding 'urgent talks' with several Arab states and international organization in order to end 'Zionist aggression'; However Israel says it’s not involved in any ceasefire efforts.

A senior political source said Tuesday that Israel is not currently involved in any negotiations for a ceasefire in Gaza after Hamas official Izzat al-Rishq insisted that efforts are being made by various Arab states and international organization to put an end to the latest round of hostilities on the southern border, which saw more than 400 rockets fired at Israeli territory.

"Urgent talks are being held with a large number of Arab and Western countries, as well as with international organizations, to condemn the Zionist escalation and to bring an end to the continued aggression against our people in the Gaza Strip, during which innocent civilians are hurt”, al-Rishq said.

Meanwhile, the Security Cabinet met for nearly four hours on Tuesday morning to discuss the strategy in Gaza going forward.