13 november 2018

Veiligheidskabinet beveelt IDF om aanvallen in Gaza 'indien nodig' voort te zetten - Security cabinet orders IDF to continue strikes in Gaza ‘as needed’

Israelische soldaten (Foto: Liat Harel) - Israeli troops (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De verklaring, die volgt na een 7-urige vergadering, wordt gezien als een Israëlisch signaal van een verlangen om terug te keren naar rust, na massale raketvuur vanuit de Gazastrook en de IDF vergeldingsluchtaanvallen

Bron: TOI STAFF, 13 november 2018


Het veiligheidskabinet sloot dinsdagmiddag de zeven uur durende marathonvergadering over het geweld in Gaza, af met een bevel aan de IDF om "door te gaan met zijn aanvallen" tegen terroristen in de Gazastrook "als dat nodig is".

De vaagheid van de verklaring wordt in Israël en Gaza gezien, als een Israëlisch besluit om terug te keren naar rust, na twee dagen van geweld, waarbij Palestijnse terroristen vanuit de Gazastrook zo'n 400 raketten en mortiergranaten afvuurden op Israëlische steden langs de grens, en waarbij tenminste één persoon om het leven kwam en tientallen gewond raakten. Tijdens de vergeldingsacties van de IDF tegen de terreurgroepen zijn zeven Palestijnen gedood, volgens het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook.

"Het veiligheidskabinet heeft de gebeurtenissen in het Zuiden besproken. Het kabinet had briefings met de IDF en defensiefunctionarissen over de IDF aanvallen en de uitgebreide operaties tegen terreurdoelen in Gaza. Het kabinet heeft de IDF opgedragen haar aanvallen waar nodig voort te zetten”, aldus een kabinetsverklaring na de bijeenkomst in Tel Aviv.

Kort na de aankondiging zei de Hamas 'politieke leider’ in Gaza, Ismail Haniyeh, dat als Israël zijn aanvallen tegen de Hamas-infrastructuur in Gaza zou staken, de terreurgroep zou terugkeren naar de staakt-het-vuren onderhandelingstafel.

MK Shelly Yachimovich, een vooraanstaande Zionist Union-wetgever, verwelkomde de verklaring van het kabinet.

"De verklaring laat zien, dat de inspanning om de rust te laten terugkeren zal doorgaan, en dat is een goede zaak, vooral in het licht van de onverantwoordelijke oproepen om een grondoperatie te starten”, zei Yachimovich. "Niemand begrijpt beter dan de premier hoe makkelijk het is om bombastische en nietszeggende verklaringen af te leggen over het in de kraag grijpen en neerhalen van Hamas, en hoe hoog de kosten in bloed zijn van een ingrijpende grondoperatie in Gaza, terwijl die zaken niets zullen veranderen”.

Yachimovich doelde dinsdag op de Israëlische social media, waarop beelden te zien zijn van de oppositieleider Netanyahu in 2009, die kritiek heeft op de regering Olmert wat betreft het terugkeren van de rust in Gaza temidden van raketvuur.

Dinsdagavond sprak premier Benjamin Netanyahu telefonisch met de Franse president Emmanuel Macron. Hij vertelde hem dat Israël "handelde naar haar recht om zich te verdedigen tegen de pogingen van terreurgroepen in Gaza om Israëlische burgers te verwonden", aldus een verklaring van de regering Netanyahu.

Het kabinetsbesluit en de schijnbare pogingen om de rust terug te laten keren in Gaza, volgden dreigende geluiden van zowel Israël als Hamas, dat ze bereid waren de gevechten te laten escaleren.

In een verklaring van dinsdag zei de IDF, dat het al meer dan 150 terroristische doelen in de kustenclave vernietigd had. "Er is voldoende capaciteit voor meer doelen”, zei luitenant-kolonel Jonathan Conricus, woordvoerder van het IDF. "We hebben Hamas in de loop van deze nacht laten weten dat we de informatie en het vermogen hebben om een verscheidenheid aan terroristische doelen van Hamas te treffen”.

____________

ENGLISH    

Statement after 7-hour meeting seen as Israeli signal of a desire to return to calm after massive rocket fire from Strip and IDF retaliatory airstrikes

By TOI STAFF, November 13, 2018


The security cabinet concluded a seven-hour marathon meeting on the violence in Gaza on Tuesday afternoon with an order to the IDF to “continue its strikes” against terrorists in the Strip “as needed".

The vagueness of the statement is being seen in Israel and Gaza as an Israeli decision to return to calm after two days of violence that saw Palestinian terrorists in the Strip firing some 400 rockets and mortar shells at Israeli cities and towns along the border, killing at least one person and wounding dozens. IDF retaliatory strikes against terror groups have killed seven Palestinians, according to the Hamas-run Health Ministry in the Strip.

“The security cabinet discussed the events in the south. The cabinet received briefings from the IDF and defense officials on the IDF strikes and widespread operations against terror targets in Gaza. The cabinet instructed the IDF to continue its strikes as needed", the Prime Minister’s Office said in a statement after the meeting held in Tel Aviv.

Shortly after the announcement, Hamas’s political chief in Gaza, Ismail Haniyeh, was reported as saying that if Israel stopped its strikes against Hamas infrastructure in Gaza, the terror group would return to ceasefire talks.

MK Shelly Yachimovich, a leading Zionist Union lawmaker, welcomed the cabinet statement.

“The statement reveals that the effort to calm things down will continue, and that’s a good thing, especially in the face of the irresponsible calls to launch a ground operation", Yachimovich said. “No one understands better than the prime minister [Benjamin Netanyahu] how easy it is to make bombastic and meaningless declarations about containing and toppling Hamas, and how high the cost in blood of a major ground operation in Gaza that will leave things unchanged".

Yachimovich was referring to footage circulated widely on Israeli social media on Tuesday showing then-opposition leader Netanyahu in 2009 criticizing the Olmert government for seeking calm in Gaza amid rocket fire.

Also Tuesday evening, Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke to French President Emmanuel Macron by phone, telling him Israel “was acting on its right to defend itself in the face of efforts by terror groups in Gaza to hurt Israeli civilians", according to a statement from Netanyahu’s office.

The cabinet decision and apparent attempts to return calm in Gaza followed threats from both sides that they were prepared to escalate the fighting.

In a Tuesday statement, the IDF said it had already destroyed more than 150 military targets in the coastal enclave. “There is ample room for additional targets”, said Lt. Col. Jonathan Conricus, an IDF spokesperson. “We have signaled to Hamas over the course of this night that we have the intelligence and ability to strike a variety of military targets that belong to Hamas".