13 november 2018

Veiligheidskabinet rondt 7-urige vergadering over raketaanvallen af - Security Cabinet concludes 7-hour meeting on rocket strikes

Netanyahu tijdens kabinetsvergadering (Foto: Flash 90) - Netanyahu at cabinet meeting (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Volledige militaire operatie is onwaarschijnlijk, terwijl raketaanvallen uit Gaza voor de tweede dag doorgaan

Arutz Sheva Staff, 13 november 2018


Het veiligheidskabinet heeft op dinsdag een zeven uur durende bijeenkomst over de veiligheidssituatie en de aanhoudende raketaanval van de Gazastrook afgesloten.

De ministers bespraken de verschillende opties om te reageren op de enorme raketaanvallen die de terroristische organisaties uit de Gazastrook de afgelopen 24 uur richting Israëlisch grondgebied hebben uitgevoerd. Sinds maandagmiddag zijn er meer dan 400 raketten afgevuurd op Israël.

Een besluit om een grootschalige militaire operatie in de Gazastrook te beginnen is echter onwaarschijnlijk.

Arabische bronnen melden, dat een Egyptische delegatie die morgen in Israël zal aankomen, een wapenstilstandsovereenkomst tussen Israël en Hamas zal vormen. Ondertussen gaat het spervuur van raketten verder in de richting van de gemeenschappen rond de Gazastrook, tezamen met de ‘Code Rood’ waarschuwing.

Arabische media meldden, dat Hamas leiders in Gaza hadden ingestemd met het verzoek van de bemiddelaars om het raketvuur richting Israël te stoppen. Officiële bevestiging van de berichten is nog niet ontvangen en, zoals opgemerkt, gaat het vuren naar Israëlisch grondgebied gewoon door.

__________

ENGLISH

Full military operation remains unlikely as rocket fire from Gaza continues for second day

Arutz Sheva Staff, November 13, 2018


The Political-Security Cabinet concluded a seven-hour-long meeting on the security situation and the ongoing rocket fire from the Gaza Strip Tuesday.

The ministers discussed the various options for responding to the massive rocket fire carried out by the terrorist organizations from the Gaza Strip into Israeli territory over the past 24 hours. Over 400 rockets have been fired at Israel since Monday afternoon.

However, a decision to embark on a large-scale military operation in the Gaza Strip is unlikely.

Arab sources report that an Egyptian delegation that is due to arrive tomorrow in Israel to form a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Meanwhile, the barrage of rockets continues towards the communities surrounding the Gaza Strip along with the red alert.

Arab media reported that Hamas leaders in Gaza had agreed to the request of the mediators to stop the rocket fire into Israel. Official confirmation of reports has not yet been received, and, as noted, the shooting at Israeli territory continues.