14 november 2018

​Netanyahu verdedigt zijn fel bekritiseerde beslissing over het Gaza staakt-het-vuren - Netanyahu defends his Gaza ceasefire decision against wide protest

Israëlische premier Benjamin Netanyahu (Foto: Jim Hollander/AP/file) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (Photo: Jim Hollander/AP/file)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Een leider moet gehoor geven aan de publieke opinie, maar af en toe moet hij onpopulaire beslissingen nemen, vooral wanneer het lot van de nationale veiligheid in het geding is”, zei premier Binyamin Netanyahu in zijn eerste reactie op het besluit van het veiligheidskabinet van dinsdag om een staakt-het-vuren te accepteren, nadat bijna 500 raketten op Israël zijn afgevuurd

Bron: DEBKAfile, 14 november 2018


Het besluit veroorzaakte een grote verontwaardiging in het land en werd bekritiseerd door politieke figuren, zowel vanuit de politiek linkse als rechtse hoek.

Netanyahu legde uit: "Dergelijke beslissingen worden genomen in overleg met onze veiligheidsleiders op basis van een breed perspectief en informatie die niet zichtbaar mag zijn voor de vijand. Deze informatie kan niet worden gedeeld met het publiek, zelfs niet met de sterke en dappere burgers in het Zuiden”.

De premier ging verder met te zeggen: "Onze vijanden pleitten voor een staakt-het-vuren. We zullen de rekeningen vereffenen op het juiste moment”. Hij sprak tijdens een ceremonie ter ere van Israëls eerste premier, David Ben Gurion, in Kibbutz Sde Boker.

___________

ENGLISH    

"A leader must heed popular opinion, but, at times, it is incumbent on him to take unpopular decisions,, especially when the fate of national security is at stake", Prime Minister Binyamin Netanyahu said, in his first comment on the security cabinet decision of Tuesday to accept a ceasefire after nearly 500 rockets fired into Israel

By: DEBKAfile, November 14, 2018


This decision evoked a wide outcry in the country and was criticized by political figures from right to left.

Netanyahu explained: “Such decisions are taken with our security chiefs on the strength of a wide perspective and information that must remain hidden from the enemy. This information cannot be shared with the public, even the strong and brave citizens of the south”.

The prime minister went on to say: “Our enemies pleaded for a ceasefire. We’ll settle accounts at the right time”. He spoke at a ceremony honoring Israel’s first prime minister David Ben Gurion at Kibbutz Sde Boker.