14 november 2018

​Nieuwe details duiken op over heroïsche acties van de IDF-officier, gesneuveld in Gaza - New details emerge on heroic actions of IDF officer, killed in Gaza

(Illustratie: Unit's IDF-woordvoerder) - (Illustration: IDF Spokesperson's Unit)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nadat de geheime IDF-eenheid bij een checkpoint van Hamas op zondag was gedetecteerd, opende Lt. Col. M. het vuur om de aandacht van zijn kameraden af te leiden. • Terwijl hij werd geraakt door vijandelijk geschut, gaf zijn actie zijn team de tijd om hun voertuig te verlaten en de vijand te confronteren

Bron: Israel Hayom Staff


Nieuwe details over de geheime operatie van de IDF in de Gazastrook op zondag onthullen, dat de officier die tijdens de missie werd gedood, een heldhaftige beslissing nam die zijn kameraden redde, met als gevolg dat hij de ultieme prijs moest betalen.

Luitenant-kolonel M., een speciale eenheid officier, werd gedood en een andere soldaat raakte gewond tijdens een confrontatie met terroristen van Hamas in de zuidelijke Gazastrook op zondag. Zeven Hamas terroristen werden gedood tijdens het incident.

Veel van de details werden niet goedgekeurd voor publicatie vanwege de gevoelige aard van de missie, maar volgens beschikbare gegevens werden de speciale eenheden van IDF, die in de stad Khan Younis in het Zuiden van Gaza opereerden, door Hamas terroristen bij een controlepost ontdekt. Er brak een hevig vuurgevecht uit en de Israëlische eliteleden zaten in hun voertuig in de val.

M. opende naar verluidt het vuur om de aandacht af te leiden van zijn kameraden, waardoor ze hun voertuig konden verlaten en de vijand konden confronteren. Dientengevolge werd M. geraakt door veel vijandelijke vuur. Een andere officier probeerde M. te redden. Nadat hij drie terroristen had weten te doden die het vuur hadden geopend op het team, bereikte hij het voertuig van M., maar raakte tijdens het vuurgevecht zwaar gewond.

Volgens de nieuwe details stelde de actie van M. het team in staat om de radio te gebruiken voor luchtondersteuning, die binnen enkele minuten arriveerde. M. en de gewonde officier werden geëvacueerd onder een intensieve luchtdekking, waardoor de Hamas terroristen zich moesten terugtrekken.

Luitenant-kolonel M werd maandagmiddag begraven.

_____________

ENGLISH    

After covert IDF force was detected at Hamas checkpoint on Sunday, Lt. Col. M. opened fire to draw attention away from his comrades • While he was hit by enemy gunfire, his move gave his team critical time to leave their vehicle and charge the enemy

By: Israel Hayom Staff


New details about the IDF's covert operation inside the Gaza Strip on Sunday reveal that the officer killed during the mission made a heroic decision that saved his fellow soldiers even though it meant paying the ultimate price.

Lt. Col. M., a special forces officer, was killed and ‎another soldier was wounded during a clash ‎with Hamas operatives in the southern Gaza Strip Sunday. Seven Hamas operatives were ‎killed in the incident.‎

Many of the details were not approved for publication due to the sensitive nature of the mission, but according to available details, IDF special forces ‎‎operating in the southern Gaza town of Khan Younis ‎were discovered by Hamas operatives at a checkpoint. A fierce ‎gunfight erupted, and the Israeli troops found themselves trapped in their vehicle.

M. reportedly opened fire to draw attention away from his comrades, enabling them to leave their vehicle and charge the enemy. As a result, M. was hit by much of the enemy fire. Another officer made a charge toward M.'s position to try to save him, and after managing to kill three terrorists who had opened fire at the squad, reached M.'s vehicle, but was badly wounded in the process.

According to the new details, M.'s action enabled the team to radio for aerial assistance, which arrived within minutes. M. and the wounded officer were evacuated under heavy air force cover, which forced the Hamas gunmen to retreat.

Lt. Col. M was laid to rest on Monday afternoon.