14 november 2018

​IDF schiet Gazaan neer, die grenshek nadert - IDF shoots Gazan approaching border fence

Illustratief: Een terrorist valt neer op een hek met prikkeldraad terwijl hij dekking zoekt in de buurt van de grens met Israël (Foto: AP/Adel Hana) – Illustrative: A terrorist falls down on barbed fence as he runs for cover near the Gaza Strip's border with Israel (Photo: AP/Adel Hana)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Gedode man geïdentificeerd als 20-jarige visser; leger zegt dat soldaten de regels in dergelijke situaties hebben gevolgd

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 14 november 2018


Een Gazaan is woensdag door Israëlische soldaten doodgeschoten, nadat hij het grenshek naderde bij de Israëlische grens, volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

Het incident vond plaats tijdens de aanwezige spanningen na de wapenstilstand, die dinsdag een einde maakte aan de zwaarste gevechten in jaren.

Het Israëlische leger bevestigde, dat soldaten het vuur openden toen een groep Palestijnse mannen werd opgemerkt bij het grenshek in de noordelijke Gazastrook, vlakbij het Israëlische dorp Kibbutz Zikim.

Volgens berichten in de media werd de verdachte neergeschoten toen hij het hek bleef naderen, ondanks de afgevuurde waarschuwingsschoten. Een woordvoerder van het leger zei dat de soldaten "opereerden volgens de regels in dergelijke situaties”.

De Israel Defense Forces weigert deze regels volledig te onthullen. Over het algemeen mogen militairen aan de grens het vuur openen in geval van een directe levensbedreiging of wanneer er een bedreiging zich voordoet voor de defensie-infrastructuur, zoals het veiligheidshek.

De Palestijnse man werd geïdentificeerd door het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, als de 20-jarige Nawaf Ahmad al-Attar, een visser. Palestijnse mediakanalen meldden, dat al-Attar op zee is gedood - wat door de IDF wordt ontkend.

Eerder op de dag schoten de Israëlische troepen een Palestijnse man neer die een aantal granaten naar het veiligheidshek in de noordelijke Gazastrook gooide, zei het leger. De granaten zijn niet geëxplodeerd. Volgens de Israel Defense Forces bleek de verdachte tijdens zijn arrestatie, in het bezit te zijn van een betonschaar en een mes.

___________

ENGLISH

Man killed identified as 20-year-old fisherman; army says soldiers followed rules of engagement

By: TOI,  JUDAH ARI GROSS, November 14, 2018


A Gaza man was shot dead by Israeli troops Wednesday after approaching the security fence on the Israeli border, according to the Hamas-controlled Gaza health ministry.

The incident took place as tensions persisted after a ceasefire Tuesday ended some of the heaviest fighting in years.

The Israeli military confirmed that soldiers opened fire as a group of Palestinian men were spotted walking toward the border fence in the northern Gaza Strip, near the Israeli community of Kibbutz Zikim.

According to media reports, the suspect was shot as he continued approaching the fence despite warning shots being fired. An army spokesperson said the soldiers “operated in accordance with the rules of engagement”.

The Israel Defense Forces refuses to fully disclose its rules of engagement. Generally, however, soldiers on the border are permitted to open fire in cases of a direct threat to life or when there is a threat to defense infrastructure like the security fence.

The Palestinian man was identified by the health ministry as 20-year-old Nawaf Ahmad al-Attar, a fisherman. Palestinian media outlets reported that al-Attar had been killed at sea — something the IDF denied.

Earlier in the day, Israeli troops shot and arrested a Palestinian man who threw a number of grenades at the security fence in the northern Gaza Strip, the army said. The grenades failed to explode. According to the Israel Defense Forces, when he was arrested, the suspect was found to be in possession of a pair of boltcutters and a knife.