14 november 2018

Israëlische grensbewoners zijn woedend over staakt-het-vuren met Hamas - Israeli border residents slam ceasefire with Hamas

Demonstranten verbranden autobanden bij de Zuidelijke stad Sderot, 13 november 2018 (Foto: Hadashot screenshots) - Protesters burn tires at the southern town of Sderot, November 13, 2018 (Photo: Hadashot screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het nieuws dat de regering instemde met een door Egypte tot stand gekomen staakt-het-vuren met Hamas, werd beantwoord door woedende Israëliërs in dorpen en steden, grenzend aan Gaza; inwoners verbrandden autobanden en blokkeerden de toegang tot Sderot, terwijl middelbare scholieren een staking aankondigden

Bron: YnetNews, Eitan Glickman, Matan Tzuri, Adir Yanko, 14 november 2018


Israëli’s uit de dorpen en steden in de buurt van de grens met Gaza gingen dinsdagavond de straat op, naar aanleiding van het nieuws dat de regering na een stressvolle 24 uur van vijandelijkheden waarin meer dan 460 raketten werden afgevuurd naar Israëlisch grondgebied, had ingestemd met de door Egypte bemiddelde wapenstilstand met Hamas.

Ze veroordeelden het beleid van premier Benjamin Netanyahu, in een stad die beschouwd wordt als een bolwerk van zijn Likud-partij, en droegen borden met slogans gericht tegen de premier, zoals "Bibi, we zijn het zat - we willen veiligheid” en "Behandel Sderot op dezelfde manier als Tel Aviv”.

De demonstranten wilden duidelijk maken, dat zij bereid zijn de prijs te betalen, op het moment dat Israel een grootschalige militaire operatie zou beginnen in Gaza om voor eens en altijd de raketaanvallen te beëindigen. De zwakke Israëlische reactie zou volgens hen slechts in de nabije toekomst tot een nieuwe ronde van gevechten leiden.

Op een gegeven moment werd de demonstratie gewelddadig door confrontaties tussen demonstranten, politie en vrachtwagenchauffeurs die al uren vast stonden i.v.m. de ordeverstoringen. Demonstranten probeerden zelfs de blusslangen uit de handen van brandweerlieden, die bezig waren de brandende autobanden te blussen, te rukken.

"Opnieuw een staakt-het-vuren?" zei Sderot inwoner Meital Edri. “Voor hoelang, meneer de premier? We willen onze kinderen op een normale manier opvoeden. We willen rust zoals in het midden van het land. Verdienen we dat soms niet?”

Ook Raya Shamis nam deel aan de demonstratie samen met haar drie dochters, Linoy, Romi en Ofri. "Ik ben 43 jaar oud en ik weet niet hoe lang dit doorgaat. Wat moet ik mijn dochters vertellen? Hoe lang gaat deze nachtmerrie nog duren?" riep ze uit.

Op woensdagochtend verzamelden honderden middelbare scholieren zich bij de Shaar Hanegev High School, één van de grootste High Schools in het grensgebied met Gaza en kondigden een staking aan, uit protest tegen de wapenstilstand.

"Na een dag van raketaanvallen, eindeloze raket alert sirenes, een dode en veel gewonden, weigeren we onverschillig te blijven ten aanzien van de situatie", zeiden de leerlingen in een verklaring, eraan toevoegend dat ze van plan zijn om hun staking de komende dagen voort te zetten. Eerder deze maand marcheerden de studenten zo'n 90 kilometer van de Shaar HaNegev Regional Council naar de Knesset in Jeruzalem, waarbij ze “een mogelijkheid om te kunnen opgroeien in vrede”, eisten.

_____________

ENGLISH    

The news that the government agreed to an Egyptian-brokered ceasefire with Hamas was met with anger by Israelis living in communities bordering Gaza; residents burned tires and blocked the entrance to Sderot, while high school students declare strike

By: YnetNews, Eitan Glickman, Matan Tzuri, Adir Yanko, November 14, 2018


Israelis living in communities near the Gaza border took to the streets on Tuesday evening following the news that the government had agreed to the Egyptian-mediated ceasefire with Hamas after a tense 24 hours of hostilities, which saw more than 460 rockets fired at Israeli territory.

The Home Front Command’s announcement that the security restrictions placed on residents in the area had been lifted was met with anger, with the residents burning tires and blocking the entrance to the city of Sderot for over an hour.

They condemned Prime Minister Benjamin Netanyahu's policy in a city considered a stronghold of his Likud party, holding up signs bearing slogans aimed against the prime minister, such as “Bibi, we’re fed up—we want security,” and “Treat Sderot the same as Tel Aviv”.

The protesters wished to convey that they were ready to pay the necessary price if Israel launches a wide-scale military operation in Gaza to end the rocket fire once and for all. The weak Israeli response, as they perceive it, would only lead to another round of fighting in the near future.

At some point, the demonstration turned violent with clashes erupting between protesters and the police, as well as with the drivers who had been stuck in traffic for hours due to the disturbances. Protesters even tried to pull the firehose out of the hands of the officers who were in the process of putting out the tires that had been set alight.

"A ceasefire again?" asked Sderot resident Meital Edri. "For how long, Mr. Prime Minister? We want to raise our children in a normal way. We want quiet just like in the center of the country. Do we not deserve it?"

Raya Shamis joined the demonstration along with her three daughters, Linoy, Romi and Ofri. "I'm 43 years old and don't know how long this will last. What am I going to say to my daughters? How long will this nightmare continue?” she vented.

On Wednesday morning, hundreds of high-school students gathered outside the Shaar HaNegev High School—one of the largest in the Gaza border region—and declared a strike in protest of the ceasefire.

 "After a day of missile attacks, endless rocket alert sirens, one casualty and many wounded, we refuse to remain indifferent to the situation”, the students said in a statement, adding they intend to continue their strike in the upcoming days. Earlier this month, the students marched some 90 kilometers from the Shaar HaNegev Regional Council to the Knesset in Jerusalem, demanding to be allow to "grow up in peace”.