14 november 2018

​Wankele wapenstilstand lijkt stand te houden, maar IDF versterkingen aan de grens blijven - Shaky truce appears to hold, but IDF to keep Gaza reinforcements on border

IDF opperbevelhebber Gadi Eisenkot (L) ontmoet top officieren van het zuidelijke commando van het leger op 14 november 2018 (Foto: Israel Defense Forces) - IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot (L), meets with senior officers in the military’s Southern Command on November 14, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Eisenkot beveelt troepen om in hoogste staat van paraatheid te blijven, ontmoet top officieren van het Zuidelijk Commando na terugkeer van rust in het Zuiden

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 14 november 2018


IDF opperbevelhebber Gadi Eisenkot beval dat het verhoogde aantal troepen hun positie nabij de Gazastrook behouden en dat de troepen in hoogste staat van paraatheid worden gehouden, na een veiligheidsbeoordeling met hoge officieren van de Gaza-divisie, terwijl een wankel staakt-het-vuren stand lijkt te houden na intense gevechten eerder in de week.

Op woensdagmiddag had Eisenkot een ontmoeting met generaal-majoor Herzi Halevi, commandant Brig. Gen. Eliezer Toledano van de Gaza Brigade en het hoofd van de 162e Pantserdivisie, Brig. Gen. Oded Basiuk.

"Als onderdeel van de situationele beoordeling werd besloten om de paraatheid van de troepen en het verhoogde aantal troepen in de regio van de Gazastrook te handhaven", zei het leger in een verklaring.

De opperbevelhebber besprak ook "de verschillende manieren van de militaire inzet in de toekomst", zei het leger zonder verder te willen uitweiden.

____________

ENGLISH

Eisenkot orders troops to remain on high alert, meets with senior officers from Southern Command after quiet returns to south

By: TOI,  JUDAH ARI GROSS, November 14, 2018

IDF chief Gadi Eisenkot ordered reinforcements to remain in place near the Gaza Strip and for troops there to remain on high alert Wednesday, following a security assessment with senior officers from the Gaza Division, as a shaky ceasefire appeared to hold after intense fighting earlier in the week.

On Wednesday afternoon, Eisenkot met with Southern Command chief Maj. Gen. Herzi Halevi, Gaza Division commander Brig Gen. Eliezer Toledano, and the head of the 162nd Armored Division, Brig. Gen. Oded Basiuk.

“As part of the situational assessment, it was decided to maintain the readiness of the troops and the heightened amount of troops in the Gaza Division’s region”, the army said in a statement.

The chief of staff also discussed “different ways of using force in the future”, the military said, without elaborating.