15 november 2018

Videoclip: "Dood aan Israël" - Music Video: "Death to Israel"

(Afbeelding: PMW) - (Image: PMW)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ongeveer een half uur voordat het TV station van Hamas in de Gazastrook door Israël werd gebombardeerd, zond het station een videoclip uit waarop herhaaldelijk werd geroepen: "Dood aan Israël”

Bron: JOL Staff, 15 november 2018


De video toont beelden van terreuraanslagen en scènes van begrafenissen van Israëlische slachtoffers van terreur. De woorden "DEATH TO ISRAEL" knipperen in het Hebreeuws op het scherm terwijl de Arabische song zich op die woorden richt.

Ingesloten in de videoclip, is een clip te zien met Hamas-leider Nizar Rayan die samen met het publiek zingt: "Denk terug aan Khaibar, Khaibar, O Joden. De soldaten van Mohammed zijn begonnen aan hun terugkeer”.

Deze slogan wordt vaak gezongen als een dreigement aan het Joodse volk, dat ze kunnen verwachten om opnieuw verslagen en vermoord te worden door moslims, net zoals Mohammed de Joden vermoordde in het dorp Khaibar in het jaar 628.


WAARSCHUWING: Videoclip kan als schokkend worden ervaren


____________

ENGLISH

About a half hour before Hamas’ TV station in the Gaza Strip was bombed by Israel, the station broadcasted a music video repeatedly announcing: “Death to Israel"

By: JOL Staff, November 15, 2018


The video shows footage from terror attacks and scenes from funerals and burials of Israeli terror victims. The words “DEATH TO ISRAEL” flash in Hebrew on the screen as the Arabic song focuses on that message.

Embedded in the music video is a clip with Hamas leader Nizar Rayan chanting with the audience: “Remember Khaibar, Khaibar, O Jews. The soldiers of Muhammad have started to return”.

This slogan is often chanted as a threat to Jews that they should expect to be defeated and murdered again by Muslims, just as Muhammad murdered Jews at the village of Khaibar in the year 628.


WARNING: Music Video can be experienced as shocking