16 november 2018

IDF heeft 45 minuten aan de telefoon gezeten met Gazaan om hem te waarschuwen - IDF spent 45 minutes on the phone telling Gazan to leave

De nasleep van een IDF-luchtaanval in Gaza (Foto: Abed Rahim Khatib, פלאש 90) - The aftermath of an IDF airstrike in Gaza (Photo: Abed Rahim Khatib, פלאש 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Britse verslaggever beschrijft de buitengewone inspanningen van de IDF om te voorkomen, dat Gazaanse burgers gewond raken tijdens de recente oplaaiing van geweld in Gaza

Bron: Arutz Sheva Staff, 16 november 2018


Een correspondent voor de krant Telegraph beschrijft de aanzienlijke moeite die Israël heeft gedaan om te voorkomen dat burgers in Gaza gewond zouden raken, tijdens de confrontatie van deze week met Hamas in Gaza.

Raf Sanchez heeft de afgelopen dagen verslag uitgebracht over de confrontatie tussen Israël en Hamas in Gaza. "We zijn net uit Gaza terug van een korte reis om te zien hoe de zaken ervoor staan na de gevechten van deze week. Een paar observaties”, begon Sanchez op Twitter.

"We hebben een idee gekregen van hoe zorgvuldig Israël is, in het vermijden van burgerslachtoffers tijdens de luchtaanvallen in Gaza. Het Israëlische leger belde een Gazaanse man die we hebben ontmoet en bracht 45 minuten aan de telefoon met hem door, opdat hij zijn buren zou evacueren voordat de IDF een Hamas mediagebouw zou bombarderen dat naast zijn woning stond”, meldde Sanchez.

In een tactiek die bekend staat als 'kloppen op deuren', neemt de IDF vaak contact op met burgers die in de buurt van een te vernietigen doel wonen, en worden ze bevolen het gebied te verlaten om nevenschade te voorkomen.

Sanchez voegde eraan toe, dat Hamas het ontslag van de vertrekkende minister van Defensie Avigdor Liberman na de gevechten, door Hamas als een overwinning wordt gezien. "Hamas gaat uit z’n dak over dat dit is gebeurd. Het nieuws van het aftreden van Liberman wordt vanuit allerlei mediakanalen explosief verspreid als een teken van overwinning. Hun leiders zoeken gebombardeerde locaties op om er vervolgens TV-interviews af te nemen enz.”, twitterde Sanchez.

___________

ENGLISH    

British reporter describes the extraordinary lengths IDF went to avoid hurting civilians during the recent flare-up in Gaza

By: Arutz Sheva Staff, November 16, 2018


A correspondent for the Telegraph newspaper describes the considerable lengths Israel went to avoid hurting civilians in this past week's flare-up with Hamas in Gaza.

Raf Sanchez had spent the previous few days covering the skirmishes between Israel and Hamas in Gaza. "We’ve just come out of Gaza for a quick trip to see how things are after this week’s fighting. A couple of observations”, Sanchez began on Twitter.

"We got a sense of how careful Israel was to avoid civilian casualties during the airstrikes in Gaza. The Israeli army called one guy we met and spent 45 mins on the phone with him, getting him to evacuate his neighbors before they blew up a Hamas media building next to his”, reported Sanchez.

In a tactic known as 'roof knowing', the IDF often calls up civilians living near a target set to be destroyed and orders them out of the area in order to avoid collateral damage.

Sanchez added that Hamas viewed outgoing Defense Minister Avigdor Liberman's resignation following the fighting as a victory. "Hamas are buoyant about how this went down. News of Lieberman’s resignation is being blasted from all media channels as a sign of victory. Their leaders are going in front of bomb sites to do TV interviews etc.”, tweeted Sanchez.