16 november 2018

​Het antwoord van IDF op Hamas: is dit hoe overwinning eruit ziet? - IDF's answer to Hamas: Is this what victory looks like?

IDF-aanval op TV station Al-Aqsa van Hamas (Foto: IDF-woordvoerder) - IDF attack on Hamas' Al-Aqsa TV (Photo: IDF Spokesperson's Unit)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische generaal-majoor Kamil Abu Rokun publiceert een videoreactie op de beweringen van Hamas, dat ze de recente ronde van gevechten met Israël hebben gewonnen

Bron: Arutz Sheva Staff, 15 november 2018


Israëlische Ministerie van Defensie, Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), reageerde donderdag op de beweringen van Hamas dat ze een grote overwinning op Israël hadden behaald in de recente ronde van gevechten, met een video gericht aan de inwoners van Gaza.

Hamas bombardeerde eerder deze week de Gazaanse gordel en zuidelijke gemeenschappen met bijna 500 raketten, nadat de gevechten afgelopen zondag tussen Israël en de terroristische groep uitbraken.

Als reactie daarop werd door de IDF een grote luchtaanval boven Gaza uitgevoerd, waarbij 150 doelen werden geraakt in de door Hamas geregeerde Gazastrook. Terwijl de Israëlische regering discussieerde over hoe te reageren, vroeg Hamas om een staakt-het-vuren via meerdere kanalen. Nadat een wapenstilstand was overeengekomen, kondigden de Hamas-leiders de overwinning aan.

De video gepost door COGAT luidt in het Hebreeuws en Arabisch.


Vertaling video:

"De terreurorganisatie Hamas claimt de overwinning ...

Maar:

Het Al-Amal Hotel, dat werd gebruikt door Hamas-terroristen, werd volledig vernietigd. Het a-Rahma-gebouw dat door terroristen van Hamas werd gebruikt, was volledig verwoest. Het Al-Aqsa-kanaalgebouw, dat deel uitmaakt van de terroristische organisatie Hamas, is volledig verwoest. Hamas-begrafenis: de dood van terroristen die deel uitmaken van de terroristische organisatie Hamas. Kookgerei naast kinderen die aan de kant van de weg staan - Lijkt dit op een overwinning?

De terreurorganisatie Hamas claimt de overwinning in de laatste ronde van de strijd tegen Israël, terwijl de realiteit precies het tegenovergestelde bewijst. Hamas verloor belangrijke structuren die door de organisatie werden gebruikt in de laatste luchtaanval die volledig verwoest waren en terroristen werden gedood uit hun rangen. Al die tijd zorgde het IDF ervoor dat het burgers niet schaadde - Lijkt dit op een overwinning?"


(Video: COGAT)

___________

ENGLISH

Israeli Major General Kamil Abu Rokun publishes video response to Hamas claims it won latest round of fighting with Israel

By: Arutz Sheva Staff, November 15, 2018


The Israeli Defense Ministry's Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) responded Thursday to Hamas claims it scored a major victory over Israel in the latest round of fighting with a video aimed at Gaza residents.

Hamas bombarded the Gazan belt and southern communities with almost 500 rockets earlier this week, after fighting broke out between Israel and the terrorist group Sunday night.

In response, the IDF launched a major air campaign over Gaza, hitting 150 targets across the Hamas-ruled Strip. While the Israeli government was discussing on how to respond, Hamas asked for a ceasefire through multiple channels. Once a ceasefire was agreed on, Hamas leaders announced a victory.

The video posted by COGAT reads in Hebrew and Arabic.


Translation Video:

“The terror organization Hamas claims victory…

But:

The Al-Amal Hotel which was being used by Hamas terrorists was completely destroyed. The a-Rahma building which was being used by Hamas terrorists was completely destroyed. The Al-Aqsa Channel building, which belongs to the Hamas terrorist organization, was completely destroyed. Hamas funeral: The death of terrorists who belong to the Hamas terrorist organization. Pans to children standing on the side of a road - Does this look like victory?

The Hamas terror organization claims victory in the last round of fighting against Israel when reality proves exactly the opposite. Hamas lost important structures used by the organization in the last airstrike that were completely destroyed and terrorists were killed from its ranks. All the while the IDF made sure to avoid harming civilians - Does this look like victory?"


(Video: COGAT)