16 november 2018

​VN gaat stemmen over talloze maatregelen die kritisch zijn ten aanzien van Israël - UN set to vote on slew of measures critical of Israel

Illustratief: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres spreekt de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Foto: AFP/Timothy A. Clary) - Illustrative: UN Secretary-General Antonio Guterres addresses the 73rd United Nations General Assembly (Photo: AFP/Timothy A. Clary)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het wereldlichaam behandelt geen enkele resolutie over een ander land; hoofd van monitorgroep noemt 'geplande aanval' op Joodse staat 'surrealistisch'

Bron: TOI STAFF, 16 november 2018


De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal vandaag stemmen over negen resoluties die kritiek hebben op Israël en behandelt verder geen enkele resolutie tegen een ander land.

De maatregelen, die uiteenlopen van veroordelingen van de Israëlische bouw in Oost-Jeruzalem en in Judea en Samaria tot het vernieuwen van het mandaat van een VN-commissie die "Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren van de bezette gebieden aantasten" verder wil onderzoeken, werden gesponsord door een aantal landen dat zelf onderzocht is op het naleven van de mensenrechten, waaronder Cuba, Saoedi-Arabië, Venezuela en Zimbabwe.

Sommige resoluties, zoals de herbevestiging van het mandaat van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen, werden gesponsord door Europese landen zoals Ierland, Cyprus, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal en Zweden.

"De geplande aanval van de VN op Israël met een stortvloed aan eenzijdige resoluties is surrealistisch", zegt Hillel Neuer, directeur van de VN Watch-monitorgroep.

Neuer merkte op dat de stemming over de resoluties plaatsvindt, net nadat Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook zo'n 460 raketten op Israël hebben afgevuurd. "Het wereldlichaam voegt nu naast deze verwonding, belediging toe", zei hij.

Een andere resolutie waarover gestemd moet worden, is een Syrische gesteunde maatregel die Israël oproept zich terug te trekken uit de Golanhoogten, die zij veroverde op Syrië in de Zesdaagse Oorlog van 1967.

____________

ENGLISH

World body will not take up a single resolution on any other nation; head of monitor group calls ‘planned assault’ on Jewish state ‘surreal’

By: TOI STAFF, November 16, 2018


The United Nations General Assembly is set to vote Today on nine resolutions critical of Israel and none against any other country.

The measures, which range from condemnations of Israeli construction in East Jerusalem and in Judea and Samaria to renewing the mandate of a UN committee probing “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people and other Arabs of the occupied territories", were sponsored by a number of countries that have been scrutinized for their own human rights records, among them Cuba, Saudi Arabia, Venezuela and Zimbabwe.

Some of the resolutions, such as one reaffirming the mandate of the UN agency for Palestinian refugees, were sponsored by European states such as Ireland, Cyprus, Luxembourg, Malta, Norway, Portugal and Sweden.

“The UN’s planned assault on Israel with a torrent of one-sided resolutions is surreal”, said Hillel Neuer, executive director of the UN Watch monitor group.

Neuer noted the vote on the resolutions came just days after Hamas and other Palestinian terror groups in the Gaza Strip launched some 460 rockets toward Israel. “The world body now adds insult to injury”, he said.

Another resolution set to be voted on was a Syrian-backed measure calling on Israel to withdraw from the Golan Heights, which it captured from Syria in the 1967 Six Day War.