16 november 2018

Soldaten verlieten bus een minuut voor raketaanval; IsraelCNN weggestuurd van locatie - Soldiers exit bus a minute before missile strike; IsraelCNN sent away from location

Bus na inslag van de anti-tankraket (Foto: Hidabroot) - Bus after hit of anti-tankrocket (Photo: Hidabroot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ongelofelijk wonder: de buschauffeur dropte 50 soldaten bij de grens met Gaza, een minuut later sloeg een anti-tankraket in

Bron: Hidabroot, Mark Fox, IsraelCNN, 16 november 2018


De enige woorden die de chauffeur kon uitbrengen, waren "God was met ons" en toen hem werd gevraagd waarom hij dat dacht, legde de chauffeur uit dat hij 50 soldaten naar de grens met Gaza had gebracht. Nadat ze uitgestapt waren, keerde hij de bus, waarna een minuut later een anti-tankraket insloeg en de bus totaal werd vernietigd.

Het incident heeft de bestuurder getraumatiseerd. Het is voor iedereen duidelijk hoe groot het wonder is. Als de soldaten een paar minuten vertraging hadden opgelopen, hadden we een heel ander verhaal moeten vertellen.

Het lijkt geen twijfel dat dit een groot wonder is, door Gods Gratie. "Je zult begrijpen hoezeer God met ons is", besloot de bestuurder opgewonden.

Vandaag was IsraelCNN op dezelfde plek waar de bus was geraakt, om de rellen aan de grens met Gaza vast te leggen. Door het feit dat de IDF de veiligheidszones rond de Gazagrens heeft uitgebreid, is IsraelCNN vanwege veiligheidsredenen weggestuurd door IDF en de militaire politie.


(Video: Hidabroot)

____________

ENGLISH    

Incredible miracle: The bus driver dropped off 50 soldiers near the Gazan border, a minute later an anti-tank missile hit the bus

By: Hidabroot, Mark Fox, IsraelCNN, November 16, 2018


The only words the driver managed to get out of his mouth were that "God loved us", and when asked why he thought so, the driver explained that he brought 50 soldiers to the Gazan border. After they disembarked, he turned the bus around, a minute later an anti-tank missile hit the bus and destroyed it.

The incident traumatized the driver, as can be heard in the recording. It is clear to everyone the extent of the miracle. If the soldiers would have been delayed for a few moments, we would have a very different story to tell.

There is no doubt that this is a great miracle, by G-d's Grace. "You will understand how much G-d is with us," he concluded frantically.

Today IsraelCNN was on the same spot the bus got hit, to record the riots at the Gaza border. Because of the fact that IDF has expand the safety zones around the Gazaborder, IsraelCNN got sent away by IDF and Military Police because of safety reasons.


(Video: Hidabroot)