17 november 2018

​Hamas leider heeft z’n vinger om de trekker - Hamas leader’s hand is on the trigger

Yahya Sinwar, met zijn vinger om de trekker (Foto: Liat Harel) - Yahya Sinwar, his hands are on the trigger (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas leider Yahya Sinwar bedreigt Israël: "Als we worden aangevallen, zullen we het spervuur op Tel Aviv het woord laten voeren"

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, Canada, 16 november 2018


Slechts enkele dagen na het instemmen met een wapenstilstand met Israël, bracht Hamas-leider Yahya Sinwar op vrijdag zijn dreigementen tegen de Joodse staat naar buiten.

Tijdens een herdenking voor Hamas’ terroristen die zijn omgekomen tijdens de confrontatie met Israëlische soldaten deze week, dreigde Sinwar Israëlische soldaten te ontvoeren en beweerde dat zijn organisatie over wapens beschikt die tijdens de confrontatie in Gaza vorige week zondag, in beslag werden genomen.

Sinwar beweerde verder dat Hamas foto's heeft die de IDF operatie documenteren, inclusief de evacuatie van luitenant-kolonel M., die tijdens het incident sneuvelde.

"Ik adviseer Israël om ons niet opnieuw te testen, deze keer had je niet veel slachtoffers en het lukte je om je speciale troepen te redden", zei Sinwar volgens Channel 10 News. "Probeer het niet opnieuw, want de volgende keer zul je duizenden gevangenen moeten vrijlaten", waarschuwde hij. “Onze vingers zitten om de trekker en onze oplettendheid staat op scherp", vervolgde Sinwar.

"Luister Netanyahu en luister, degene die de defensieportefeuille krijgt. Iedereen die Gaza test zal dood en vergif ondervinden. Als we worden aangevallen, laten we het spervuur op Tel Aviv het woord voeren. Onze raketten zijn nauwkeuriger, hebben een groter bereik en dragen meer explosieven dan voorheen", aldus Sinwar.

____________

ENGLISH    

Hamas leader Yahya Sinwar threatens Israel: "If we are attacked, we will let the barrage on Tel Aviv do the talking"

By: Arutz Sheva, Elad Benari, Canada, November 16, 2018


Just days after agreeing to a ceasefire with Israel, Hamas leader Yahya Sinwar on Friday issued threats against the Jewish state.

Speaking at a memorial service for Hamas terrorists who were killed during the clash with Israeli soldiers this week, Sinwar threatened to kidnap Israeli soldiers and claimed that his organization was holding weapons that were seized during the clash in Gaza on Sunday.

Sinwar further claimed that Hamas has photographs documenting the IDF operation, including the evacuation of Lt. Col. M., who was killed during the incident.

"I advise Israel not to try and test us again. This time you did not have a lot of casualties and you managed to rescue your special forces”, Sinwar said, according to Channel 10 News. “You should not try again, because next time you will have to release thousands of prisoners”, he warned. "Our hands are on the trigger and our eyes are open”, Sinwar continued.

"Listen Netanyahu, and listen whoever will receive the defense portfolio. Anyone who tests Gaza will find death and poison. If we are attacked, we will let the barrage on Tel Aviv do the talking. Our missiles are more accurate, have a longer range and carry more explosives than before”, Sinwar said.