19 november 2018

​'Ministers Jewish Home hebben het juiste gedaan' - 'Jewish Home ministers did the right thing'

Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely (Foto: Flash 90) - Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Likud leiders prijzen Bennett en Shaked omdat ze in de coalitie zijn gebleven. Ex-minister van Defensie, Liberman, en linkse MK’s wijzen besluit af

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 19 november 2018


De aankondiging op maandagochtend door de Jewish Home ministers, Naftali Bennett en Ayelet Shaked, dat de 8-koppige fractie in de Netanyahu-regering zal blijven, werd geprezen door Likud-wetgevers, terwijl oppositie-MK's de beslissing absurd vonden.

Temidden van de ergste coalitiecrisis die de Netanyahu-regering onder ogen moest zien sinds haar oprichting in 2015, verklaarde de Jewish Home-party vanochtend dat, ondanks premier Netanyahu's weigering om hun eis in te willigen Bennett aan te stellen als minister van Defensie, de factie de coalitie in stand wilde houden.

De regering van Netanyahu bevindt zich in een precaire positie na het vertrek van de voormalige minister van Defensie Avigdor Liberman en zijn factie Yisrael Beytenu. Na het aftreden van Liberman kromp de door de Likud geleide meerderheid in de regering van 66 zetels naar slechts 61 - het absolute minimum dat nodig is om een meerderheid te behouden in de 120-koppige Knesset.

Hoewel premier Netanyahu nog steeds andere coalitiepartners moet overtuigen, inclusief de Kulanu- en Shas-facties, blijft het besluit van de voorzitter van Jewish Home, Bennett, om in de regering te blijven de broodnodige impuls voor de coalitie.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely (Likud) prees de beslissing van Jewish Home om te blijven, en twitterde vandaag dat Bennett en Shaked "het juiste hebben gedaan". "Bennett en Shaked hebben het juiste gedaan; in plaats van ons te dwingen tot eerdere verkiezingen door de grilligheid van Liberman, bleef het nationale belang bewaard. Nu is het tijd voor iedereen om weer aan het werk te gaan”.

Likud MK en voorzitter van de Knesset's Land of Israel Lobby, Yoav Kish, prees ook Jewish Home vanwege zijn beslissing om in de coalitie te blijven. "Uiteindelijk hebben ze de juiste keuze gemaakt", vertelde Kish aan verslaggevers tijdens een journalistieke conferentie vandaag in Eilat. "Ik heb een uur geleden getwitterd dat het nog niet te laat was om echt leiderschap te tonen. Nu kunnen we overgaan tot de orde van de dag”.

MK Liberman aan de andere kant, had geen goed woord over voor de aankondiging en twitterde: "Nu begrijpt iedereen waarom we onze overhand verloren hebben", waarmee hij spottend reageerde op het besluit van Jewish Home om het gestelde ultimatum betreffende het aanstellen van een nieuwe minister van Defensie, in te trekken.

Zionist Union MK en oud-Labourvoorzitter Shelly Yachimovich zei dat Jewish Home nieuw leven had ingeblazen in, wat zij een 'uitstervende' 'extreem-rechtse regering' noemde.

"De beslissing van Bennett en Shaked om het bestaan van de ondergaande Netanyahu-regering te redden is bedroevend, en het maakt de heerschappij van extreem-rechts, die slechts een klein deel van het land als geheel vertegenwoordigt, krachtiger. Shaked's termijn als Minister van Justitie is een gewelddadige aanval op het rechtssysteem en de rechtsstaat. Ondanks alle kritiek op Netanyahu over zijn beslissing om zichzelf tot minister van Defensie te benoemen voor politieke propagandadoeleinden en zijn eigen politieke overleving, kunnen we toch een zucht van verlichting slaken over het feit, dat de portefeuille van het ministerie van Defensie niet aan Bennett werd toegekend, en dat Bennett zijn oorlogsfantasieën niet kan uitvoeren, wat ons anders zou hebben gedwongen tot het betalen van een hoge prijs, met het bloed van onze kinderen”.

___________

ENGLISH    

Likud leaders praise Bennett, Shaked for remaining in coalition. Ex-Defense Minister Liberman and left-wing MKs blast decision

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, November 19, 2018


The announcement Monday morning by Jewish Home ministers Naftali Bennett and Ayelet Shaked that the 8-member faction will remain in the Netanyahu government won praise from Likud lawmakers, while opposition MKs ridiculed the decision.

In the midst of the worst coalition crisis to face the Netanyahu government since its formation in 2015, the Jewish Home party declared Monday morning that despite Prime Minister Netanyahu’s refusal of their demands that he appoint Bennett as Defense Minister, the faction would not attempt to topple the coalition.

Netanyahu’s government is in a precarious position, following the departure of former Defense Minister Avigdor Liberman and his Yisrael Beytenu faction. After Liberman’s resignation, the Likud-led government’s majority shrank from 66 seats to just 61 – the bare minimum necessary to maintain a functioning majority in the 120-member Knesset.

While Prime Minister Netanyahu must still convince other coalition partners, including the Kulanu and Shas factions, to remain, Jewish Home chairman Bennett’s decision to remain in the government provides a much needed boost to the coalition.

Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely (Likud) lauded the Jewish Home leaders’ decision to remain, writing in a tweet Monday that Bennett and Shaked “did the right thing”. “Bennett and Shaked did the right thing; instead of forcing us into [early] elections at Liberman’s whim, the national interest was preserved. Now is the time for everyone to go back to work".

Likud MK and chairman of the Knesset’s Land of Israel Lobby Yoav Kish also praised the Jewish Home for its decision to remain in the coalition. “In the end, they made the right choice", Kish told reporters at a journalism conference in Eilat Monday. “I tweeted an hour ago that it still wasn’t too late to show real leadership. Now things are going back to normal".

MK Liberman, on the other hand, ripped the announcement, tweeting: “Now everyone understands why we lost our deterrence", mocking the Jewish Home’s decision to walk back its ultimatum regarding the Defense Ministry.

Zionist Union MK and former Labor chairwoman Shelly Yachimovich said the Jewish Home had breathed life into what she called a ‘dying’ ‘far-right government’.

“The decision of Bennett and Shaked to extend the life of the dying Netanyahu government is saddening, and it empowers the rule of the far-right, which represents just a small part of the country as a whole. Shaked’s term as [Justice Minister] is a violent assault on the justice system and rule of law. For all the criticism of Netanyahu over his decision to name himself Defense Minister for political propaganda purposes and his own political survival, we can nonetheless breathe a sigh of relief over the fact that the Defense Ministry portfolio was not given to Bennett, and that [Bennett] was not permitted to pursue his war fantasies, which would have forced us to pay a heavy price with our children’s blood”.