21 november 2018

Grootste menora ter wereld, komt naar Leeuwarden! - Largest menorah in the world, is coming to Leeuwarden!

(Foto: Stadskerk De Wijngaard) - (Photo: Stadskerk De Wijngaard)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Chanoekaviering 3 december op Wilhelminaplein in Leeuwarden

Bron: Stadskerk De Wijngaard


Op maandag 3 december verwelkomen de Joodse gemeenschap in Leeuwarden, Christenen voor Israël en de gemeente Leeuwarden je graag, wanneer het tweede lichtje van de grootste Chanoeka-kandelaar ter wereld, zal worden aangestoken door Opperrabbijn Jacobs. Van 19.00 uur tot 20.30 uur ben je welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De maar liefst twaalf meter hoge kandelaar staat op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Naast enkele toespraken is er ook veel muziek en gezelligheid, en na afloop een hapje en warm drankje. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Neem wel warme kleren mee!

Vriendschap en verbondenheid

De kandelaar is een indrukwekkend metalen bouwwerk in de vorm van een Davidster en werd gebouwd door twee aannemers uit Friesland. Dit unieke evenement is een teken van vriendschap en verbondenheid van Nederlandse christenen met Israël en de Joodse gemeenschappen wereldwijd. De kandelaar is een monument dat het licht illustreert dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de wereld. Het symboliseert op een prachtige manier de universele waarden van verbondenheid, hoop en verdraagzaamheid. Eerdere jaren stond de grootste kandelaar ter wereld in Nijkerk, Maastricht, Den Haag, Urk en Lelystad.

Aanvullende informatie

Datum/Tijd: Maandag 3 december 2018 van 19.00 tot 20.30 uur

Locatie: Wilhelminaplein in Leeuwarden

Bereikbaarheid: Het Wilhelminaplein ligt op ca. 550 meter loopafstand van NS-station Leeuwarden. Parkeren kan in parkeergarage Zaailand onder het plein

Iedereen is welkom, de toegang is gratis en aanmelden niet nodig

____________

ENGLISH    

Hanukkah Celebration December 3 at Wilhelminaplein in Leeuwarden

By: Stadskerk De Wijngaard


On Monday, December 3, the Jewish community in Leeuwarden, Christians for Israel and the municipality of Leeuwarden would like to welcome you, when the second light of the largest Hanukkah candlestick in the world, will be lit by Chief Rabbi Jacobs. You are invited to join us from 7 p.m. till 8:30 p.m.

The no less than twelve meters high candlestick stands on the Wilhelminaplein in Leeuwarden. Besides a few speeches, there is also a lot of music and fun, and afterwards a snack and a hot drink. Participation is free and registration is not necessary. Take warm clothes with you!

Friendship and connectedness

The candlestick is an impressive metal structure in the form of a Star of David and was built by two contractors from Friesland. This unique event is a sign of friendship and solidarity of Dutch Christians with Israel and the Jewish communities worldwide. The candlestick is a monument that illustrates the light, that Israel and the Jewish people radiate to the world. It symbolizes in a beautiful way the universal values of solidarity, hope and tolerance. Earlier years the largest candlestick in the world was in Nijkerk, Maastricht, The Hague, Urk and Lelystad.

Additional information

Date/time: Monday, December 3, 2018  from 7 p.m. till 8.30 p.m.

Location: Wilhelminaplein in Leeuwarden

Access: Wilhelminaplein is about 550 meters walking distance from Leeuwarden railway station. You can park in the Zaailand parking garage under the square

Everyone is welcome, access is free and registration is not necessary