23 november 2018

Video: Israëlisch Medical Program helpt Palestijnse kinderen hun doofheid overwinnen - Video: Israeli Medical Program help’s Palestinian children overcome deafness

(Foto: Jerusalem Online) - (Photo: Jerusalem Online)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Dit is het verhaal van Mohammed, een jonge Palestijnse jongen, die het voor het eerst kan horen dankzij de geavanceerde technologie en het werk van het toegewijde team van artsen in het Hadassah Ein Kerem-ziekenhuis in Jeruzalem

Bron: JOL Staff, 22 november 2018


Mohammed is slechts één van de vele Palestijnse kinderen uit Judea, Samaria en Gaza die doofheid hebben overwonnen na een cochleaire implantaatoperatie in dit Israëlische ziekenhuis. Dankzij het toegewijde team van artsen in het Hadassah Ein Kerem-ziekenhuis in Jeruzalem hebben veel Palestijnse kinderen een cochleaire implantaatoperatie ondergaan waardoor ze doofheid konden overwinnen.

In de westerse wereld en Israël is een cochlear implantaat - een elektronisch medisch hulpmiddel dat de functie van het beschadigde binnenoor vervangt - gemakkelijk verkrijgbaar voor kinderen en volwassenen met ernstig gehoorverlies. In Gaza, Judea en Samaria is het echter niet beschikbaar.

"De kinderen naar Jeruzalem brengen voor de pre-care,  een operatie en nazorg is een moeilijk proces, maar gaat goed vooruit dankzij de logistieke samenwerking tussen de Palestijnse Autoriteit, de Israëlische regering en het Peres Center for Peace", zegt Dr. Michal Kaufman, hoofd van Hadassah's Cochlear Implant Service.


(Video alleen in Engels)

(Video: JOL)

____________

ENGLISH

This is story of Mohammed, a young Palestinian boy, who is able to hear for the first time thanks to sophisticated technology and the work of the dedicated team of physicians at the Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem

By: JOL Staff - November 22, 2018


Mohammed is just one of many Palestinian children from Judea, Samaria and Gaza who have overcome deafness after undergoing cochlear implant surgery at this Israeli hospital. Thanks to the dedicated team of physicians at the Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem, many Palestinian children have undergone cochlear implant surgery allowing them to overcome deafness.

In the Western world and Israel, a cochlear implant–an electronic medical device that replaces the function of the damaged inner ear–is readily available for children and adults with profound hearing loss. In Gaza, Judea and Samaria, however, it is unavailable.

”Bringing the children to Jerusalem for the pre-care, surgery, and after-care is a difficult process, but is making good headway thanks to logistic cooperation between the Palestinian Authority, Israeli government and Peres Center for Peace”, says Dr. Michal Kaufman who heads Hadassah’s Cochlear Implant Service.


(Video: JOL)