23 november 2018

​Eén van oudste beeltenis van mogelijk Jezus ontdekt in kerk in de Negev - Possible Jesus image, discovered at Negev church, is one of earliest

Bovenaanzicht van het door Dr. Emma Maayan-Fanar gereconstrueerde gezicht van Jezus, gevonden in een kerk uit het Byzantijnse tijdperk in Shivta, in de Negev (Foto: Dror Maayan) - Dr. Emma Maayan-Fanar's reconstruction on top of the face of Jesus found in a Byzantine-era North Church at Shivta in the Negev (Photo: Dror Maayan)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Jongeling met 'kort krullend haar, een langwerpig gezicht, grote ogen en een extra lange neus’, zichtbaar in fletse schildering, ontdekt in circa 6e-eeuwse Byzantijnse kerk in het oude dorp Shivta

Bron: TOI, AMANDA BORSCHEL-DAN, 15 november 2018


Onlangs werd een beeltenis van mogelijk Jezus ontdekt in een circa 6e-eeuwse Byzantijnse kerk, diep in de Negev-woestijn van Israël. Dr. Emma Maayan-Fanar identificeerde met behulp van het combineren van omstandigheden, die bijna wonderbaarlijk waren, uit een paar fletse contouren het portret van de christelijke Messias.

Samen met de archeologen en conservatoren van de universiteit van Haifa, prof. Guy Bar-Oz, Yotam Tepper en Ravit Linn, neemt kunsthistorica Maayan-Fanar deel aan een meerjarig interdisciplinair onderzoeksproject genaamd het Negev Byzantine Bio-Archaeology Research Program dat zich focust op de locatie Shivta, die op de UNESCO Werelderfgoed lijst staat. Het project heeft tot doel het onderzoeken van 'de redenen voor de ondergang van een complexe samenleving in een marginale ecologische omgeving van 1500 jaar geleden'.

Maayan-Fanar vertelde de Times of Israel deze week, dat ze tijdens een recent bezoek aan de North Church, één van de drie kerken op de locatie, een blik wierp op het doopvont boven haar, en onmiddellijk het gezicht zag van Jezus,  dat haar aanstaarde.

"Ik was op het juiste moment op de juiste plaats onder dat doopvont. Het was zo goed verborgen, bijna onmogelijk om te zien, maar de lichtval was precies goed”, zei Maayan-Fanar.

De doopkapel van de, uit het Byzantijnse tijdperk stammende, North Church in Shivta, in de Negev (Foto: Dror Maayan)


In een artikel van afgelopen augustus in het tijdschrift Antiquity, schrijft het onderzoeksteam dat het gezicht, afgebeeld in een grotere afbeelding van de doop van Jezus, "de eerste pre-iconoclastische doopscène van Christus is die in het Heilige Land gevonden is".

Het gezicht van Jezus, ontdekt in de kerk daterend uit het Byzantijnse tijdperk, in Shivta in de Negev (Foto: Dror Maayan)

 

In tegenstelling tot de soepel vallende gewaden en lange haren die meestal worden aangetroffen in westerse afbeeldingen, is de Jezus die hier zichtbaar is, jeugdig met een kort krullend kapsel.

In het artikel van Antiquity schrijven de onderzoekers: "Ondanks de incomplete staat, is het gezicht van een jongeling zichtbaar, afgebeeld op het bovenste deel van het doopvont. De figuur heeft kort krullend haar, een lang gezicht, grote ogen en een langgerekte neus”.

"Het gezicht van Christus in deze schildering is een belangrijke ontdekking op zichzelf. Het komt overeen met de iconografische schetsen van een kortharige Christus, die vooral veel voorkwamen in Egypte en Syro-Palestina, maar in de latere Byzantijnse kunst, niet meer voorkwamen. Vroege teksten uit de 6e eeuw bevatten polemieken over de authenticiteit van het visuele uiterlijk van Christus, inclusief zijn kapsel. Op basis van iconografie nemen we aan, dat dit tafereel ook in de 6e eeuw na Christus werd geschilderd”, schrijven de auteurs.

Voor een leek lijken de vage lijnen die zijn vastgelegd door haar professionele fotograaf/echtgenoot Dror Maayan, enigszins op vage ijzervlekken die vaak worden aangetroffen na een woestijnregen. Zoals prof. James Davila, een bijbelwetenschapper/blogger, zei : "Voor mijn ongetrainde oog lijkt de nieuwe beeltenis van Jezus op één van de 'Jezus op een stuk toast'-foto’s, die voortdurend op het internet verschijnen”.

De clou is echter, om de contouren te bekijken met een getraind oog. In zijn artikel in Haaretz, die deze week het verhaal publiceerde, voegde Davila eraan toe: "Maar ik weet zeker dat de kunsthistorici die naar het origineel kijken, het beter kunnen zien dan ik”.

Voor het artikel in Antiquity maakte Maayan-Fanar een getekende reconstructie van de beeltenis, gebaseerd op een foto met een hoge resolutie en gemaakt door haar echtgenoot. Met haar aanwijzingen veranderen de vage vlekken in een portret van een jonge man.

Maar is het Jezus?

Getekende reconstructie van Dr. Emma Maayan-Fanar, een bovenaanzicht van het gezicht van Jezus, gevonden in een kerk uit het Byzantijnse tijdperk in Shivta, in de Negev (Foto: Dror Maayan)


Volgens Maayan-Fanar is er weinig twijfel. Vroegchristelijke kunst en iconografie volgen alom bekende formulaire patronen, zei ze. "Degenen die de iconografie van het vroege christendom kennen, kunnen een dergelijke afbeelding zelfs aan de hand van bijna niets herkennen”, zei ze. De locatie van de beeltenis, in de doopkapel waar nog overblijfselen van het kruisvormige stenen doopbekken liggen, versterkt haar overtuiging.

Maayan-Fanar heeft ook een tweede, grotere figuur geïdentificeerd als Johannes de Doper. Deze combinatie van een grote Johannes de Doper met een jeugdige Jezus is gebruikelijk in de christelijke kunst. "Verfsporen op het doopvont suggereren, dat deze gezichten deel uitmaken van een groter tafereel, waarop nog meer personages te zien zijn", schrijven de onderzoekers.

De ontdekking van deze schildering is 'extreem belangrijk', schrijven ze. "Tot nu toe is het de enige doop-van-Christus-afbeelding die betrouwbaar gedateerd kan worden uit de tijd van het pre-iconoclastische Heilige Land. Daarom kan het zijn licht werpen op de Byzantijns christelijke gemeenschap van Shivta en op vroegchristelijke kunst in de hele regio”.

Meer onderzoek aan de horizon

Vlakbij het gezicht van Jezus zijn verdere details van het tafereel te zien, verborgen onder een opeenhoping van stof en modder. Volgens de onderzoekers heeft de laag van vuil de onderliggende verf beschermd tegen verder verval.

Conservator Linn zei, dat het team van plan is om een verscheidenheid aan technieken en technologieën in te zetten, om zoveel mogelijk informatie over de schildering te documenteren. De kunst is om het ongeziene zichtbaar te maken zonder het aan te raken, om geen verder verval te veroorzaken.

Wat revolutionair is op het gebied van de archeologie, zei ze, is dat veel van dit werk nu op locatie kan worden gedaan, in plaats van monsters mee terug te nemen naar het laboratorium.

"We proberen zoveel mogelijk informatie ter plaatse te verzamelen, maar er is niet veel om mee te werken, daar ben ik het mee eens”, zei Linn. Ze zei dat, om de beeltenis te identificeren als Jezus, er veel meer nodig is dan een "gefundeerde inschatting” die gebaseerd is op gelijksoortige ontdekkingen, die elders over het vroege christendom zijn gevonden.

Verheerlijkingsscene Jezus op de berg Tabor

Vorig jaar publiceerde het team ook een beeltenis van Jezus: de verheerlijkingsscène van Jezus op de berg Tabor, ontdekt in de zuidelijke kerk uit de 4e eeuw na Chr., die slechts één van de twee figuratieve personages weergeeft van het uit de vroeg christelijke periode daterende tafereel, aldus de onderzoekers.

De datering van deze schildering van Jezus kan niet met 100 procent zekerheid worden vastgesteld, maar een inscriptie op de vloer van de kerk dateert de renovatie van het bouwwerk op 640 na Chr. Armeense graffiti geeft aan, dat de kerk vóór de 9e eeuw nog in gebruik was. Gebruikmakend van Visible Induced Luminescence (VIL), bracht het team de verdeling van Egyptisch blauw pigment in de schildering in kaart, en onthulden nog niet eerder ontdekte stralen van licht, die afkomstig waren van de lichamen van Jezus en andere figuren.

"Ondanks dat dit fragment een belangrijk onderdeel is van het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor, en in de meeste, elders afgebeelde taferelen voorkomt, was het niet eerder in deze schildering ontdekt omdat andere onderzoekstechnieken daar niet toe in staat waren", schrijven de onderzoekers.

De VIL-weergave van het bovenste deel van het doopvont onthult zeer substantiële details die onzichtbaar zijn voor het blote oog en nog nooit eerder zijn waargenomen. De cijfers geven de lichtstralen aan. De contouren van de steenblokken werden toegevoegd om een betere oriëntatie te geven waar de stralen en figuren zich in het kerkkoor bevonden (Ravit Linn, 2016)

Linn zei dat het onderzoeks- en conserveringsplan voor de nieuwe schildering die dit jaar in de North Church is gevonden, nog verder moeten worden uitgewerkt. Het team is van plan de beeltenis zowel partieel als in zijn totaliteit te onderzoeken.

"Voordat we iets gaan doen, moeten we weten wát we gaan doen en hoe we het gaan doen”, zei ze, eraan toevoegend dat de ontdekking van de beeltenis slechts een klein deel is van het veel grotere, lopende bio-archeologische project.

Een allround benadering van archeologische wetenschap

Het bio-archeologische project wordt aangestuurd vanuit het Zinman Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa door Bar-Oz, en waar wetenschappers vanuit een breed scala aan disciplines, bij betrokken zijn. Eerdere publicaties hebben de landbouw in de woestijn en de veeteelt belicht, maar ook allerlei archeologische ontdekkingen.

"Shivta is de kern van ons lopende project. Shivta stelt ons in staat om de krachten en processen te onderzoeken, die een ontluikende stedelijke en agrarische samenleving in staat stelden te floreren tijdens de Byzantijnse periode in de droge regio van de Negev, en om de factoren te begrijpen die hebben geleid tot het verval van Shivta”, schrijven de onderzoekers.

Shivta ontstond mogelijk door de nomadische Nabateeërs, diep in de Negev-woestijn, in de vroege Romeinse periode. Volgens de archeologen “ontstond de nederzetting waarschijnlijk door de Nabateeërs in de 1e eeuw na Chr., voorafgaand aan de Romeinse annexatie van de regio (105/106 na Chr.)". De enige indicaties die wijzen op een nederzetting van de Nabateeërs, zijn slechts een handvol potscherven die, tijdens de Romeinse periode, mogelijk ook door anderen daar zijn terechtgekomen, zei Tepper.

"Het dorp beleefde zijn hoogtepunt tijdens de Byzantijnse tijd (5e tot de 6e eeuw na Chr.). Het werd uiteindelijk verlaten na zijn culturele transitie en transformatie in de vroege islamitische periode (midden 7e tot midden 8e eeuw na Chr.), om pas in de 19e eeuw ontdekt te worden door Heilige Land archeologen", schrijft het onderzoeksteam in een recent rapport met de titel, "Het onderzoeken van de Byzantijnse / Vroege Islamitische Transitie in de Negev: De hernieuwde Shivta-opgravingen, 2015-2016”.

"Op de plek waren eerder opgravingen gedaan, waaronder één die een korte melding maakte van een ontdekte beeltenis van Jezus aan het eind van de jaren ’20", schrijft Maayan-Fanar in het augustus artikel in Antiquity. "De opgravingen waren echter maar voor een klein deel gedocumenteerd (of helemaal niet) en het team van de Haifa University vond dat er alle reden was voor verder onderzoek".

Interessant genoeg, misschien vanwege de keten van multiculturele nederzettingen, bestaat er een plaatselijke legende, die de plek bestempeld als een centrum voor interreligieuze co-existentie. Dit kan echter niet bevestigd worden door archeologische bevindingen, volgens de auteurs.

"De aanwezigheid van drie grote kerken geeft aan dat Shivta een welvarende christelijke gemeenschap was. Ter vergelijking: de enige moskee is aanzienlijk kleiner dan de vroegere kerken, wat wijst op een afname van de bevolking in Shivta”, schrijven ze.

"Het blijkt", schrijven ze, "dat hoewel de moskee centraal gelegen is grenzend aan de South Church en de openbare reservoirs, het aantal bewoners tijdens de vroeg-islamitische periode sterk afnam. Volgens de bevindingen van het team zouden deze vroege moslims voornamelijk hebben gehuisd 'in verlaten en verwoeste Byzantijnse structuren', wat zou kunnen duiden op vervanging van de bevolking, in plaats van op co-existentie".

Co-existentie, landbouw en zelfs het gezicht van Jezus zijn slechts een paar puzzelstukjes die door het allround multidisciplinaire team worden onderzocht.

"We gaan door met het onderzoek en verwachten dat er in de nabije toekomst nog veel meer interessante zaken zich zullen voordoen”, zei Linn.

___________

ENGLISH

Youth with ‘short curly hair, a prolonged face, large eyes and an elongated nose’ depicted in faint painting found in circa 6th century Byzantine church in ancient village Shivta

By: TOI, AMANDA BORSCHEL-DAN, November 15, 2018

 

An early depiction of Jesus was recently discovered in a circa 6th century Byzantine church deep in Israel’s Negev Desert. Dr. Emma Maayan-Fanar identified the Christian Messiah’s portrait from a few faint outlines with the help of a combination of conditions that was almost miraculous.

Alongside Haifa University archaeologists and conservationists Prof. Guy Bar-Oz, Yotam Tepper, and Ravit Linn, art historian Maayan-Fanar is participating in a multi-year interdisciplinary research project called the Negev Byzantine Bio-Archaeology Research Program at the UNESCO World Heritage Site, Shivta. Its self-stated goal is to look into “the reasons for the collapse of a complex society in an environmentally marginal region 1,500 years ago.”

Maayan-Fanar told The Times of Israel this week that during a recent visit to the North Church, one of three at the site, she glanced at the baptistery apse above her and immediately saw the face of Jesus staring down at her.

“I was under the apse at the right place at the right time. It’s just so hidden — it’s impossible to see — but the conditions of the light were just right", said Maayan-Fanar.

The Bapistery of the Byzantine-era North Church at Shivta in the Negev (Photo: Dror Maayan)In an article in the August edition of the journal Antiquity, the research team writes that the face, set in a larger depiction of Jesus’ baptism, is “the first pre-iconoclastic baptism-of-Christ scene to be found in the Holy Land".

The face of Jesus found in the Byzantine-era North Church, at Shivta in the Negev (Photo: Dror Maayan)


 

Unlike the flowing robes and hair usually found in Western depictions, the Jesus seen here is youthful, with a cropped curly coif.

In the Antiquity report, the researchers write, “Despite its fragmentary condition, it reveals a youth’s face depicted on the apse’s upper section. The figure has short curly hair, a prolonged face, large eyes and an elongated nose.”

“Christ’s face in this painting is an important discovery in itself. It belongs to the iconographic scheme of a short-haired Christ, which was especially widespread in Egypt and Syro-Palestine, but gone from later Byzantine art. Early sixth-century texts include polemics concerning the authenticity of Christ’s visual appearance, including his hairstyle. Based on iconography, we estimate that this scene was also painted in the sixth century AD", write the authors.

To the untrained layman, the faint lines captured by her professional photographer husband Dror Maayan look somewhat like faint iron stains often found after a desert rain. As Prof. James Davila, a biblical scholar/blogger, put it, “To my unpracticed eye the new wall depiction of Jesus looks like one of those ‘Jesus on a piece of toast’ pictures that surface constantly on the internet".

The key, however, is to look at the outlines with a trained eye. In his post including the Haaretz article that broke the story this week, Davila added, “But I’m sure the art historians looking at the original wall can see it better than I can".

For the Antiquity article, Maayan-Fanar generated penciled reconstruction of the image on a high-resolution photograph taken by her husband. With her guidelines, the faint smudges become a portrait of a young man.

But is it Jesus?

Dr. Emma Maayan-Fanar’s reconstruction on top of the face of Jesus found in a Byzantine-era North Church at Shivta in the Negev (Photo: Dror Maayan)


According to Maayan-Fanar, there is little doubt. Early Christian art and iconography follow well-known formulaic patterns, she said. “Those who know the iconography of early Christianity can recognize such an image even from almost nothing,” she said. The location of the image, in the baptistery where remains of the cross-shaped stone baptismal basin still remain, increases her certainty.

Maayan-Fanar has also identified a second, larger figure as John the Baptist. This combination of a large John the Baptist with a youthful Jesus is common in Christian art. “Paint traces throughout the apse suggest that these faces were part of a wider scene, which could contain additional figures", write the researchers.

The discovery of this painting is “extremely important", they write.

“Thus far, it is the only in situ baptism-of-Christ scene to date confidently to the pre-iconoclastic Holy Land. Therefore, it can illuminate Byzantine Shivta’s Christian community and Early Christian art across the region".

More research on the horizon

Surrounding the face of Jesus are additional details at the scene’s center, hidden beneath an accumulation of dust and mud. According to the researchers, the dirt layer has protected the underlying paint from further deterioration.

Conservationist Linn said the team is planning on using a variety of techniques and technologies to document as much information as possible about the painting. The trick is to see the unseen without touching it and causing any further deterioration.

What is revolutionary in the field of archaeology, she said, is that much of this work can now be done in the field, rather than taking samples back to the laboratory.

“We’re trying to get out as much information as possible onsite, but there’s not a lot to go on, I agree", Linn said. She said the identification of the image as Jesus is much more than an “educated guess” based on parallel examples found elsewhere in early Christendom.

Transfiguration scene: Jesus on mount Tabor

Last year, the team publicized an additional Jesus image: a Transfiguration scene in the site’s mid-4th century CE southern church, which is only one of two figurative examples of the scene from the early Christian period, according to the researchers.

The dating of the Jesus painting cannot be given with 100 percent certainty, but an inscription carved on the floor of the church dates the structure’s renovation to 640 CE. Armenian graffiti indicates the church was not abandoned prior to the 9th century.

Using visible induced luminescence (VIL) imaging, the team mapped the distribution of Egyptian blue pigment in the painting and uncovered previously unseen starbursts of light emanating from the bodies of the Jesus and other figures found there.

“Although this motif is an important part of the Transfiguration narrative and appears in most of its scenes depicted elsewhere, it had not been previously identified in this painting as it was undetectable by any other inspection technique", write the researchers.

The VIL imaging of the upper part of the apse reveals very substantial details that are invisible to the naked eye and have never been detected before. The numbers indicate the rays of light. The stone blocks contour was added in order to give a better orientation where the rays and figures are located in the apse (Ravit Linn, 2016)

Linn said the research and conservation plan for the new painting found this year in the northern church is still in formation. The team plans to examine each stone block individually, and as a whole.

“Before doing anything, we need to know what we’re going to do and with what", she said, adding that the image is just a small portion of the much larger ongoing bioarchaeology project.

A 360-approach to archaeological scholarship

The project is based at the Zinman Institute of Archaeology of the University of Haifa and headed by Bar-Oz, but includes scientists from a wide swath of disciplines. Previous publications have highlighted desert agriculture and animal husbandry, as well as other archaeological discoveries.

“Shivta is the focal point in our ongoing project to explore the forces and processes which enabled a burgeoning urban and agricultural society to flourish during the Byzantine period in the arid region of the Negev, as well as to understand the factors that led to its decline", write the researchers.

Located deep in the Negev Desert, Shivta was settled, potentially by the nomadic Nabateans, in the early Roman period. According to the archaeologists, “The settlement was apparently first established by the Nabataeans in the 1st century CE, prior to the Roman annexation of the region (105/106 CE)". The few indications of Nabatean settlement there are only a handful of potsherds, which could have been brought there by others during the Roman period, said Tepper.

The village reached its peak during Byzantine times (5th–6th centuries CE). It was eventually abandoned soon after its cultural transition and transformation in the Early Islamic period (mid-7th–mid-8th centuries CE), only to be rediscovered by Holy Land archaeologists in the 19th century, writes the research team in a recent report, “Probing the Byzantine/Early Islamic Transition in the Negev: The Renewed Shivta Excavations, 2015–2016".

"There were previous excavations at the site, including one that “briefly noted” the recently discovered Jesus face in the late 1920s", writes Maayan-Fanar in the August Antiquity article. "But the documentation of the digs was partial — if at all — and the Haifa University team felt the field was wide open for further research".

Interestingly, perhaps due to the chain of multicultural settlement, there is an urban legend that promotes site as a center for interfaith coexistence. This is not really borne out through archaeological footprints, according to the authors.

“The presence of three large churches indicates that Shivta was a prosperous Christian community. By comparison, the single mosque is significantly smaller than the earlier monuments, pointing to a decline in population at the site", they write.

It appears, they write, that although the mosque is centrally located adjacent to the South Church and the public reservoirs, there was a sharp decrease in the village population during the Early Islamic period. According to the team’s findings, these early Muslims would have been primarily found “in abandoned and destroyed Byzantine structures", which could indicate population replacement, rather than coexistence.

Coexistence, agriculture, and even the face of Jesus are just a few of the puzzle pieces being examined by the 360-degree multi-disciplinary team.

“We’re continuing the research and expect there will be many more interesting projects in the near future", said Linn.