23 november 2018

​Militaire censor: help Hamas niet om geheimen Gaza-missie te ontmaskeren - Military censor: Do not help Hamas expose Gaza raid secrets

De ruïnes van het Hamas TV-stationsgebouw in Gaza, tijdens de recente gevechten (Foto: Reuters) - The ruins of the Hamas TV station building in Gaza during the recent fighting (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nadat Hamas foto's heeft geplaatst, beweert het dat het Israëlische soldaten zijn die op 11 november een mislukte missie in de Gazastrook hebben uitgevoerd. Censor dringt er bij de Israëli's op aan de informatie niet te delen. "Elk stukje informatie kan mensenlevens in gevaar brengen", zegt militaire censor

Bron: Israel Hayom, 23 november 2018


Informatie verspreid door Hamas gericht op het identificeren van de IDF-soldaten die deelnamen aan een mislukte operatie in de Gazastrook op 11 november, moet niet worden gedeeld, zei de IDF militaire censor vandaag.

De zeldzame verklaring kwam een aantal uren nadat Hamas foto’s publiceerde, die volgens Hamas, van personen waren die betrokken waren bij de missie en verzocht om details over hen. Hamas toonde ook de voertuigen die de soldaten zouden hebben gebruikt tijdens de missie.

Een Israëlische luitenant-kolonel werd tijdens het incident gedood, evenals een bevelhebber van Hamas en zes andere Palestijnse terroristen. Israël heeft de naam van de dode Israëlische officier niet vrijgegeven, onder verwijzing naar veiligheidsoverwegingen, en heeft geen commentaar gegeven op het doel van de undercover-missie.

Het incident leidde, volgens Hamas, tot een tweedaagse oplaaiing van raketaanvallen vanuit Gaza en Israëlische luchtaanvallen.

De militaire censor zei dat Hamas probeerde "de gebeurtenis die diep in Gaza plaatsvond" te ontcijferen en drong er bij de Israëlische media op aan om geen foto's of "persoonlijke identificerende details" te verspreiden die via de media of internet algemeen bekend kunnen worden.

"Elk stukje informatie, zelfs als het wordt beschouwd als onschadelijk door degenen die het publiceren, kan mensenlevens in gevaar brengen en de veiligheid van het land schaden", zei het censor.

Israël Hayom heeft ervoor gekozen om geen van de details of afbeeldingen die Hamas verspreidde, te publiceren.

____________

ENGLISH    

After Hamas posts photos it claims are of Israeli soldiers who carried out botched raid in Gaza Strip on Nov. 11, censor urges Israelis to avoid sharing the information. "Every piece of information is liable to endanger human lives," censor says

By: Israel Hayom, November 23, 2018


Information spread by Hamas aimed at exposing the IDF troops who took part in a botched operation in the Gaza Strip on Nov. 11 should not be shared, the IDF Military Censor's Office said on Thursday.

The rare statement came hours after Hamas published what it claimed were photos of those involved in the raid and appealed for details about them. Hamas also showed the vehicles the soldiers supposedly used during the raid.

An Israeli lieutenant colonel was killed in the incident, as were a Hamas commander and six other Palestinian militants. Israel has not released the name of the dead Israeli officer, citing security considerations, and has not commented on the purpose of the undercover mission.

The incident led, according to Hamas, to a two-day flare-up of rocket attacks from Gaza and Israeli airstrikes.

The military censor said Hamas was trying to decipher and understand "the event that took place deep in Gaza" and urged the Israeli media not to disseminate pictures or "personal identifying details" gleaned from the media or the internet.

"Every piece of information, even if it is considered harmless by those publishing it, is liable to endanger human lives and cause harm to the country's security",  censor said.

Israel Hayom has chosen not to publish any of the details or images Hamas spread.